Sustainability

Topic
News/Events
Last edit: 1 Aug 2022
Language:
NL

Onderdeel van de missie van de Universiteit Twente is het ontwikkelen van duurzame, proactieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. Als universiteit geven we zelf het goede voorbeeld. Daarom is duurzaamheid een voorwaarde bij alles wat we doen. In de praktijk betekent dit dat de UT er naar streeft om de eigen CO2-voetafdruk met 15% te verlagen in 2023 (ten opzichte van 2020) en in 2030 volledig CO2-neutraal te zijn.

Hier vind je informatie over de maatregelen die de UT neemt om dit te bereiken, wat dit voor jou betekent en hoe je kan helpen om dit doel te bereiken.

My favorites

About My Favorites
Use the Bookmark this page button on Service Portal pages to add that page to the My Favorites section. To add web applications, use the star icon in the webapplication list. To add pages outside the Service Portal, use the Add custom bookmark button above. Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...