Overzicht & contact

Staat uw organisatie voor een uitdagend technologisch ontwerpvraagstuk die moet worden ontrafeld? Dan is een technologisch ontwerper van de Universiteit Twente mogelijk een aantrekkelijke mogelijkheid. Al onze programma’s met een duur van twee jaar bieden u de mogelijkheid een technologisch ontwerptrainees in te huren die u innovatieve oplossingen bieden voor uw technologische ontwerpvraagstukken.

Maatwerk

In de periode dat de trainee bij uw organisatie in dienst is, voert hij/zij een door u van tevoren vastgesteld ontwerpproject uit onder supervisie van inhoudelijk experts van de universiteit.

Uitgangspunt bij het opleidingstraject is dat de trainee, het opleidingsprogramma en de expertbegeleiding op maat gesneden worden met maar één gedachte: de best mogelijke oplossing voor uw ontwerpvraagstuk. Daarom wordt de keuze van de trainee, de samenstelling van het vakkenpakket en de keuze van de begeleidende hoogleraar in nauw overleg met u als opdrachtgever gemaakt.

De trainees hebben allen een universitaire ingenieursopleiding achter de rug, maar ten opzichte van een afgestudeerde master heeft de EngD opleiding meerdere voordelen. Uw organisatie krijgt de beschikking over een trainee die zeer goed in staat is om snel te schakelen tussen verschillende niveaus. Zij hebben een breder scala aan vaardigheden op het gebied van creatief en out-of-the-box denken, en zijn beter in staat verbanden te leggen tussen verschillende disciplines en deze te integreren in een technologisch ontwerp. Binnen de opleiding wordt daarnaast ruim aandacht besteed aan professionele ontwikkeling, hetgeen de trainee direct in de praktijk in uw bedrijf kan toepassen. De selectie voor de ontwerpersopleiding is streng, waardoor u de beschikking krijgt over de beste afgestudeerde Masters.

Laat uw eigen werknemers zich ontwikkelen

Wilt u zelf een werknemer aandragen? Ook dat kan! Indien uw werknemers over het juiste niveau en de juiste achtergrond beschikken, kunnen mogelijk ook zij een EngD traject volgen. Samen met u beoordelen wij of de beoogde kandidaat geschikt is voor een EngD traject.

Contact

Wilt u meer weten over het EngD programma voor bedrijven? Wilt u verkennen of dit programma een oplossing kan zijn voor uw huidige vraagstukken? Neem dan contact op met Mariska de Roo:

M. de Roo (Mariska)
Business Relations EngD & Life Long Learning

Indien u specifieke vragen heeft over één van de EngD programma’s, neem dan contact op met de directeuren van onze opleidingen: