HomeCursussenCASH-3 Vasculair

CASH-3 Vasculair

CASH-3 Vasculair

De CASH-3 Vasculair is een verplicht onderdeel binnen de opleiding tot vaatchirurg waarin de zeven vasculaire thema’s van SCHERP worden getraind en getoetst. De training bestaat uit een scholingsgedeelte, dat gedurende de gehele differentiatiefase plaatsvindt, en uit een afsluitende examendag aan het einde van de opleiding tot vaatchirurg.

PROGRAMMA

Deelname aan de trainingsdagen en het behalen van de summatieve toetsing is verplicht voor het verkrijgen van het NVvV vaatcertificaat. Het programma kent de volgende onderdelen:

 • E-learning en case based diagnostische toetsen per vasculair SCHERP thema;
 • Klinische training in de eigen praktijk;
 • Vier trainingsdagen in het TechMed Simulatiecentrum;
  • Per trainingsdag worden aan de hand van casuïstiek en met state-of-the art klinische apparatuur en simulatoren de kennis en vaardigheden van twee thema’s van SCHERP getraind;
  • Per trainingsdag worden de workshops van twee of drie sponsoren doorlopen;
  • Per jaar wordt één van de trainingsdagen afgesloten door een out-of-the box spreker;
  • Per jaar wordt één van de trainingsdagen afgesloten door een gezamenlijk diner.
 • Jaarlijkse examendag in oktober.

  Na het doorlopen van de vier trainingsdagen kan de AIOS deelnemen aan de jaarlijkse examendag in oktober. Op de examendag wordt de AIOS steekproefsgewijs getoetst op de vasculaire thema’s van SCHERP, waarbij gelet wordt op:

  • Kennis
  • Klinisch redeneren
  • Vaardigheden

ORGANISATIE

De CASH-3 Vasculair scholing en examinering is opgezet en wordt georganiseerd door:

De dagelijkse gang van zaken wordt geregeld door de projectgroep, bestaande uit een afvaardiging van de organisatoren. De projectgroep is te bereiken via TechMedAcademy@utwente.nl

Vragen over de kwaliteit(sborging) van het examen, uitstel van het examen of geschillen kunt u rechtstreeks richten tot de examencommissie van de CASH vaten.

deelname informatie en CONTACT

De kosten voor de totale CASH-3 Vasculair bedragen € 3.750,- . 

 • In deze deelnameprijs zijn de volgende kosten opgenomen:
  • Toegang tot de online leeromgeving van de CASH-3 Vasculair;
  • Gebruik van de TechMed-faciliteiten, -simulatoren en -middelen gedurende de vier trainingsdagen en de examendag;
  • De ontwikkelkosten van de onderwijsmodules;
  • De catering gedurende de dagprogramma’s;
  • De convocatiegelden voor de aanwezige faculty/opleiders vaatchirurgie.

  Bij inschrijving wordt u gevraagd om de helft (€1875,-) van de CASH-3 Vasculair kosten direct per internetbankieren te voldoen. Twaalf maanden na inschrijving ontvangt u een link voor betaling van de tweede termijn (€1875,-)

Na inschrijving krijgt u toegang tot de online leeromgeving (Canvas) waar u gedetailleerdere informatie krijgt over het CASH-3 Vasculair programma en u kunt aangeven welke thema’s u op welke trainingsdag wilt volgen. Per trainingsdag schrijft u zich in voor twee thema’s. De planning maakt u bij voorkeur aan het begin van uw differentiatie (al dan niet samen met uw opleider), maar tot vier maanden voor de specifieke trainingsdag kunt u uw deelname nog wijzigen of annuleren.

Aankomende data

De trainingsdagen vinden jaarlijks plaats op de eerste of tweede donderdag in de maanden januari, april, juli en oktober.

Het examen wordt éénmaal per jaar in oktober aangeboden aan deelnemers die vier trainingsdagen hebben doorlopen.

2024

 

2025


2026


Trainingsdagen:

Examendagen:

 

Trainingsdagen:

Examendagen:

 


Trainingsdagen:

Examendagen:

12-01-2024

 

09-01-2025

 


08-01-2026


12-04-2024

 

11-04-2025

 


10-04-2026


05-07-2024

 

04-07-202503-07-2026


 

10-10-2024

 

09-10-202508-10-2026

11-10-2024

 

10-10-2025

 


09-10-2026


Aanmelding

(Let op, bij inschrijving wordt ook meteen gevraagd om betaling)

Inschrijvingen Cash-3 Vasculair
Meld aan!

IMPRESSIE CASH-3 VASCULAIR

Contact

TechMed Academy / Technohal (nr. 18)
Hallenweg 5
7522 NH Enschede
Nederland
E-mail: techmedacademy@utwente.nl
Telefoonnummer: +31 (0)53 489 8401
Routebeschrijving: https://www.utwente.nl/nl/techmed/over/contact/#contact