Anw-compensatie vervalt: wat zijn de mogelijkheden?

In de Pensioenkamer hebben de sociale partners afspraken gemaakt om de complexiteit van het ABP-reglement te verminderen. Een onderdeel daarvan is dat de Anw-compensatie per 1 mei 2018 vervalt. Dit betekent dat als je ná 30 april 2018 overlijdt, je partner niet meer in aanmerking komt voor Anw-compensatie. De compensatie bedraagt nu maximaal € 540 netto per maand. Als je jonger bent dan 40 jaar is de duur van de compensatie afhankelijk van je leeftijd en gemaximeerd op 12 maanden. Ben je 40 jaar of ouder dan ontvangt je partner nu nog Anw-compensatie tot zijn of haar AOW-leeftijd.

Aanvulling nabestaandenpensioen

Het vervallen van de Anw-compensatie kan bij overlijden grote negatieve inkomensgevolgen hebben. Deze inkomensgevolgen worden deels gecompenseerd door de verhoogde opbouw voor het ABP partnerpensioen vanaf 1 januari 2018. Heb je daarnaast voor 1996 pensioen opgebouwd bij het ABP, dan kan er ook nog recht bestaan op een beperkte aanvulling op het nabestaandenpensioen op grond van de zogenaamde bijlage K van het ABP-reglement. Een indicatie van de maximale hoogte van die aanvulling zie je hieronder in de tabel:
Aanvulling nabestaandenpensioen                                         Hoogte aanvulling
15 jaar diensttijd voor 1996                                                       € 4.000 bruto per jaar
10 jaar diensttijd voor 1996                                                        € 2.800 bruto per jaar
5 jaar diensttijd voor 1996                                                          € 1.400 bruto per jaar
Je partner hoeft deze aanvulling niet aan te vragen bij ABP. Na overlijden wordt deze automatisch uitgekeerd als wordt voldaan aan de voorwaarden. Deze aanvulling stopt als de nabestaande de AOW-leeftijd bereikt.

 In individuele gevallen kan de nabestaandenuitkering vanaf 2018 gunstiger zijn. Maar in algemene zin kan gesteld worden dat het stoppen van de Anw-compensatie met name de groep medewerkers van 40 jaar en ouder treft. Het partnerpensioen zal in het slechtste geval € 6.480 netto per jaar lager uitvallen.

Moet ik iets regelen?

Breng eerst de financiële situatie van je partner in kaart in geval van jouw overlijden. Dit doe je als volgt:

  • Op MijnABP  kun je tot 1 mei 2018 zien hoe hoog het bedrag aan Anw-compensatie is als je ervoor in aanmerking komt (log in met je DigiD, kijk onder Volledig Pensioenoverzicht en dan bij Nabestaandenpensioen). Je kunt de hoogte van de Anw-compensatie ook vinden op je uniform pensioenoverzicht (UPO).

  • Bepaal, eventueel met advies van een financieel adviseur, of extra verzekeren voor jouw eigen situatie wenselijk is. 

Collectieve verzekering voor universitair personeel

De universiteiten kregen verzoeken van medewerkers voor een collectieve oplossing ter vervanging van de Anw-compensatieregeling. Daarom heeft elke universiteit tegen gunstige voorwaarden een overeenkomst met verzekeraar elipsLife gesloten. Let op: deze verzekering is niet hetzelfde als de Anw-compensatie van het ABP, maar biedt de achterblijvende partner een extra inkomen mocht je komen te overlijden.

Wie kunnen zich verzekeren?

Alle medewerkers van de Universiteit Twente kunnen zich verzekeren bij elipsLife. Medewerkers (reeds in dienst voor 1 mei 2018) die zich willen opgeven voor de verzekering dienen zich voor 5 mei 2018 aan te melden bij elipsLife. Medewerkers die na 1 mei 2018 in dienst zijn getreden kunnen zich binnen één maand na indiensttreding zonder medische waarborgen aanmelden. Medewerkers die op of na 1 mei 2018 een partnerrelatie aangaan, kunnen zich ook binnen één maand na het aangaan van de partnerrelatie (huwelijk, samenlevingscontract of minimaal 6 maanden woonachtig op hetzelfde adres) zonder medische waarborgen aanmelden.

Carenzperiode

Voor de af te sluiten verzekering geldt een zogenoemde carenzperiode: als je binnen één jaar overlijdt, heeft de nabestaande geen recht op een uitkering als het overlijden het gevolg is van een op de aanvangsdatum van de verzekering bestaande een bekende aandoening, ziekte, klacht of gebrek. Is dat het geval, meld je dan zo spoedig mogelijk bij het ABP om in aanmerking te komen voor de uitzonderingsregeling ABP.

Uitzonderingsregeling ABP

Er is een uitzondering voor ABP-deelnemers die vóór 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek zijn en zich daardoor niet kunnen verzekeren vanaf 1 mei 2018. Ook zijn er bepaalde uitzonderingsituaties voor ABP-deelnemers die zich om een andere reden niet voor 1 mei 2018 kunnen verzekeren en die niet in aanmerking komen voor een collectieve verzekering van de werkgever. Dan blijft voor je partner het recht op Anw-compensatie bestaan volgens de oude voorwaarden. Als dit het geval is, meld dat zo snel mogelijk bij het ABP, ook als je hierover twijfelt, via telefoonnummer 045-579 62 65.

De looptijd van de uitzonderingsregeling is beperkt tot 1 mei 2023. Dit betekent dat je partner alleen recht heeft op Anw-compensatie als je overlijdt vóór 1 mei 2023. Ga voormeer informatie naar de website van het ABP.

Geen medische waarborgen

Bij het ingaan van de Anw-verzekering worden geen medische vragen gesteld. Je sluit individueel een Anw-hiaatverzekering en je betaalt zelf rechtstreeks de premie aan de verzekeraar. De universiteit is geen tussenpersoon. Meld je je na 5 mei 2018 aan, dan worden er medische gegevens opgevraagd wat kan leiden tot een afwijzing van de dekking. Dit geld ook voor nieuwe medewerkers die zich later dan een maand na indiensttreding aanmelden of voor medewerkers die zich later dan een maand na aangaan van de partnerrelatie aanmelden.

Te verzekeren bedragen

Bij aanvang van de verzekering kun je de keuze maken uit de volgende te verzekeren jaarlijkse bedragen:
- €   5.000,-
- €   7.500,-
- € 10.000,-
Dit zijn netto bedragen en worden in 12-maandelijkse termijnen uitbetaald. Je kunt kiezen voor een na ingang gelijkblijvende uitkering of een na ingang jaarlijks 2% cumulatief stijgende uitkering.  

Premies

De maandpremies (2018) vind je op de laatste pagina's van de brochure. De premie wordt jaarlijks aangepast aan jouw leeftijd per 1 januari van dat kalenderjaar.  

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

De premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd. Hiervoor geldt een premieopslag van 5%. Ben je op 1 mei 2018 ziek, dan gelden aanvullende voorwaarden. Lees hierover meer in de uitgebreide brochure.

Einde dienstverband

Indien het dienstverband bij de universiteit eindigt, moet je elipsLife daarvan binnen vier weken in kennis stellen. Desgewenst kun je een offerte opvragen om de bestaande verzekering op individuele basis voort te zetten.

Aanmelden en meer informatie

Je kunt je aanmelden voor deze verzekering via deze pagina. Uitgebreide informatie over deze verzekering vind je in de brochure van elipsLife. Heb je een vraag over deze verzekering kijk dan eerst of deze genoemd staat bij de FAQ.