Zie UT-flex

FAQ UT Flex en VWR

veelgestelde vragen over je UT-FLEX aanstelling

Adreswijziging

Adreswijzigingen die in Studielink zijn verwerkt, worden dagelijks via een automatische link in UT-Flex  verwerkt.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Betaal ik heffingen over de vwr vergoeding?

De vergoeding kan op basis van een uurloon of een vaste prijs zijn. Je mag maximaal € 141,-- per maand declareren, maximaal € 1.700,-- per jaar.
Hierover worden geen heffingen geheven.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Betaal ik heffingen over het salaris?

Ja, je betaalt loonheffing en premies. Je wordt per uur betaald. We berekenen het uurloon door het bruto-schaalbedrag per maand te delen door 165. Werk je op ongebruikelijke tijden (alle uren op een zaterdag, zondag of feestdag én alle uren op maandag tot en met vrijdag tussen 20.00 uur en 7.00 uur), dan verwerken we de toelage onregelmatige dienst in het (gemiddelde) bruto uurloon. Uitbetaling van het salaris geschiedt maandelijks. De gewerkte uren en dagen registreer je zelf via de webapplicatie UT-flex.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Heb ik recht op vakantie-en eindejaarsuitkering?

De vakantie-uitkering bedraagt 8% van het feitelijk genoten maandsalaris. UT-flex betaalt de vakantie-uitkering maandelijks uit, tegelijk met het salaris. De eindejaarsuitkering bedraagt 8,3% van het feitelijk genoten maandsalaris. UT-flex betaalt de eindejaarsuitkering maandelijks uit, tegelijk met het salaris. De toelage bedraagt 11.72% van het feitelijk genoten maandsalaris. UT-flex betaalt deze extra toelage maandelijks uit, tegelijk met het salaris.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe kom ik aan een geschikte klus?

Op twee manieren:
1. Je wordt gevraagd voor een klus. Een medewerker (de zogenaamde klusaanbieder) benadert je voor een specifieke klus, maakt de klus aan in UT flex 2.0 en selecteert je voor deze klus. Een automatische melding wordt verzonden naar de Servicedesk HR. De medewerker van de Servicedesk HR accordeert en koppelt je aan de klus.
2. Je gaat zelf actief op zoek naar een geschikte en beschikbare klus en raadpleegt de klussenlijst in UT flex. Zodra je een geschikte klus hebt gevonden, neem je contact op met de contactpersoon van de klus. De contactpersoon dient een verzoek in bij de Servicedesk HR om je aan de klus te koppelen. De gegevens op de webapplicatie worden met regelmaat geactualiseerd zodat je altijd op de hoogte bent van de meest recente beschikbare klussen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe kom in de webapplicatie ut flex?

Om toegang te krijgen tot de webapplicatie UT flex, gebruik je je eigen studentnummer. Je hoeft je niet te registreren maar je hebt direct toegang tot de klussenlijst met openstaande klussen. Ben je nog niet gekoppeld aan een klus? Dan heb je alleen toegang tot de lijst met openstaande klussen. Ben je gekoppeld aan een klus, dan creëer je je eigen profiel door de gevraagde gegevens te registreren (IBAN, BSN, verklaring loonheffingskorting) en een upload van je ID bewijs.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe weet ik of ik ben gekoppeld aan de klus?

Je ontvangt een automatische bevestiging van de kluskoppeling, een verzoek om gegevens te registreren en een geldig ID bewijs te uploaden. 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe wijzig ik de verklaring loonheffingskorting?

Je voert een nieuwe Verklaring Loonheffingskorting op in de webapplicatie UT flex .

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe wijzig je IBAN?

Je wijzigt zelf je IBAN in de webapplicatie UT flex. Bij de eerstvolgende uitbetaling zal het laatst bekende IBAN worden gebruikt.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe wordt het uurloon bepaalt?

