Aanmelden en inschrijven

Je doet een aanmelding voor een opleiding via Studielink. Pas nadat je alle stappen daar hebt doorlopen, ben je ingeschreven voor je opleiding aan de UT.

Voor onze voltijds bachelor-, pre-master- en masteropleidingen zijn er een aantal instroommomenten. Bekijk voor meer informatie de onderstaande pagina's.

Zodra je aanmelding is ontvangen wordt gecontroleerd of je aan alle voorwaarden van inschrijving voldoet. Zodra je een mail met bevestiging van inschrijving hebt ontvangen en je status in Studielink is <Ingeschreven>, dan sta je ingeschreven.

Als je een nationaliteit hebt die binnen de EER1 valt (waaronder Nederland), ontvang je vanaf half/eind mei een e-mail van Student Services op het e-mailadres dat je in Studielink hebt ingevoerd. Deze e-mail bevat informatie over je inschrijving en collegegeldbetaling. Voor studenten buiten de EER volgt in juni/juli een e-mail van Student Services met informatie over inschrijving op het opgegeven e-mailadres in Studielink.

Bewijs van inschrijving

Zodra je een mail met bevestiging van inschrijving hebt ontvangen, kun je via OSIRIS Student een voorgedrukte verklaring van inschrijving downloaden. Dit is mogelijk na je een mail hebt ontvangen met je accountgegevens. Mocht de verklaring van inschrijving vanuit OSIRIS Student niet voldoende zijn, neem dan contact op met Student Services.

Pre-maste

Het is niet mogelijk om je direct voor een pre-master aan te melden. Om deel te kunnen nemen aan een pre-master, moet je je inschrijven voor de master van jouw keuze via Studielink. De UT zal jouw aanmelding in behandeling nemen en onderzoeken welk pre-mastertraject nodig is, mocht je niet direct toelaatbaar zijn. Het kan zijn dat je een afwijzing op jouw aanmelding ontvangt. Deze afwijzing geldt dan voor zowel de masteropleiding als de pre-master. Studenten die momenteel een Nederlandse bacheloropleiding volgen, kunnen zich via Kies Op Maat (zie hieronder) aanmelden voor een doorstroomminor.

Betaling als pre-master

Als pre-master betaal je geen collegegeld, maar een bedrag per EC. Na aanmelding en toelating stelt jouw opleiding het totaal te volgen EC's van jouw pre-master vast. Als je met jouw pre-master stopt, kan je niet terugkeren om deze later af te maken. Als je jouw inschrijving tussentijds beëindigd, krijg je geen geld terug. Wanneer je naast jouw pre-master ook een reguliere masteropleiding volgt, ben je vrijgesteld van het pre-mastertarief en betaal je enkel het collegegeld van deze masteropleiding. 

Alleen met toestemming van het Head of Student Affairs & Services (SAS) kun je vanwege force majeure en bijzondere omstandigheden op andere instroommomenten gedurende het jaar worden ingeschreven.

 • Te laat met het inleveren van je inschrijvingspapieren?

  Wanneer je je inschrijvingspapieren niet volledig en op tijd hebt ingeleverd, kan dit de volgende gevolgen hebben:

  • Je kunt je voor het volgende studiejaar aanmelden voor de (pre-)master in september 2024.
  • Je collegekaart en/of bewijs van inschrijving ontvang je niet of later.
  • Je ontvangt de officiële bevestiging niet op tijd.
  • Je kunt je niet tijdig inschrijven voor tentamens.
  • Je kunt problemen krijgen rondom je studiefinanciering.
  • Voor ongeoorloofd gebruik van je studentenreisproduct of studiefinanciering moet je een boete betalen.
  • Wanneer je niet ingeschreven staat en gebruik hebt gemaakt van de onderwijs- of examenfaciliteiten van de Universiteit Twente, ben je een de UT een vergoeding verschuldigd. 
 • Extra verklaring inschrijving
  Verklaring van inschrijving in jouw OSIRIS Student account

  Houd er rekening mee dat je een Verklaring van inschrijving zelf kunt downloaden uit jouw OSIRIS Student omgeving. Dit document is al ondertekend door het hoofd van onze afdeling. Mocht dit document niet alle informatie bevatten die je nodig hebt, volg dan de stappen die hieronder genoemd staan.

