Zie UT-flex

FAQ UT FLEX

veelgestelde vragen over UT FLEX

Adreswijziging

Adreswijzigingen die in Studielink zijn verwerkt, worden dagelijks via een automatische link in UT FLEX verwerkt.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Betaal ik heffingen over het salaris?

Ja, je betaalt altijd loonheffing en premies. Je kan loonheffingskorting toe laten passen. Verhoudingsgewijs betaal je dan minder loonheffing. De loonheffingskorting kan je bij één werkgever toe laten passen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Hoe wordt het uurloon bepaald?

Je wordt per uur betaald. Bij aanvang van een klus wordt het uurloon bepaald. De hoogte van het uurloon hangt af van de werkzaamheden die worden verricht (student-oproepkracht) of het aantal behaalde studiepunten (bij student-assistentschap). Door een koppeling met Osiris beschikt UT FLEX over juiste studiegegevens. Het uurloon wordt berekend door het bruto maandsalaris te delen door 165. Het salaris wordt maandelijks uitbetaald, op het door jou opgegeven IBAN-nummer.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Heb ik recht op vakantie-uitkering?

Ja. De vakantie-uitkering bedraagt 8% van het feitelijk genoten maandsalaris en wordt maandelijks tegelijk met de salarisbetaling uitbetaald.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Heb ik recht op eindejaars-uitkering?

Ja. De eindejaarsuitkering, bedraagt 8,3% van het feitelijk genoten maandsalaris en wordt maandelijks tegelijk met de salarisbetaling uitbetaald.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Heb ik recht op vakantieverlof?

Ja. Het vakantieverlof wordt in de vorm van toeslag op het bruto uurloon uitbetaald. De toeslag bedraagt 11,72%.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Heb ik recht op een toelage als ik werk buiten reguliere werktijden?

Ja. Over de buiten de reguliere werktijden gewerkte uren (alle uren op een zaterdag, zondag en feestdag én alle uren op maandag tot en met vrijdag tussen 20.00 uur en 7.00 uur), wordt de toelage onregelmatige dienst in het gemiddelde bruto uurloon verwerkt.
Het werken buiten reguliere werktijden gaat altijd in overleg met je leidinggevende/goedkeurder. Je bepaalt dit niet zelf.   

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Hoe kom ik aan een geschikte klus?

Op twee manieren:

1.  Je wordt gevraagd voor een klus. Een medewerker (de zogenaamde kluseigenaar)
     benadert je voor een specifieke klus en selecteert je voor een (bestaande of nieuwe)
     klus. Een automatische melding wordt verzonden naar de Servicedesk HR.
     De medewerker van de Servicedesk HR accordeert en koppelt je aan de klus.
     Via de mail ontvang je een bevestiging van de kluskoppeling.

2.  Je gaat zelf actief op zoek naar een geschikte en beschikbare klus en raadpleegt de
     klussenlijst in UT FLEX. Heb je een geschikte klus gevonden?
     Neem contact op met de kluseigenaar die vermeld staat in de klus.
     De kluseigenaar selecteert je voor de klus.
     Een automatische melding wordt verzonden naar de Servicedesk HR. De medewerker
     van de Servicedesk HR accordeert en koppelt je aan de klus.
     Via de mail ontvang je een bevestiging van de kluskoppeling.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Hoe kom in UT FLEX?

Als ingeschreven student aan de Universiteit Twente heb je altijd toegang tot UT FLEX. Je hoeft je niet te registreren. Gebruik je studentennummer om in te loggen in de applicatie. Ben je nog niet gekoppeld aan een klus, dan heb je alleen toegang tot de klussenlijst. Ben je gekoppeld aan een klus, dan kun je je eigen profiel creëren door de gevraagde gegevens te registreren (IBAN, BSN, verklaring loonheffingskorting) en te uploaden (geldig ID bewijs).

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Hoe weet ik of ik ben gekoppeld aan de klus?

Via de mail ontvang je een bevestiging van de kluskoppeling en het verzoek om gegevens te registreren en te uploaden. Daarnaast ontvang je ook een arbeidsovereenkomst via de mail die je digitaal moet ondertekenen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Wanneeer en hoe wijzig ik de verklaring loonheffingskorting?

Je wijzigt de verklaring loonheffingskorting als er iets is gewijzigd in je woon/werksituatie, doordat je bijvoorbeeld een andere werkgever naast UT als werkgever hebt gekregen. Of je gaat van meerdere werkgevers naar één werkgever. Je mag namelijk maar bij één werkgever de loonheffingskorting toe laten passen.

Via je persoonlijk profiel in UT FLEX kun je ten alle tijde de verklaring loonheffingskorting wijzigen. Met de eerstvolgende salarisbetaling wordt deze wijziging meegenomen. Wijzigingen met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Hoe wijzig ik mijn IBAN?