Bij aanvang van de klus wordt het uurloon vastgesteld. De hoogte van het uurloon is afhankelijk van de studiefase of de aard van de werkzaamheden:
Hoogte uurloon student-assistentschap: aantal behaalde CE / studiepunten bepaalt uurloon. Door een koppeling met Osiris, beschikt UT flex over de juiste studiegegevens. 
Hoogte uurloon oproepkracht: aard van werkzaamheden bepaalt uurloon, opgegeven door de eenheid.
Hoogte uurloon vrijwilligersregeling: aard van werkzaamheden bepaald uurloon, opgegeven door de eenheid.
Vergoeding van een klus die via de vrijwilligersregeling loopt, heeft naast uitbetaling op basis van uurloon een tweede mogelijkheid namelijk vaste prijs / fixed price, een vooraf vastgesteld bedrag voor alle werkzaamheden binnen één klus, opgegeven door de eenheid.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik ben afgestudeerd/uitgeschreven als student en nu?

De datum van uitschrijving aan de UT is een harde deadline. Na deze datum kun je niet opnieuw aan een klus worden gekoppeld en werkzaamheden verrichten. Verlenging van de kluskoppeling is eveneens niet mogelijk. Je hebt nog wel 100 dagen, gerekend vanaf moment van uitschrijven, om je urenregistratie volledig af te ronden van eerdere klus(en).

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik heb een UT Flex aanstelling en een VWR klus

Verricht je naast je UT flex aanstelling, werkzaamheden via de zogenaamde Vrijwilligersregeling? Deze VWR-vergoeding wordt als extra werkzaamheden uitbetaald, terug te zien op je salarisspecificatie.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik kan de declaratieperiode niet vinden

Er zijn drie mogelijkheden:
1. Heb je uren voor een bepaalde periode reeds aangeboden? Deze periode is nu afgesloten en uren kunnen niet toegevoegd worden. Controleer je urenhistorie.
2. Gedurende drie maanden kun je de uren registreren en aanbieden. Uren van januari moeten bijvoorbeeld voor 1 april verwerkt zijn. Als deze periode is verstreken, vervalt de mogelijkheid om uren in te voeren. Ingevoerde uren die niet zijn aangeboden, zijn na 3 maanden niet meer zichtbaar in de historie.
3. Is de koppelingsperiode verstreken en hebben werkzaamheden buiten de koppelingsperiode plaatsgevonden? Neem contact op met je contactpersoon om een nieuw koppelverzoek in te laten dienen bij de Servicedesk HR.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik kan de klus niet vinden in mijn klussenoverzicht

Er zijn twee mogelijkheden:
1. Waarschijnlijk ben je nog niet gekoppeld aan de klus. Neem contact op met de contactpersoon van de klus.
2. De termijn van de kluskoppeling is verstreken. Neem dan contact op met de contactpersoon van de klus.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Verandert het uurloon bij wijziging in studiepunten?

Wijzigt gedurende een koppelingsperiode, je studiegegevens? Bij een bestaande koppeling wijzigt het uurloon in principe niet. Bij een nieuwe koppeling wordt een nieuw uurloon bepaalt aan de hand van de gewijzigde studiegegevens.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waarom heb ik mijn salaris niet op tijd ontvangen?

Er zijn vier mogelijkheden:
1. Controleer of je de uren daadwerkelijk hebt aangeboden. Vastleggen van uren betekent niet hetzelfde als aanbieden van uren!
2. Heb je meerdere klussen? Alle klussen moet voor één periode in één keer worden aangeboden. Alle aangeboden klussen moeten voor de 10e van de maand zijn goedgekeurd. Als één klus niet is goedgekeurd, stagneert de uitbetaling. Controleer tijdig of je de goedkeuringsmails hebt ontvangen van alle klussen. Neem zo nodig contact op met je goedkeurder.
3. Zijn uren afgekeurd? Is deze declaratie niet tijdig opnieuw aangeboden? Doordat niet alle aangeboden klussen zijn goedgekeurd voor één periode, stagneert de uitbetaling. Corrigeer deze uren en verstuur ze opnieuw naar de goedkeurder.
4. Mogelijk zijn de uren in een maand te laat goedgekeurd. Controleer je beoordelingsmail(s) op data. Uitbetaling van de uren zal bij goedkeuring in een volgende periode plaatsvinden.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waarom ontvang ik mail over het inleveren van gegevens terwijl ik dit al gedaan heb?