  Heb je naast de verklaring van inschrijving via OSIRIS nog een extra verklaring van inschrijving nodig, dan kun je deze op de volgende manier aanvragen.

  1. Controleer of je voor het huidige studiejaar een inschrijving hebt als student aan de Universiteit Twente.

  • Ga naar Studielink en kijk bij <mijn Opleidingen> of je daar voor een opleiding ingeschreven staat voor het huidige studiejaar.
  • Zo nee: ga naar punt 2.
  • Zo ja: ga naar punt 3.

  2. Regel eerst je (her-)inschrijving via Studielink.

  3. Stuur een e-mail naar Student Services (studentservices@utwente.nl) met het verzoek om een extra verklaring van inschrijving. In deze e-mail vermeld je als onderwerp: ‘Aanvraag extra verklaring van inschrijving’ en verder vermeld je in deze e-mail

  • Je studentnummer 
  • De verklaring van inschrijving (in het Nederlands of Engels)
  • De verklaring van inschrijving (met of zonder vermelding van het collegegeldbedrag)
  • De verklaring van inschrijving (ophalen bij de balie van Student Services of opsturen naar je correspondentieadres dat in Studielink staat)

  4. Student Services zal je informeren zodra je de verklaring van inschrijving kunt ophalen bij de balie Student Services of dat ze de verklaring van inschrijving per post hebben verzonden.

  Aanvragen voor verklaringen van inschrijving worden NIET in behandeling genomen als:

  • Je nog niet ingeschreven staat aan de Universiteit Twente voor het huidige studiejaar (zie punt 1.a.).
  • Als niet alle benodigde informatie is vermeld in de e-mail.

  x

Kies op Maat (doorstroomminor)

Als doorstroomminorstudent heb je op basis van een inschrijving aan het hoger onderwijs in Nederland de mogelijkheid om vakken te volgen (en examens af te leggen) bij een andere instelling dan waar je betaald hebt. Zo kun je instromen in een masteropleiding. De keuze van de vakken wordt bepaald door de betreffende masteropleiding. Ben je ingeschreven aan een HBO of universiteit in Nederland en wil je een (doorstroom)minor volgen aan de Universiteit Twente, meld je dan aan via Kies op Maat. Kies je minor, maak een leerovereenkomst aan en rond het aanmeldingsproces af op de website van Kies op Maat.

Start- en sluitingsdata aanmelding via Kies op Maat:
 • Februari-instroom: 1 oktober tot 31 december
 • September-instroom: 1 maart tot 30 juni

INSCHRIJVING AFRONDEN

Zorg dat de volgende zaken geregeld hebt om jouw inschrijving af te ronden:

 1. Lever de ondertekende leerovereenkomst van de minorcoördinator in bij de Universiteit Twente.
 2. Laat een bewijs betaald collegegeld studiejaar 2024-2025 doorsturen naar de Universiteit Twente. Deze kan je opvragen bij de studentenadministratie van jouw onderwijsinstelling, zij sturen deze digitaal naar de UT.
 3. Voeg een duidelijke en geldige kopie van jouw paspoort/ID-kaart toe.

Zodra we al deze documenten hebben, ronden we het registratieproces af en ontvang je je studentnummer per e-mail.

Bijvakstudent

Als bijvakstudent kan je colleges (en tentamens) bij een ander instituut volgen, dan waar je jouw collegegeld betaald hebt.Moet je het aanmeldformulier bijvakstudent UT 2024-2025 invullen en deze digitaal versturen met de volgende documenten:

 • Versturen via e-mail

  Je kan deze documenten digitaal versturen naar Student Services.

