Sociale verzekering voor werken vanuit grensgebied

Language:
NL

Werken vanuit grensgebied 

Wanneer je thuiswerkt vanuit grensgebied kan dit gevolgen hebben voor je sociale zekerheid. Het is belangrijk dat je alle informatie hebt voordat je bepaald of en wanneer je thuis gaat werken. Op 25 mei 2022 hebben er twee voorlichtingsbijeenkomsten plaatsgevonden over de sociale zekerheid wanneer je werkt vanuit Duitsland. De informatie die bij die voorlichtingsbijeenkomsten is verstrekt, vind je op deze pagina.

Sociale zekerheid

De basisregel voor sociale zekerheid is dat het toegewezen is aan één land. Bijdragen zijn slechts in één land verschuldigd voor het totale salaris. Voorzieningen worden ook alleen uitgekeerd door hetzelfde land als waar de bijdragen aan betaald zijn. De beslissende factor om te bepalen welke sociale zekerheid voor jou van toepassing is, is in welk land je fysiek je arbeid verricht. Als je maar in één land je arbeid verricht is de sociale zekerheid van dat land van toepassing.

Op 14 juni 2022 heeft de staatssecretaris ingestemd met verlenging van de tijdelijke thuiswerkregeling tot 1 januari 2023. Je blijft dus sociaal verzekerd in Nederland tot 1 januari 2023 en de A1-verklaring is op dit moment nog niet nodig.

Vanaf 1 janurari 2023 zal de regeling waarschijnlijk aangepast worden. Dat betekent dat je sociale zekerheid wijzigt naar het land waar vanuit je werkt, wanneer je meer dan 25% van je uren vanuit huis werkt. 

Factsheets van het KPP

Onderstaand vind je de factsheets van het KPP (belastingadviesbureau). In deze factsheets is de Duitse sociale zekerheid uitgelegd en wordt er een vergelijking gemaakt met de Nederlandse sociale zekerheid.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Onderstaand vind je de opnames en de PowerPoint presentaties van de voorlichtingsbijeenkomsten die hebben plaatsgevonden op 25 mei 2022. Deze bijeenkomsten zijn gegeven in het Nederlands en in het Duits. 

Frequently asked questions (FAQ)

Later worden hier een aantal veelgestelde vragen geplaatst.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met HR Services, tel 053 489 8011.

Voor ideeën, opmerkingen of aanpassingen aan deze pagina, graag mailen naar webteam-hr@utwente.nl

My favorites

About My Favorites
Use the Bookmark this page button on Service Portal pages to add that page to the My Favorites section. To add web applications, use the star icon in the webapplication list. To add pages outside the Service Portal, use the Add custom bookmark button above. Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...