Zie Arbeidsvoorwaarden

Universitair systeem Functieordenen (UFO)

Je functieprofiel, het niveau van je functie en je salarisschaal worden bepaald met inachtneming van de regels van het systeem “Universitair Functie-ordenen”, UFO. Dit systeem bevat functieprofielen van wetenschappelijke en ondersteunende functies. Door de differentiërende factoren die bij de profielen horen, wordt het onderscheid in functiezwaarte tussen functies overzichtelijker. Dit heeft tevens tot gevolg dat meer inzicht ontstaat in loopbaanpaden, zowel horizontaal als verticaal.

Je vindt de uitleg van het UFO-systeem, de stappen in het indelingsproces en informatie over welke rechtsregels daarbij aan de orde zijn terug in de UFO-handleiding.

Het indelingsinstrument is het landelijke instrument waarmee UFO-profielen gezocht kunnen worden in het UFO-systeem. De vaststelling van de indeling van je functieprofiel geschiedt door de decaan of dienstdirecteur.

Via de webapplicatie MY-UFO kun je zien hoe je eigen functie-indeling eruit ziet.

Links