Strategy & Policy

Strategy and Policy ondersteunt (het College van Bestuur van) de UT bij het formuleren, vormgeven, monitoren, evalueren en bijsturen van de strategie. Hiermee speelt zij ook een belangrijke ondersteunende rol bij de verdere im­ple­men­tatie van Vision 2020. S&P richt zich op de algemene instellingstrategie van de UT (‘corporate strategy’) en niet zozeer op functionele stra­tegie (HR, Financiën, etc.). 

Meer informatie kun je vinden bij organisatie.

Wie doet wat?

Meest gezochte beleidsterreinen

Ga naar alle beleidsterreinen van Strategie & Beleid.