Via je persoonlijk profiel in UT FLEX kan je ten alle tijde je IBAN wijzigen. Met de eerstvolgende salarisbetaling wordt deze wijziging meegenomen. Wijzigingen met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Ik ben uitgeschreven als student aan UT. Kan ik nog mijn gewerkte uren registreren, aanbieden en laten goedkeuren?

Zodra je bent uitgeschreven aan de UT heb je nog 1 maand toegang tot UT FLEX om de laatste uren aan te bieden. Ben je te laat? Toegang tot de applicatie is niet meer mogelijk.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Ik ben uitgeschreven als student aan de UT. Mag ik nog werkzaamheden verrichten via UT FLEX?

Nee! Zodra je bent uitgeschreven aan de UT is het niet meer toegestaan werkzaamheden te verrichten via UT FLEX. Vanaf moment van uitschrijving heb je nog 1 maand toegang tot UT FLEX om laatste uren aan te bieden. Ben je te laat? Toegang tot de applicatie is niet meer mogelijk.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Ik ga mij uitschrijven als student aan de UT, wat betekent dit voor mijn werkzaamheden via UT FLEX?

Je rondt je werkzaamheden via UT FLEX af en zorgt ervoor dat deze uren zo spoedig mogelijk worden geregistreerd, aangeboden en goedgekeurd. Vanaf moment van uitschrijving heb je nog 1 maand toegang tot UT FLEX om laatste uren aan te bieden. Ben je te laat? Toegang tot de applicatie is niet meer mogelijk.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Ik kan de declaratieperiode niet vinden

Er zijn drie mogelijkheden:

 1. Heb je reeds uren voor een bepaalde periode reeds aangeboden? Deze periode is nu afgesloten en uren kunnen niet worden toegevoegd. Deze uren moeten in een volgende periode worden gedeclareerd.
  Overleg dit altijd met de goedkeurder van de klus.
 2. Gedurende drie maanden kun je de uren registreren en aanbieden. Uren van januari moeten bijvoorbeeld voor 1 april verwerkt zijn. Als deze periode is verstreken, vervalt de mogelijkheid om uren in te voeren. Ingevoerde uren die niet zijn aangeboden, zijn na 3 maanden niet meer zichtbaar in de historie.
 3. Hebben de werkzaamheden buiten de koppelingsperiode plaatsgevonden of Is de termijn van de kluskoppeling verstreken? Neem contact op met de kluseigenaar om een nieuw koppelingsverzoek in te laten dienen bij de Servicedesk HR.
Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Ik kan de klus niet vinden in mijn klussenoverzicht

Er zijn twee mogelijkheden:
1. Waarschijnlijk ben je nog niet gekoppeld aan de klus. Neem contact op met de kluseigenaar van de klus om een koppelingsverzoek in te laten dienen bij de Servicedesk HR.
2. De termijn van de kluskoppeling is verstreken. Neem contact op met de kluseigenaar van de klus om een koppelingsverzoek in te laten dienen bij de Servicedesk HR.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Kan ik nog werken via UT FLEX als ik ben afgestudeerd/uitgeschreven als student van de UT?

De datum van uitschrijving aan de UT is een harde deadline. Na deze datum kun je niet opnieuw aan een klus worden gekoppeld en werkzaamheden verrichten. Verlenging van de kluskoppeling is eveneens niet mogelijk. Je hebt nog wel de mogelijkheid, gerekend vanaf moment van uitschrijven, om het restant uren te registreren en aan te bieden.  

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Tot wanneer kan ik mijn uren registreren, aanbieden en laten goedkeuren?

Je kunt gewerkte uren tot 3 maanden registreren, aanbieden en laten goedkeuren. Voorbeeld: je hebt gewerkt in periode april. De gewerkte uren van deze periode kun je in mei, juni doch uiterlijk in juli registreren, aanbieden en laten goedkeuren. Als de termijn van 3 maanden bijna verstrijkt en je hebt nog niets gedaan, dan ontvang je een laatste reminder.  Na de termijn van 3 maanden kun je de uren niet meer aanbieden. Dit is onherroepelijk.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Verandert het uurloon bij wijziging in studiepunten?

Alleen bij een klus als student-assistent kan het uurloon wijzigen als gevolg van het gewijzigde aantal studiegegevens. Door een koppeling met Osiris beschikt UT FLEX over juiste studiepunten. Bij een bestaande kluskoppeling wijzigt het uurloon in principe niet. Bij een nieuwe kluskoppeling wordt automatisch het nieuwe uurloon bepaalt aan de hand van het aantal studiepunten.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Waarom heb ik mijn salaris niet op tijd ontvangen?

