Zie Arbeidsvoorwaarden

Keuzemodel arbeidsvoorwaarden en 30%-regeling

Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden

Iedereen heeft zijn eigen wensen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Bij de UT kun je - binnen bepaalde grenzen – arbeidsvoorwaarden tegen elkaar ruilen. Zo kun je zelf een pakket samenstellen dat aansluit op jouw persoonlijke situatie. De ruilmogelijkheden zijn divers. Je kunt bijvoorbeeld verlofuren ruilen tegen extra salaris of een onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Sommige mogelijkheden leveren fiscaal voordeel op. In de brochure Keuzemodel arbeidsvoorwaarden vind je informatie over ruilmogelijkheden, voorwaarden en fiscale voordelen. Om te berekenen wat de financiële gevolgen zijn van een bepaalde ruil en voor het vastleggen van je keuze, maak je gebruik van de webapplicatie Keuzemodel arbeidsvoorwaarden (KAT). 

30%-regeling

Dit is één van de ruilmogelijkheden in het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden. De 30%-regeling is alleen bestemd voor medewerkers die uit het buitenland zijn aangetrokken en een specifieke deskundigheid bezitten die niet of nauwelijks aanwezig is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Onder voorwaarden kunnen zij 30% van hun bruto salaris ruilen tegen een onbelaste kostenvergoeding. Dit levert een aanzienlijk fiscaal voordeel op. Maak je in een kalenderjaar gebruik van de 30%-regeling, dan kun je dat jaar geen gebruik maken van de andere ruilmogelijkheden in het keuzemodel. In de brochure 30%-regeling vind je informatie over voorwaarden en gevolgen van deze regeling. Voor het aanvragen van de regeling maak je gebruik van de webapplicatie 30%-regeling.