Bij elke nieuwe koppeling aan een klus ontvang je een digitale bevestiging met het verzoek gegevens te registreren of te controleren. Als je de gegevens al hebt geregistreerd en geüpload, kun je de mail als niet verzonden beschouwen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wanneer en hoe vindt uitbetaling plaats?

Heeft de goedkeurder de klus voor de 10e van de maand goedgekeurd? Dan vindt uitbetaling in dezelfde maand nog plaats, rond 24e. De vergoeding wordt overgemaakt op je bankrekening. 
Een digitale salarisspecificatie is op te vragen via UT flex. 
Let op! Heb je een UT flex aanstelling en vindt de uitbetaling van de VWR-vergoeding tegelijk plaats met de uitbetaling van een UT flex uren, dan wordt de VWR-vergoeding als “extra gewerkte uren” uitbetaald. Deze uitbetaling is te zien op de salarisspecificatie en vindt eveneens plaats rond 24e van de maand.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wanneer kan ik mijn uren registreren, aanbieden en laten goedkeuren?

Zodra je alle gevraagde gegevens hebt geregistreerd en geüpload, wordt je aanstelling UT flex geactiveerd en kan je je uren invoeren, digitaal aanbieden en laten goedkeuren.
Je hebt slechts één keer per maand de mogelijkheid om de gewerkte uren digitaal aan te bieden aan de goedkeurder. Heb je meerdere klussen? Alle klussen worden in één keer digitaal aangeboden aan de goedkeurder(s). De betreffende maand wordt na het aanbieden van de uren namelijk afgesloten. Je kunt geen uren toevoegen aan deze periode, tenzij uren worden afgekeurd.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wanneer wijzig ik de Verklaring Loonheffingskorting?

Als je, naast de Universiteit Twente, een tweede werkgever hebt gekregen, moet je beoordelen waar je de Loonheffingskorting wil laten toepassen. Dit geldt ook als je van meerdere werkgevers naar één werkgever gaat. Je laat de Loonheffingskorting toepassen daar waar je het meest verdient.
Je voert een nieuwe Verklaring Loonheffingskorting op in de webapplicatie UT flex.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat gebeurt er als de goedkeurder niet op tijd heeft goedgekeurd?

Uitbetaling van de uren blijft dan helaas achterwege. Eerstvolgende mogelijke uitbetaling zal in de periode daarna zijn.
Alle uren van alle klussen moeten in één keer worden aangeboden en zijn goedgekeurd, wil uitbetaling plaats kunnen vinden.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is de duur van een UT Flex aanstelling?

De duur van je tijdelijke UT flex aanstelling is gelijk aan de looptijd van de koppeling klus.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is nodig voor het verkrijgen van een UT Flex aanstelling?

Je wordt gekoppeld aan een klus. Dit kan een student-assistentschap zijn of een oproepkracht klus. Om de UT flex aanstelling te laten activeren en uren aan te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van je nodig. Je hoeft niet persoonlijk naar de Servicedesk HR maar je levert deze digitaal aan, te weten:
1. Geldig ID bewijs
2. IBAN
3. Burgerlijke status
4. BSN

Verklaring loonheffingskorting
Nadat je alle gegevens hebt geregistreerd en geüpload, wordt je UT flex aanstelling geactiveerd door de Servicedesk HR. Je ontvangt een digitale bevestigingsbrief van je tijdelijke aanstelling.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat moet ik doen als mijn uren zijn afgekeurd?

Je ontvangt automatisch een beoordelingsmail met de reden van afkeuring, ingevuld door de goedkeurder.
Je krijgt alsnog de mogelijkheid om de uren te corrigeren en opnieuw aan te bieden aan de goedkeurder.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat zijn de eisen voor een ID bewijs?

ID kaart? Voor- en achterkant moet worden geüpload (BSN moet worden weergegeven).
Paspoort nieuwe stijl? Pagina met BSN moet ook worden geüpload.
Rijbewijs? Nee, voor een UT flex aanstelling is een rijbewijs wettelijk niet toegestaan.
Zie ook http://www.rijksdienstvooridentiteitsgegevens.nl/reisdocumenten/echtheidskenmer en.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Welke soorten klussen zijn er?

