Zie Contact & FAQ

Veelgestelde vragen

Studiekeuze

Kan ik een keer langskomen?

In maart en november organiseert de Universiteit Twente Open Dagen voor bacheloropleidingen. Daar zijn studenten aanwezig om al je vragen te beantwoorden. Schrijf je van tevoren in via de website van de Open Dagen voor bacheloropleidingen. Het is ook aan te raden om je aan te melden voor een meeloopdag. Dan krijg je een persoonlijke rondleiding van een van onze huidige studenten.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Wat is het verschil tussen een universiteit en een hbo-instelling?

Tijdens een vierjarige opleiding aan een hbo-instelling word je opgeleid tot hbo-bachelor. Het is een toegepaste beroepsopleiding met weinig tot geen mogelijkheden om fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te doen. Op de universitaire bacheloropleidingen ligt de nadruk op onderzoek en krijg je veelal les van onderzoekers. Dat wil niet zeggen dat je aan een universiteit altijd wordt opgeleid voor een carrière in het onderzoek; je kunt ook ontwerper, organisator of ondernemer worden. Tijdens de opleiding wordt wel veel aandacht besteed aan academische kennis en onderzoeksvaardigheden. Universitaire bacheloropleidingen duren drie jaar en de meeste afgestudeerden gaan daarna door met een- of tweejarige masteropleiding om zich verder te specialiseren. De Universiteit Twente is een universiteit en geen hbo-instelling.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Wat is het Twents Onderwijsmodel (TOM)?

Het Twents Onderwijsmodel is gericht op de integratie van projectgericht onderwijs en andere onderwijsmethoden, in thematisch opgezette eenheden of modules (fulltime). Lees meer over het Twents Onderwijsmodel.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Biedt de Universiteit Twente ook extra opleidingen aan voor excellente studenten?

De Universiteit Twente biedt een aantal honoursprogramma’s aan voor excellente studenten. Kijk op de website voor meer informatie over de verschillende programma’s.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Zijn er samenwerkingen met buitenlandse universiteiten?

De Universiteit Twente werkt nauw samen met buitenlandse universiteiten, deels via het Erasmus Programma. Wil je aan een andere universiteit studeren, dan kan dat in het derde jaar van de opleiding of tijdens je masteropleiding. Veel docenten doen onderzoek in samenwerking met instellingen in het buitenland.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Toelating

Wat zijn de toelatingseisen van de verschillenden opleidingen?

Ga naar onze toelatingspagina als je meer wilt weten over de toelatingseisen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Wat zijn de taalvereisten om hier te mogen studeren?

Wanneer je een Engelstalige Bacheloropleiding wilt volgen, gelden specifieke taaleisen. Deze kun je vinden op de Bachelor website voor Engelstalige opleidingen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Wat is matching?

De matchingsprocedure is meestal bedoeld voor studenten die na hun middelbare school in Nederland direct gaan studeren. Tijdens de matchingsprocedure van de Universiteit Twente krijgen ze meer informatie over de bacheloropleiding van hun keuze en kunnen ze erachter komen of deze voor hen de juiste keuze is.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

MATCHING

Hoe meld je je aan voor 1 mei?

Je meldt je voor 1 mei aan voor een studie op Studielink. Het is belangrijk om vooraf uit te zoeken of: de opleiding een loting kent; de opleiding een decentrale selectie toepast; de opleiding al dan niet verplichte matching toepast; je het juiste profiel hebt voor de beoogde opleiding. 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Voor wie is matching bedoeld?

Alle scholieren met een Nederlandse vooropleiding die zich voor 1 mei hebben ingeschreven voor een opleiding in het hoger onderwijs en in dit geval aan de Universiteit Twente.

Voor aankomende studenten met een buitenlandse vooropleiding is matching niet van toepassing. Toch kan het voorkomen dat de opleiding een studiekeuzeactiviteit aanbiedt voor aankomende studenten met een buitenlandse vooropleiding. Kijk dan op de opleidingspagina via www.utwente.nl/bachelor.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Welke opleidingen bieden matching aan?

Alle bacheloropleidingen van de Universiteit Twente die geen (decentrale) selectie of loting hebben, doen aan matching door middel van studiekeuzeactiviteiten. Dit zijn: Advanced TechnologyBiomedische TechnologieBusiness & ITCiviele TechniekCommunicatiewetenschap, Creative TechnologyEuropean Public Administration,GezondheidswetenschappenIndustrieel OntwerpenInternational Business AdministrationScheikundige TechnologieTechnische BedrijfskundeTechnische InformaticaTechnische Natuurkunde,  Technische WiskundeWerktuigbouwkunde

De opleidingen Psychologie, Technische Geneeskunde en de Engelstalige opleiding Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS) bij onze University College Twente  kennen geen matching, maar hebben een andere procedure. Kijk op de opleidingssite voor meer informative.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Is meedoen aan matching verplicht?

Het verplichten van deelname aan matchingsactiviteiten verschilt per universiteit of hogeschool. De Universiteit Twente vindt het belangrijk dat je bewust kiest voor een opleiding. Het advies is gebruik te maken van het brede aanbod dat de UT hiervoor biedt. Bij sommige opleidingen is het verplicht om deel te nemen aan studiekeuzeactiviteiten, als onderdeel van de matching. De opleiding Creative Technology heeft een verplichte matchingsactiviteit.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Wat levert matching jou op?

Matching is bedoeld voor de studiezoeker om de uiteindelijke keuze te toetsen. De Universiteit Twente ziet matching dan ook als een studiekeuzecheck ter afronding en bevestiging van de studiekeuzeactiviteiten om je zo beter voor te bereiden op de definitieve studiekeuze. Via matching kom je er samen met de opleiding achter of de studie echt goed bij je past.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Heb jij nog recht op matching bij aanmelding na 1 mei?

Bij aanmelding na 1 mei, is er geen recht meer op een studiekeuze-activiteit of een advies. De opleiding kan jou echter alsnog vragen om deel te nemen aan een studiekeuzeactiviteit. Om te weten of dat het geval is bij de desbetreffende opleiding, check je de opleidingswebsite.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Wat is het verschil tussen (decentrale) selectie en matching?

Een matchingsprocedure is geen (decentrale) selectie en is ook niet bindend als je je voor 1 mei hebt aangemeld. Voor opleidingen met (decentrale) selectie is er geen matchingsactiviteit, omdat er al selectie en onderzoek naar motivatie als verplicht onderdeel in de selectieprocedure zit.

Voor opleidingen met (decentrale) selectie geldt matching in principe niet. Voor deze opleidingen zijn de toelatingseisen uitgebreider, en moet verplicht extra informatie aangeleverd worden of verplicht deel genomen worden aan een extra activiteit. Een decentrale selectieprocedure en de selectieprocedure bij de Engelstalige opleiding Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS) bij onze University College Twente zijn wel bindend. Studenten kunnen dan ook afgewezen worden.

Bij loting en (decentrale) selectie gelden aparte regels voor toelating.

Opleiding met numerus fixus 

Technische Geneeskunde

Opleiding met numerus fixus en decentrale selectie

Psychologie

Opleiding met selectie

Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS) bij de University College Twente

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Kan je je voor meerdere opleidingen tegelijk aanmelden en aan matching meedoen?

Ja, dat kan. In Studielink kun je je voor meerdere opleidingen tegelijk aanmelden en dat betekent dat je als studiezoeker meerdere uitnodigingen voor (verplichte) deelname aan een studiekeuzeactiviteit kan ontvangen. De Universiteit Twente adviseert je om vooral deel te nemen aan studiekeuzeactiviteiten om zo uiteindelijk zelf een goede studiekeuzecheck te kunnen doen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Hoe ziet matching er uit bij een opleiding aan de Universiteit Twente?

Matching in de vorm van studiekeuzeactiviteiten kunnen er verschillend uit zien, dit is afhankelijk van de opleiding. Op de site van de opleiding is meer informatie te vinden over de studiekeuzeactiviteiten die de opleiding organiseert onder andere in het kader van matching.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Doen andere universiteiten en hogescholen ook aan matching?

Wettelijk gezien moeten alle universiteiten en hogescholen de studiezoeker het recht geven op een studiekeuzeadvies als die zich uiterlijk op 1 mei heeft aangemeld. Hogescholen en universiteiten kunnen je ook verplichten om mee te doen aan zo’n studiekeuzecheck of matching. Als je hier niet aan meedoet, kan de instelling beslissen de studiezoeker niet toe te laten tot een opleiding. Hoe matching eruitziet, verschilt per hogeschool of universiteit.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Wanneer is de inschrijving compleet?

Als de volgende stappen doorlopen zijn is de inschrijving compleet. Alle stappen op een rijtje:

  • Je hebt op tijd en uiterlijk op 1 mei een aanmelding (verzoek tot inschrijving) gedaan in Studielink. Voor loting studies gelden andere deadlines, 15 april en 15 mei.
  • Je hebt deelgenomen aan een eventuele matchingsactiviteit (indien verplicht gesteld door de opleiding), loting of decentrale selectie
  • Je ontvangt het inschrijvingspakket en stuurt dit terug.
  • Centrale Studentenadministratie (CSA) checkt de toelating en de documenten.
  • Je hebt het collegegeld betaald of hebt de UT gemachtigd om het collegegeld af te schrijven
Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Kan de inschrijving geweigerd worden?

De inschrijving kan geweigerd worden, indien niet tijdig voor 1 september 2014 aan alle inschrijfvoorwaarden is voldaan. Alle stappen moeten voor 1 september zijn doorlopen om een inschrijving compleet te maken.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Inschrijving

Hoe moet ik mij aanmelden & wat moet ik verder weten over de procedure?

De Student Services website beschrijft alle onderdelen omtrent de inschrijving.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Financieel

Kan ik een beurs aanvragen & wat zijn de overige kosten voor bijv. woning? 

Dewebsite van Student Services beschrijft alle onderwerpen omtrent geldzaken.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Overig

Heb ik een laptop nodig?

Bij de meeste vakken en practica moet je je eigen laptop meenemen. Je hebt een laptop nodig om tijdens projecten samen met medestudenten berekeningen te kunnen uitvoeren tijdens praktijkopdrachten. De Universiteit Twente biedt de mogelijkheid een laptop te kopen bij het Notebook Service Centre. Check deze website regelmatig voor meer informatie. Je mag natuurlijk ook je eigen laptop meenemen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Hoe is de begeleiding van studenten geregeld?

We doen er alles aan om tijdens de hele bacheloropleiding goede academische begeleiding te bieden. Tijdens het eerste jaar zijn er ten minste twee bijeenkomsten met een van onze studieadviseurs, die je kunnen helpen met eventuele problemen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Wat is een studievereniging?

Een studievereniging is een vereniging voor studenten van een bepaalde bachelor- of masteropleiding. 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Hoe kom ik in Enschede aan woonruimte?

Enschede is een studentenstad met een gevarieerd aanbod aan studentenwoningen, zowel op als buiten de campus van de UT. Over het algemeen is het vrij gemakkelijk om aan woonruimte te komen, maar we adviseren je om op tijd te gaan zoeken, omdat er aan het begin van het schooljaar veel studenten op zoek zijn naar een plek om te wonen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies