Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen op de UT

Het college van bestuur heeft de volgende medewerkers als vertrouwenspersonen benoemd:

Mevrouw Melanie Braamhaar MA
Strategie en Beleid
Spiegel 333 (maandag)
Ravelijn 1444 (dinsdag en donderdag) 
Horst Z114  (woensdag en vrijdag) 
e-mail: m.h.braamhaar@utwente.nl 
telefoon: 053 489 6361

De heer dr. Paul van Dijk
Twente Graduate School
Ravelijn 4260
e-mail: p.m.vandijk@utwente.nl
telefoon: 053 489 3749
mobiel: 06-19851634

De heer dr. Herman Oosterwijk
Faculteit BMS, vakgroep STePS
Ravelijn 4339
e-mail: h.g.m.oosterwijk@utwente.nl
telefoon: 053 489 4381

Mevrouw mr. Annemarie Arets-Meulman
Faculty of Geo- Information Science and Earth Observation (ITC)
Hengelosestraat 99, 7514 AE Enschede
Floor 1, room 164
Maandag t/m vrijdag tot 13.30 uur
e-mail: a.m.meulman@utwente.nl
telefoon: 053 489 1063