1. student-assistentschap: klus is studie gerelateerd.
2. oproepkracht: klus is niet studie gerelateerd.
3. Vrijwilligersregeling (VWR): incidentele en eenvoudige werkzaamheden zoals flyers verspreiden, meeloopdagen, parkeerwacht.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wie kan een klus openen?

Elke medewerker (klusaanbieder) van de UT kan op eenvoudige wijze een klus aanmaken in de webapplicatie
UT flex. De klusaanbieder kan een klus openen waarop de student zich kan inschrijven.
Wanneer het al bekend is wie de klus gaat verrichten, wordt de naam van de student in de klusgegevens opgenomen. Klussen zijn in te zien in een zogenaamde klussenlijst. 
Een automatische melding van de nieuwe klus wordt verstuurd naar de Servicedesk HR.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

veelgestelde vragen over Vrijwilligersregeling (VWR) 

Betaal ik heffingen over de VWR vergoeding?

De vergoeding kan op basis van een uurtarief of een vast bedrag zijn. 
Je mag maximaal € 125,-- per maand declareren, maximaal € 1.500,-- per jaar. Hierover worden geen heffingen geheven.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe kan ik de VWR-klus declareren?

Via de webapplicatie UT flex.
Registreer de VWR-klus zo spoedig mogelijk na het afronden van de klus en biedt deze aan bij de goedkeurder.
De klus wordt vóór de 10e van de maand goedgekeurd? Dan vindt uitbetaling in dezelfde maand plaats.
Let op! heb je meerdere klussen? Alle klussen moeten in één keer worden aangeboden aan de goedkeurder(s). Na het aanbieden wordt namelijk de periode afgesloten en kun je geen klussen meer aanbieden. 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe weet ik of ik ben gekoppeld aan een VWR-klus?

Je ontvangt een automatische bevestiging van de kluskoppeling en een verzoek om je IBAN te registreren.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe word ik gekoppeld aan de VWR-klus?

Verricht je naast je UT flex aanstelling, werkzaamheden via de zogenaamde Vrijwilligersregeling? Deze VWR-vergoeding wordt als extra werkzaamheden uitbetaald en is terug te zien op je salarisspecificatie.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik heb een UT Flex aanstelling en een VWR klus

Verricht je naast je UT flex aanstelling, werkzaamheden via de zogenaamde Vrijwilligersregeling? Deze VWR-vergoeding wordt als extra werkzaamheden uitbetaald en is terug te zien op je salarisspecificatie.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik wil een VWR-klus doen voor de dienst M&C

Ga je je inzetten voor bijvoorbeeld een meeloop dag of open dagen voor de dienst M&C?
M&C heeft een eigen applicatie ontwikkeld waar je je kan aanmelden voor een M&C-klus. Meer informatie vindt je via https://www.utwente.nl/mc/intranet/studentzaken/

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Kunnen studenten buiten EU gebruik maken van de VWR?

Ja, dat mag.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Moet ik mij inschrijven in de webapplicatie UT Flex?

Nee! Dat is niet nodig. In eerste instantie heb je alleen toegang tot de klussenlijst. Zodra je bent gekoppeld aan een VWR-klus, vul je je IBAN in. Vervolgens kun je een declaratie indienen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Moet ik mijn VWR vergoeding opgeven bij de belastingsdienst?

Verricht je alleen VWR klussen? Je mag € 125,-- -tot € 1.500,-- per jaar aan vergoeding ontvangen.
Heb je naast de VWR-klus, een UT flex aanstelling? Dan wordt de VWR-vergoeding belast uitbetaald (als extra werkzaamheden). Deze betaling wordt verwerkt via de salarisspecificaties en de jaaropgave

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ontvang ik voor mijn VWR-vergoeding een jaaropgave?

In principe niet, immers je hebt geen (UT flex) aanstelling en de VWR-vergoeding wordt onbelast uitbetaald tot € 1.500,-- per jaar. Heb je naast de VWR-klus, een UT flex aanstelling? De VWR-vergoeding wordt belast uitbetaald (als extra werkzaamheden). Je ontvangt hierover wel een jaaropgaaf!

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Voor wie is VWR?

Elke ingeschreven UT-student die een klus op vrijwillige basis verricht.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waar kan ik VWR-klussen vinden?

