Sociale integriteit

Language:
NL

Op het gebied van sociale integriteit hanteert de UT de hoogste normen.

Recente ontwikkelingen maken ons nog sterker bewust van het belang om waarden en normen met elkaar na te leven, die een veilige leef- en werksfeer waarborgen. Denk aan de MeToo beweging, de rol van de arbeidsinspectie, de verplichtingen die voortvloeien uit de Arbo-Wet (Risico Inventarisatie en Evaluatie, RI&E) en overige ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. Weten waar je terecht kunt, wat jouw rechten en plichten zijn en welke procedures we kennen binnen de UT in geval van klachten, onheuse bejegening of andere vormen van onwenselijk gedrag. We scharen dit onder sociale integriteit, een van de drie pilaren van ons House of Integrity.

Gedragscodes

Regeling melding onregelmatigheden

Deze regeling, ook wel bekend als klokkenluidersregeling is te vinden in het personeelshandboek (www.utwente.nl/personeelshandboek). Directe link:

Toolboxes

  • Mindlab

    Met de theatervoorstelling Mindlab willen we een positieve bijdrage leveren aan het werk- en leefklimaat van de Universiteit Twente. Integriteit in alle domeinen – sociaal, wetenschappelijk en zakelijk – vormt bij het werken in de wetenschap het fundament. Daarbij hoort een open werk- en leefklimaat waarin het bespreekbaar maken van dilemma’s vanzelfsprekend is. Mindlab inspireert je en daagt je uit om zelf en met elkaar na te denken en in gesprek te gaan over wat voor jou belangrijk is in je dagelijks werk, je carrière en je leven – binnen en buiten de universiteit.   

    Mindlab: A science fiction thriller that gets at the heart of science

    TheaterMakers Radio Kootwijk (voorheen Productiehuis Plezant) heeft samen met de Universiteit Twente en de Universiteit Utrecht (UU) de theatervoorstelling Mindlab ontwikkeld – onder meer met een subsidie van het Sociaal Fonds voor de Kennissector (SoFoKleS).

Contact

Je leidinggevende is je eerste aanspreekpunt bij integriteitsvraagstukken. Alternatief kun je de HR-manager(s) raadplegen, die aanspreekpunt voor je faculteit/dienst zijn.

Voor ideeën, opmerkingen of aanpassingen aan deze pagina, graag mailen naar webteam-hr@utwente.nl

My favorites

About my favorites
Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...