See News

Amsterdam Science & Innovation award voor UT-promovendus Schermers

9 juni 2016

AMSTERDAM SCIENCE & INNOVATION AWARD VOOR UT-PROMOVENDUS SCHERMERS

Veel tijd om rustig achterover te leunen om te genieten van zijn prijs heeft Bram Schermers niet. De UT-promovendus wacht een mooie en uitdagende klus om MaMaLoc, een magnetische marker voor het lokaliseren van borstkanker, een stap verder te brengen. Uit 65 inzendingen van de Amsterdamse kennisinstellingen en onderzoeksinstituten werd Schermers, die als technisch geneeskundige verbonden is aan het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, onlangs verkozen tot winnaar van de Amsterdam Science & Innovation Award 2016

MAGNETISCHE MARKER VOOR CHIRURGISCHE LOKALISATIE

Om borstkanker dat zich nog in een vroeg stadium bevindt, voor de chirurg goed 'zichtbaar' te maken, wordt door de radioloog een staafje in de tumor gebracht dat tijdens de operatie gelokaliseerd kan worden door middel van een klinische metaaldetector. Deze nieuwe technologie, genaamd MaMaLoc is ontwikkeld door Schermers als onderdeel van zijn promotie aan het Antoni van Leeuwenhoek en de Universiteit Twente. De technologie is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de borstradiologen en de borstchirurgen die uiteindelijk gebruik zullen maken van de technologie.

In het Antoni van Leeuwenhoek wordt deze techniek al op kleine schaal getest in samenwerking met de borstchirurgen en radiologen waarbij gekeken wordt hoe de techniek kan worden ingezet in de praktijk en mogelijk ook kan worden toegepast in andere ziekenhuizen in Nederland.

Bram Schermers ontving de prijs van € 10.000 euro uit handen van juryvoorzitter Alexander Rinnooy Kan. Hij overtuigde de jury door de passie waarmee hij zijn idee presenteerde, de geavanceerde technologie en dat het echt een verschil kan maken op het leven van mensen. De Amsterdam Science & Innovation Award wordt georganiseerd door de Innovation Exchange Amsterdam, het valorisatiecentrum van de UvA, VU, VUmc, HvA en het AMC.

GROTE STAPPEN

In de afgelopen tijd heeft Schermers grote stappen gemaakt met MaMaLoc, waarbij het prototype zo ver ontwikkeld is dat bredere toepassing, in samenwerking met andere partijen de volgende stap is. In 2015 ontving het Antoni van Leeuwenhoek een STW Take-off Fase I subsidie, die bedoeld is om nieuwe bedrijvigheid mogelijk te maken en zodoende wetenschappelijke kennis commercieel toe te passen, alsook een subsidie van de Maurits & Anna de Kock stichting. Schermers werkt in het project nauw samen met prof. dr. Theo Ruers, hoogleraar Oncologie en Biomedische Beeldvorming aan de UT en chirurg bij het Antoni van Leeuwenhoek en dr. ir. Bennie ten Haken, universitair hoofddocent en vakgroephoofd Neuroimaging bij onderzoeksinstituut MIRA.

Laurens
van der Velde

Persvoorlichter

06 16096245

l.vandervelde@utwente.nl