Zie Arbeidsvoorwaarden

Vertrouwenspersoon en klachten

Als je te maken hebt met ongewenst gedrag zoals agressie, discriminatie, geweld, (seksuele) intimidatie, pesten of stalking, of met een conflict in de werksituatie dat aan dergelijk ongewenst gedrag is gerelateerd, kun je terecht bij een vertrouwenspersoon voor advies en ondersteuning.

Daarnaast is het mogelijk een formele klacht in te dienen bij het college van bestuur. Het onderwerp van een klacht is altijd een gedraging. Dat kan ongewenst gedrag zijn zoals hiervoor staat omschreven, maar ook ander incorrect gedrag van een medewerker, een (bestuurs)orgaan, dan wel de UT in het algemeen.

Waar in een klachtprocedure een gedraging centraal staat, heeft een bezwaarprocedure betrekking op beslissingen met gevolgen voor je rechtspositie. Tegen de beslissing die het college van bestuur op een dergelijk bezwaar neemt kun je in beroep gaan bij de rechtbank.