Zie Arbeidsvoorwaarden

Collectieve verzekeringen en financiële producten

De UT heeft voor medewerkers de volgende collectieve verzekeringen afgesloten:

Zorgverzekering
Bij Menzis krijg je 5% korting op de premie van de basiszorgverzekering en 12% korting op de premie van de aanvullende zorg- en tandartsverzekeringen. Je partner en kinderen tot 18 jaar (studerende kinderen tot 27 jaar) kunnen eveneens gebruik maken van deze verzekering.

Privé schadeverzekeringen en hypotheek
Bij Centraal beheer krijg je korting op de premie van diverse schadeverzekeringen.
Bij ABN AMRO krijg je korting op je hypotheekrente.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP)
Medewerkers zijn via Loyalis verzekerd voor inkomensverlies bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid deels af. De premie hiervoor wordt geheel voor jou betaald uit de Arbeidsvoorwaardengelden. Dit is mede door het OPUT tot stand gekomen. 

Je kunt de verzekering op individuele basis uitbreiden met een dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid. Je krijgt dan flinke premiekorting en de premie wordt ingehouden op jouw bruto salaris. Per saldo is de premie voor de uitbreiding minder dan 0,2% van het netto maandsalaris. Vraag je de uitbreiding aan binnen 6 maanden na indiensttreding bij de UT? Dan accepteert Loyalis jou zonder medische voorwaarden.

Nabestaandenverzekering (elipsLife)
Op 1 mei 2018 valt de Anw-compensatie weg uit de ABP pensioenregeling. Dit betekent dat als je ná 30 april 2018 overlijdt, je partner niet meer in aanmerking komt voor Anw-compensatie. Als je partner tevens geen recht heeft op een Anw-uitkering dan kan dit nadelig uitvallen. De UT heeft een overeenkomst gesloten met elipseLife. Indien gewenst kun je je vrijwillig aanmelden voor deze verzekering. Vraag je de verzekering binnen één maand na indiensttreding of binnen één maand na het aangaan van een partnerrelatie aan dan wordt je geaccepteerd zonder medische voorwaarden.

Collectieve reisverzekering (FIN)
Ga je op dienstreis naar het buitenland? Meld je dan tijdig aan voor de collectieve reisverzekering van de UT. Hiervoor maak je gebruik van de webapplicatie Registratie buitenland en reisverzekering. Je vindt deze webapplicatie onder "Mijn Apps" op de employee portal.
Aansprakelijkheidsverzekering (FIN)
De aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die medewerkers, studenten, stagiaires, uitzendkrachten, gastdocenten etc. elkaar of anderen toebrengen als zij werkzaamheden verrichten in opdracht van de UT. Heb je vragen over dekking en voorwaarden van deze verzekering? Neem dan contact op met de dienst Finance (FIN).

Ongevallenverzekering BHV
Voor medewerkers die lid zijn van een bedrijfshulpverleningsteam (BHV) heeft de UT een ongevallenverzekering afgesloten. Ben je lid van een BHV-team? Dan dekt deze verzekering ongevallen die plaatvinden tijdens het uitoefenen van BHV-taken.