pensioen

Als medewerker van de Universiteit Twente bouw je verplicht pensioen op bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfond (ABP). Dit is het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.

De ABP-pensioenregeling omvat drie collectieve pensioenen: ABP KeuzePensioen (ouderdomspensioen), ABP Nabestaandenpensioen en ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen.

Op www.abp.nl vind je meer informatie over ABP en de ABP pensioenregeling.

De verplichte opbouw van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen is in de ABP-pensioenregeling gemaximeerd op een fulltime jaarinkomen van € 110.111,- (bij deeltijd naar rato). Voor inkomen boven dit bedrag, kun je op vrijwillige basis een netto pensioen product afsluiten.

Jaarlijks stuurt APB jou een overzicht van het pensioen dat je bij hen hebt opgebouwd. Daarnaast beschikt ABP over een online ‘mijn-omgeving’: via MijnABP heb je direct digitaal toegang tot je eigen pensioengegevens. Je kunt er berekeningen maken en pensioenmogelijkheden simuleren. Inloggen op MijnABP kan met jouw DigiD.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl zie je hoeveel AOW en aanvullend pensioen je hebt opgebouwd en bij welke Nederlandse pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en pensioenverzekeraars). Je krijgt toegang tot deze gegevens met jouw DigiD.

Heb je behoefte aan persoonlijk advies over jouw pensioensituatie? Maak dan een afspraak met ABP Klantsupport (let op: intranet) voor het spreekuur dat pensioenspecialisten van ABP verzorgen op de Universiteit Twente.

(LET OP! INDIEN ER GEEN MAILBEVESTIGING VAN ABP IS ONTVANGEN STAAT DE AFSPRAAK NIET GEPLAND)

De ingeplande ABP spreekuren op 22 september, 14 oktober,12 november en 8 december vinden wegens het Corona virus via een telefoongesprek of videogesprek plaats.
Het ABP neemt contact op met de deelnemers die zich hebben ingeschreven.