Zie Arbeidsvoorwaarden

Vitaliteitspact

Bereik je binnen 5 jaar de AOW-leeftijd en zou je wel minder willen gaan werken? Dan is het Vitaliteitspact mogelijk een optie. Met deelname aan het Vitaliteitspact breng je de uren in jouw werkweek terug, met behoud van pensioenopbouw. Je leest hier meer over de regeling.  

Het Vitaliteitspact is een onderdeel van de nieuwe cao Nederlandse Universiteiten. In deze cao is vastgelegd dat alle universiteiten per 1 januari 2019 een Vitaliteitspact invoeren.
Lees meer over de regeling

Wat houdt de regeling in?

Universiteit Twente biedt je de mogelijkheid om vanaf 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd 0,2 fte of 0,4 fte minder te gaan werken (als je nu voltijds werkt) tegen een beloning van 85% resp. 70% van het oorspronkelijke salaris, met behoud van de volledige pensioenopbouw. Werk je in deeltijd? Dan geldt de regeling naar rato. Universiteit Twente compenseert een deel van jouw inkomen en jouw pensioenopbouw blijft onaangetast.


Variant

% dat je werkt

% salaris dat je ontvangt

Pensioenopbouw

Variant A

80%

85%

100%

Variant B

60%

70%

100%

Wanneer kun je meedoen aan het vitaliteitspact? 

Je kunt deelnemen aan het Vitaliteitspact als je:

  • binnen 5 jaar de AOW-leeftijd bereikt;
  • minimaal 10 jaar in dienst bent bij de universiteit;
  • minimaal 16 werkuren overhoudt na gebruikmaking van het Vitaliteitspact;
  • niet deelneemt aan een seniorenregeling.

Wat zijn de voorwaarden van het vitaliteitspact? 

  • De regeling wordt, vooralsnog, voor een beperkte periode ingevoerd: van 1 januari 2019 t/m 31 december 2021. In deze periode kun je instappen in het Vitaliteitspact.  
  • Maak je op 31 december 2021 gebruik van de regeling? Dan loopt de regeling door totdat je de AOW-leeftijd bereikt. Als jouw aanstelling om andere redenen wordt beëindigd, dan stopt het Vitaliteitspact eerder.
  • Heb je gekozen voor het Vitaliteitspact met een omvang van 80% van jouw uren? Dan kun je na een jaar besluiten om de regeling uit te breiden tot 60% van jouw uren. Je moet dan wel minimaal 16 werkuren overhouden.
  • Als je gebruik maakt van het Vitaliteitspact, krijg je de uren niet meer terug. De vrijgevallen gelden worden namelijk ingezet voor de in- en doorstroom binnen de universiteit.

Een overzicht van alle bindende voorwaarden vind je in de cao Nederlandse Universiteiten

Hoe vraag ik het Vitaliteitspact aan?

Als je wilt deelnemen moet je jouw aanvraag 3 maanden voordat je wilt starten indienen. Klik daarvoor op onderstaande knop.

Binnen een maand krijg je een reactie. Een verzoek wordt goedgekeurd, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn of als er sprake is van een onaanvaardbare toename van werkdruk bij collega’s. Het is ook mogelijk dat je op een later moment kunt deelnemen, bijvoorbeeld met ingang van een nieuw collegejaar.

Hoe draag ik mijn taken over?

We willen voorkomen dat jij of collega’s extra werkdruk ervaren doordat je gaat deelnemen aan het Vitaliteitspact. Daarom zorgen we ervoor dat jouw taken evenredig worden verminderd met de uren die je minder gaat werken. De invulling van de nieuwe werkweek en de overdracht van een deel van jouw taken vindt daarom in overleg tussen jou en je leidinggevende plaats. De gemaakte afspraken leggen jullie vast. Gebruik hiervoor dit formulier. Het ingevulde formulier lever je met het aanmeldformulier in bij de HR-afdeling van je faculteit of dienst.

Meer informatie

Wil je meer weten? Kijk ook eens op de pagina met meer uitleg over financiële aspecten en bij de veelgestelde vragen. Wordt je vraag niet beantwoord, of wil je nog iets overleggen? Neem dan contact op met je leidinggevende of je HR-adviseur