Zie UT-flex

Inzet Duitse studenten

Voorwaarden inzet Duitse studenten/Zorgverzekering

Je wilt gaan werken als student-assistent en/of student-oproepkracht en gaat hierdoor een dienstverband UT FLEX aan. Voordat je een dienstverband UT FLEX kunt aangaan verklaar je binnen de applicatie UT FLEX dat je voldoet aan de volgende aan de volgende voorwaarden:

-          Je verricht je werkzaamheden uitsluitend in Nederland.

-          Je verricht tijdens je dienstverband als student-assistent en/of –oproepkracht geen werkzaamheden in Duitsland: dit geldt zowel voor de UT-werkzaamheden als voor eventuele andere werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld een bijbaan in de horeca of in een supermarkt in Duitsland)Alleen als je op de eerste vraag met JA hebt geantwoord, op de tweede vraag met NEE, kun je een dienstverband UT FLEX aangaan.

Door het aangaan van het dienstverband UT FLEX betaal je in Nederland inkomstenbelasting. Daarnaast is de Nederlandse socialeverzekeringswetgeving op jou van toepassing en val je van rechtswege onder de reikwijdte van de Nederlandse Zorgverzekeringswet. Je bent daarom verplicht om een Nederlandse zorgverzekering (basisverzekering) afsluiten die voldoet aan de eisen die deze wet stelt. Een studentenverzekering is niet voldoende! Het doet verder daarbij niet ter zake of je in Nederland of in Duitsland woont. Bij niet verzekeren riskeer je een boete.

Menzis is de collectieve zorgverzekering voor de Universiteit Twente maar je kan uiteraard kiezen voor een andere zorgverzekering. Meer informatie over zorgverzekeringen vind je op www.zorgwijzer.nl

Vanaf de ingangsdatum van je Nederlandse zorgverzekering (datum indiensttreding), moet je Duitse ziektekostenverzekering (tijdelijk) worden stopgezet.

Mogelijk kom je in aanmerking voor een financiële bijdrage van de overheid voor je zorgverzekering. Je kunt deze ‘zorgtoeslag’ aanvragen via de website van de Belastingdienst in Nederland: www.toeslagen.nl

Woon je in Duitsland en wil je gebruik blijven maken van medische zorg in Duitsland, dan kun je je laten inschrijven bij een Duitse verzekeringsinstelling (Krankenkasse). Hiertoe moet je bij het afsluiten van je Nederlandse zorgverzekering een E 106 formulier invullen. Met dit formulier meldt de Nederlandse zorgverzekeraar je aan bij de Krankenkasse van jouw keuze. Je betaalt voor je zorgverzekering uitsluitend premie aan de Nederlandse zorgverzekeraar. De inschrijving bij de Krankenkasse is gratis.

Na inschrijving bij een Krankenkasse heb je recht op alle zorg uit de zorgpolis van de Nederlandse zorgverzekeraar, zowel in Nederland als in Duitsland. De vergoeding van deze zorg is naar Nederlandse maatstaven. Dit kan betekenen dat niet alle kosten die in Duitsland zijn gemaakt, volledig worden vergoed. Op grond van je (gratis) inschrijving bij een Krankenkasse heb je bovendien recht op de zorg volgens het wettelijke verzekeringspakket van Duitsland (woonlandpakket).

Heb je nog vragen over jouw werksituatie of over de zorgverzekering? Neem contact op met de Servicedesk HR, voordat je start met je werkzaamheden.