Zie Human Resources

UT-flex, een virtueel "uitzendbureau"

utflexUT flex is het digitale uitzendbureau van de Universiteit Twente voor medewerkers en studenten van de Universiteit Twente. Vraag en aanbod komen in deze online applicatie bij elkaar: een medewerker biedt een flexklus aan, de student zoekt een klus en wordt hieraan gekoppeld, de door de student gewerkte uren worden gedeclareerd, goedgekeurd en uitbetaald. Al deze administratieve handelingen lopen via één webapplicatie: UT flex 2.0.

UT flex 2.0 is een nieuwe applicatie die voorziet in de behoefte tot verdere vereenvoudiging en digitalisering van de administratieve afhandelingen van UT flexklussen. Daarnaast is de vrijwilligersregeling (VWR) geïntegreerd in deze applicatie.
Verdere uitleg over de UT flex 2.0 applicatie wordt gegeven in de verschillende handleidingen die je kunt vinden op deze site.

Let op!

Mocht je nog klussen verrichten via UT flex 1.0, dan blijven de daarbij behorende richtlijnen nog gelden. In de loop van de komende maanden worden alle klussen overgeheveld naar UT flex 2.0.
Voor vragen kun je mailen naar utflex@utwente.nl.