Studenten moeten hun klacht indienen bij het Klachtenloket Universiteit Twente. Alle anderen (UT-medewerkers, bezoekers, gastdocenten, stagiaires, etc.) dienen hun klacht schriftelijk in bij het college van bestuur.

Een (schriftelijke) klacht bevat in ieder geval:

  • naam en adres van de indiener;
  • ondertekening door de indiener;
  • dagtekening;
  • een omschrijving van de gedraging waarop de klacht zich richt;
  • de reden van de klacht.

Het college van bestuur (in het geval van studenten: het Klachtenloket Universiteit Twente) stuurt de klacht door aan de klachtencommissie ter verdere behandeling en advisering.

Als je klacht niet aan een of meer van de vormvereisten voldoet, stelt de klachtencommissie je in de gelegenheid dit verzuim te herstellen. De klachtencommissie geeft je hiervoor doorgaans twee weken de tijd voor.