Zie Talent vinden

Promotieonderzoek voor bedrijfsleven

De tijdelijke inzet van academisch talent kan van grote waarde zijn voor een onderneming of non-profit organisatie. De PhD’s en PDEng-trainees van de Universiteit Twente brengen hun wetenschappelijke expertise mee naar de werkvloer.

PhD

Een PhD-student (ook promovendus genoemd) doet vier jaar onderzoek naar een specifiek onderwerp, in het algemeen verbonden aan een UT-onderzoeksinstituut. Veel van de PhD’s van onze universiteit verrichten hun promotieonderzoek in samenwerking met het bedrijfsleven. De promovendi houden zich bezig met verschillende onderzoeksgebieden, zoals advanced materials, advanced manufacturing and mechatronics, medical technology and devices, wireless and remote sensing en safety and security. De behoefte van uw bedrijf staat centraal bij het onderzoek. Waar zien we kansen om met de wetenschappelijke kennis en expertise van de UT waarde voor uw organisatie te creëren? 

Algemene informatie over PhD-trajecten is beschikbaar via de website van de Twente Graduate School: www.utwente.nl/tgs

PDEng

Ook een PDEng kan voor uw bedrijf aantrekkelijk zijn: de Professional Doctorate in Engineering. Dit is een multidisciplinaire ontwerper die aan de universiteit twee jaar lang een postmasteropleiding volgt en als trainee werkt aan een concrete opdracht geformuleerd door een bedrijf. Het kan een interessante optie zijn als uw organisatie voor een uitdagend ontwerpvraagstuk staat of een technisch probleem opgelost wil hebben. De UT biedt programma's aan in vijf specialismen: Civiele Techniek, Energie & Procestechnologie, Zorglogistiek, Maintenance en Robotica.

Voor meer informatie over onze PDEng-programma's zie www.utwente.nl/pdeng