Zie Diensten-ABC

Onderzoeksdatabeheer

Onderzoeksdatabeheer draait om deze vraag: hoe ga ik mijn onderzoeksdata verzamelen en beschrijven, hoe ga ik ze tijdens mijn onderzoeksproject opslaan en delen, en hoe ga ik mijn data vervolgens archiveren en publiceren?

Databeheer start al vóór je datacollectie, en houdt je data nog lange tijd verifieerbaar, repliceerbaar, citeerbaar en herbruikbaar. Goed databeheer voldoet aan eisen van financiers en vergroot de impact en integriteit van je onderzoek.

In het kort gaat databeheer over databeleid, over een datamanagementplan, over het opslaan en delen van je data tijdens je onderzoeksproject, over het deponeren van je ondezoeksdata in een zogenaamde Trusted Repository, en over het publiceren van je data en het verrijken van je publicaties. De Universiteit Twente staat positief tegenover het duurzaam toegankelijk maken van onderzoeksdata. Ze ondersteunt haar onderzoekers daarom financieel met een Open Science Fund.

Bekijk de Engelstalige pagina’s over onderzoeksdatabeheer voor uitgebreide informatie over al deze onderwerpen.

Wil je begeleiding bij je onderzoeksdatabeheer? Neem dan contact op met je informatiespecialist.