Er zijn vier mogelijkheden:

 1. Heb je de gewerkte uren daadwerkelijk aangeboden? Vastleggen van uren is niet hetzelfde als aanbieden van uren!
 2. Heb je meerdere klussen? Alle klussen voor één periode moeten in één keer worden aangeboden. Daarnaast moeten alle aangeboden klussen voor de 10e van de maand zijn goedgekeurd. Als één klus niet is goedgekeurd, blijft salarisbetaling uit. Controleer tijdig of je de goedkeuringsmails hebt ontvangen van alle klussen. Neem zo nodig (tijdig) contact op met je goedkeurder.
 3. Zijn uren afgekeurd? Is deze declaratie wel opnieuw aangeboden maar niet op tijd? Doordat niet alle aangeboden klussen zijn goedgekeurd voor één periode, blijft salarisbetaling uit. Is de declaratie niet opnieuw aangeboden? Doe dit alsnog z.s.m.
 4. Zijn de uren te laat goedgekeurd?  Alle klussen voor één periode moeten voor de 10e van de maand zijn goedgekeurd. Als één klus niet is goedgekeurd, blijft salarisbetaling uit uitbetaling van de uren zal bij goedkeuring in een volgende periode plaatsvinden.
Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Waarom ontvang ik mail over het registreren/uploaden ID terwijl ik dit al heb gedaan?

Bij elke nieuwe kluskoppeling ontvang je een bevestigingsmail van de kluskoppeling plus het verzoek gegevens te registreren/uploaden danwel te controleren. Heb je alle gevraagde gegevens geregistreerd/geüpload en deze gegevens zijn correct? Dan kun je het verzoek negeren.  

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Wanneer vindt salarisbetaling plaats?

Uitbetaling van het salaris vindt elke maand rond 24e plaats.  Je kan zelf een digitale salarisspecificatie opvragen via je eigen profiel in UT FLEX.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Wanneer kan ik mijn uren registreren, aanbieden en laten goedkeuren?

Je dienstverband UT FLEX wordt geactiveerd als je alle gevraagde gegevens hebt geregistreerd en geüpload. Je kunt dan pas je uren declareren, digitaal aanbieden en laten goedkeuren. Je hebt slechts 1 keer per maand de mogelijkheid om de gewerkte uren aan te bieden aan de goedkeurder. Heb je meerdere klussen? Alle klussen voor 1 periode moeten in één keer worden aangeboden. Na het aanbieden van de gewerkte uren wordt de periode afgesloten. Dit kan niet worden teruggedraaid. Je kunt geen uren toevoegen aan deze periode.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Wat gebeurt er als de goedkeurder niet op tijd heeft goedgekeurd?

Salarisbetaling blijft achterwege als de goedkeurder niet op tijd de gewerkte uren heeft goedgekeurd. Eerstvolgende betaling zal in de daaropvolgende periode zijn.
Bied de gewerkte uren op tijd aan (het liefst direct na het aflopen van een periode), zodat de goedkeurder voldoende tijd heeft om uren goed te keuren

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Wat is de duur van een arbeidsovereenkomst UT FLEX

Bij een eerste kluskoppeling ontvang je een arbeidsovereenkomst voor de duur van je studie en ontstaat er een dienstverband waarbinnen je aan verschillende klussen kunt worden gekoppeld.  Je kunt een arbeidsovereenkomst aangaan als student-oproepkracht voor de duur van je studie. Daarnaast kun je een arbeidsovereenkomst aangaan als student-assistent eveneens voor de duur van je studie. Binnen een arbeidsovereenkomst kun je worden gekoppeld aan verschillende klussen. Bij het uitschrijven/afstuderen aan de Universiteit Twente wordt de arbeidsovereenkomst(en) automatisch beëindigd.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Wat moet ik doen als mijn uren zijn afgekeurd?

Je ontvangt automatisch een beoordelingsmail met de reden van afkeuring, ingevuld door de goedkeurder. Je krijgt alsnog de mogelijkheid om de uren te corrigeren en opnieuw aan te bieden aan de goedkeurder.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Wat zijn de eisen voor een ID bewijs?

Nederlandse ID kaart? Voor- en achterkant moet worden geüpload (BSN moet worden weergegeven).
Nederlandse Paspoort? Pagina met BSN moet ook worden geüpload.
Rijbewijs? Nee, voor een UT flex aanstelling is een rijbewijs wettelijk niet toegestaan.
Verblijfsvergunning? Nee, voor een dienstverband UT FLEX is een verblijfsvergunning niet toegestaan.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Welke soorten klussen zijn er?
 1. student-assistentschap: klus is studie gerelateerd en heeft betrekking op onderwijs/onderzoek.
 2. oproepkracht: klus is niet studie gerelateerd, werkzaamheden zijn van algemene aard.
Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Wie kan een klus openen?

Elke medewerker kan op eenvoudige wijze een klus maken in UT FLEX. Het maken van een klus voor een student-assistent is alleen voorbehouden aan medewerkers werkzaam binnen een faculteit. Klussen voor student-oproepkracht kan door eenieder worden gemaakt.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag