Arbeidsvoorwaarden

Collectieve verzekeringen

De UT heeft voor medewerkers de volgende collectieve verzekeringen afgesloten:

Zorgverzekering

Bij Menzis krijg je korting op de premie van een zorgverzekering en kun je tegen een geringe toeslag de dekking van je aanvullende verzekering uitbreiden. Je partner en kinderen tot 18 jaar (studerende kinderen tot 27 jaar) kunnen eveneens gebruik maken van deze verzekering.

Privé schadeverzekeringen

Bij ABN AMRO, Centraal Beheer en Interpolis krijg je korting op de premie van diverse schadeverzekeringen, zoals een woonverzekering, autoverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering, doorlopende reisverzekering of caravanverzekering.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP)

Medewerkers zijn via Loyalis verzekerd voor inkomensverlies bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De UT betaalt de premie van deze verzekering die de financiële gevolgen van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid deels afdekt.

Je kunt de verzekering op individuele basis uitbreiden met een dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid. Je krijgt dan flinke premiekorting en de premie wordt ingehouden op jouw bruto salaris. Per saldo is de premie voor de uitbreiding minder dan 0,2% van het netto maandsalaris. Vraag je de uitbreiding aan binnen 6 maanden na indiensttreding bij de UT? Dan accepteert Loyalis jou zonder medische voorwaarden.

Collectieve reisverzekering (FEZ)

Ga je op dienstreis naar het buitenland? Meld je dan tijdig aan voor de collectieve reisverzekering van de UT. Hiervoor maak je gebruik van de webapplicatie Registratie buitenland en reisverzekering. Je vindt deze webapplicatie onder “Mijn UT Applicaties”.

Aansprakelijkheidsverzekering (FEZ)

De aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die medewerkers, studenten, stagiaires, uitzendkrachten, gastdocenten etc. elkaar of anderen toebrengen als zij werkzaamheden verrichten in opdracht van de UT. Heb je vragen over dekking en voorwaarden van deze verzekering? Neem dan contact op met de dienst FEZ.

Ongevallenverzekering BHV

Voor medewerkers die lid zijn van een bedrijfshulpverleningsteam (BHV) heeft de UT een ongevallenverzekering afgesloten. Ben je lid van een BHV-team? Dan dekt deze verzekering ongevallen die plaatvinden tijdens het uitoefenen van BHV-taken.