VWR-klussen zijn opgenomen in de webapplicatie UT flex. Via deze webapplicatie heb je toegang tot de klussenlijst. In deze lijst staan, naast VWR-klussen, ook:
1. oproepkracht klus (algemene werkzaamheden, niet studie gerelateerd)
2. student-assistentschap (klus die studie gerelateerd is).
Via de contactpersoon van de VWR-klus, kun je kenbaar maken dat je interesse hebt in een VWR-klus. De contactpersoon geeft je informatie over de klus.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wanneer en hoe vindt uitbetaling plaats?

Heeft de goedkeurder de klus vóór de 10e van de maand goedgekeurd? Dan vindt uitbetaling in dezelfde maand nog plaats, rond 24e. De vergoeding wordt overgemaakt op je bankrekening.
Let op! Heb je een UT flex aanstelling en vindt de uitbetaling van de VWR-vergoeding tegelijk plaats met de uitbetaling van een UT flex uren, dan wordt de VWR-vergoeding als “extra gewerkte uren” uitbetaald. Deze uitbetaling is te zien op de salarisspecificatie en vindt eveneens plaats rond 24e van de maand.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wanneer mag VWR worden ingezet?

Bij eenvoudige, kleine klussen die incidenteel worden ingezet. Een VWR-klus heeft geen structureel karakter. Voorbeelden van VWR-klussen kunnen zijn:
Voorlichting geven en/of meelopen tijdens voorlichtingsdagen;
1. flyers, posters, etc. verspreiden en/of ophangen;
2. ondersteuning bieden bij evenementen en feesten, zoals parkeerwachter, verkeersregelaar, ontvangen en begeleiden van gasten, garderobe werkzaamheden, bediening, etc.;
3. personen interviewen en/of incidenteel een artikel schrijven;
4. meewerken aan enquêtes en/of meewerken aan een onderzoek als proefpersoon/ simulatiepatiënt.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is de vergoeding voor een VWR-klus?

De VWR- vergoeding kan op basis van een uurloon of een vaste prijs zijn.
Je mag maximaal € 125,-- per maand declareren, maximaal € 1.500,-- per jaar.
Het bedrag wordt onbelast uitbetaald. 
Heb je naast een VWR klus, een UT flex aanstelling, dan wordt de VWR-vergoeding uitbetaald als extra werkzaamheden. Over dit bedrag wordt bruto uitbetaald en er wordt loonheffing ingehouden. 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is VWR?

De Vrijwilligersregeling (VWR) is een regeling waarbij je eenvoudige, kleine klussen kunt verrichten die incidenteel voorkomen. Deze klussen worden (achteraf) vergoed op basis van declaraties, met andere woorden, je hebt geen UT flex aanstelling.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat zijn de voordelen van VWR?

Heb je alleen een VWR klus? Dan wordt over de VWR-vergoeding onbelast uitbetaald. 
Je hoeft de vergoeding die je hebt ontvangen niet aan te geven via een belastingaangifte bij de Belastingdienst, omdat het niet als inkomen (salaris) wordt gezien. 
De VWR-vergoeding wordt niet meegeteld voor de hoogte van de Huur- en Zorgtoeslag, omdat het niet als inkomen (salaris) wordt gezien.
Heb je, naast je VWR-klus, een UT flex aanstelling? Dan wordt de VWR-vergoeding wel belast uitbetaald omdat het als extra gewerkte uren worden gezien. 
Dit bedrag kun je eventueel terug krijgen via een zogenaamde T-biljet. Meer informatie over deze, vind je op de site van de Belastingdienst.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Welke gegevens moet ik aanleveren voor een VWR-klus?

We hebben alleen je IBAN nodig! Deze kun je via de webapplicatie UT flex registreren. Je hoeft dus niet meer persoonlijk naar de Servicedesk HR.
Let op! Mocht je naast de VWR-klus, ook een UT flex aanstelling hebben, dan hebben we wel weer meerdere gegevens nodig zoals een geldig ID bewijs (geen rijbewijs!), Verklaring loonheffingskorting en BSN. Meer informatie hierover vindt je in de handleiding Raadplegen UT flex  en FAQ UT Flex..

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag