Hooglerarenbeleid & Ius promovendi

Language:
NL

Beleidsstukken gerelateerd aan hooglerarenbenoemingen, tenure track en Ius promovendi.

Tenure track

De universiteit Twente heeft zich als doel gesteld dat het onderzoek en onderwijs van het hoogste niveau is en dat de kennis en de oplossingen die we leveren het verschil maken. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij een actief talentbeleid voeren; talent aantrekken, ontwikkelen en behouden. Talent trekt ook weer talent aan. Daarnaast is het van essentieel belang dat ons huidige personele kapitaal excellent is om deze ambitie waar te maken. Dat wil zeggen dat onze medewerkers ambitieus, talentvol en ondernemend zijn. Uitstekend functioneren en presteren op basis van realistische afspraken voor toptalenten is noodzakelijk om de hoge ambities van de UT te kunnen realiseren. Mobiliteit en het creëren van beweging in de organisatie is hierbij een voorwaarde.

De tenure trackpositie staat open voor zeer getalenteerde wetenschappers van wie de verwachting bestaat dat die kandidaat kan uitgroeien tot professor. Een tenure track heeft (indicatief) een duur van 10 jaar bij instroom op het niveau van assistent professor naar uiteindelijk bevordering tot professor. Deze persoon start in een tijdelijke aanstelling van maximaal 7 jaar met de kans op een vast contract na 18 maanden. Onderscheidend ten opzichte van andere landen is dat de tenure track van de UT bij overgang naar een vaste aanstelling niet eindigt. De tenure track garandeert, bij positieve resultaten, een positie als professor.

Het is mogelijk om op verschillende niveaus in de tenure track te stappen. Dit is afhankelijk van ervaring en prestaties in voorgaande posities. Er worden met alle tenure track kandidaten helder geformuleerde individuele prestatieafspraken per loopbaanstap gemaakt. Uitzonderlijk talent kan sneller doorstromen als hij/zij aan de criteria voldoet.

Talentvolle wetenschappers die in de tenure track komen kunnen rekenen op een warm welkom en goede ondersteuning gedurende hun track. Tenure trackers kunnen deelnemen aan het mentorenprogramma en individuele coaching via het Career Development Center. Tevens kunnen zij deelnemen aan één van de vele trainingen, zoals een training over het verwerven van subsidies, via het Centre for Training and Development.

DOWNLOADS

IUS promovendi

Hooglerarenbeleid

Op dit moment niet online beschikbaar.

Emeriti

(Alleen beschikbaar voor medewerkers)

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met HR Services, tel 053 489 8011.

Voor ideeën, opmerkingen of aanpassingen aan deze pagina, graag mailen naar webteam-hr@utwente.nl

My favorites

About My Favorites
Use the Bookmark this page button on Service Portal pages to add that page to the My Favorites section. To add web applications, use the star icon in the webapplication list. To add pages outside the Service Portal, use the Add custom bookmark button above. Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...