 • Versturen via post

  Je kan de documenten ook per post versturen.

  Stuur in dat geval het aanmeldformulier met alle genoemde documenten naar het volgende adres:

  University of Twente
  Contact Centre
  Building - Boerderij
  Drienerlolaan 5
  7522 NB Enschede
  The Netherlands

INSCHRIJVING AFRONDEN

Zodra we alle documenten van jou ontvangen hebben - een ondertelend aanmeldformulier, bewijs betaald collegegeld, een duidelijke en geldige kopie van jouw paspoort/ID-kaart en een recente cijferlijst - kunnen we jouw inschrijving afronden. Zodra het inschrijfproces compleet is, ontvang je jouw studentnummer via de e-mail. Mochten wij documenten missen of mochten deze niet naar wens zijn, informeren wij jou via de e-mail. Je kan dan alsnog de juiste documenten naar ons toesturen.

Overige studenten

Welke situatie is bij jou van toepassing? 

 • Inkomend uitwisselingsstudent

  Als inkomend uitwisselingsstudent, moet jouw thuisuniversiteit je nomineren. Daarna dient het aanvraagproces via Mobility Online te worden afgerond. Zodra het aanvraagproces en het visumproces (indien van toepassing) zijn afgerond, word je automatisch ingeschreven bij de UT en ontvang je je accountgegevens en je studentnummer.

 • 4TU Master

  Ben jij een student in Delft, Eindhoven of Wageningen voor een 4TU masteropleiding? Dan kan je vakken volgen die onder de desbetreffende masteropleiding vallen. Hiervoor moet je ingeschreven staan als bijvakstudent. Voor 4TU masteropleidingen kan je dit doen via het aanmeldformulier.

  Ben je een UT student en wil je vakken volgen bij TU Delft? Registreer je dan als bijvakker bij TU Delft. 

  Ben je een UT student en wil je vakken volgen bij TU Eindhoven? Registreer je dan als bijvakker bij TU Eindhoven.

  Zodra je aanmelding bij de UT is verwerkt, ontvang je per e-mail je accountgegevens van ICT (LISA). Voor uitgebreide informatie en welke masteropleidingen daarin vallen, verwijzen wij je naar onze gezamenlijke website van 4TU.

 • Volg vakken als course member van de UT

  Je kan één of meerdere vakken volgen zonder ingeschreven te staan voor een volledige opleiding. Neem contact op met de studieadviseur van het programma waar het vak dat je wil volgen onder valt. Zodra jouw aanvraag is goedgekeurd, zullen zij jouw inschrijving als course member van de UT verder afhandelen.

 • Volg mastervakken van de UT als EngD/PhD

  Vraag toestemming aan jouw begeleider of wetenschappelijk directeur van jouw instelling. Zij sturen jouw aanvraag naar de UT voor inschrijving als EngD/PhD-student. Voor informatie rondom vakken en uitleg hoe je je kan inschrijven voor een vak, kan je contact opnemen met de opleiding of met Student Services.

 • Extraneus

  Als je je inschrijft als extraneus, heeft de faculteit een verklaring nodig waarin je de reden uitlegt. Neem contact op met Student Services voor een standaardformulier. Let op: bij inschrijving als extraneus is het niet mogelijk om de inschrijving te beëindigen en is collegegeld niet restitueerbaar.

 • Voltijdsstudent of deeltijdstudent

  Rechten

  Voltijdsstudent

  Deeltijdstudent

  Extraneus

  Colleges bijwonen

  Ja

  Ja

  No

  Tentamens maken

  Ja

  Ja

  Yes

  Toegang bibliotheek en e-mail

  Ja

  Ja

  Yes

  Studiebegeleiding

  Ja

  Ja

  No

  Studiefinanciering

  Ja

  Nee

  No

  Recht om te stemmen en verkiesbaar bij verkiezingen

  Ja

  Ja

  No

1 België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Verenigd Koninkrijk of Zweden.