Onderzoeksinstituten

In drie gerenommeerde onderzoeksinstituten combineert de Universiteit Twente technologie (hightech) met maatschappelijke relevantie (human touch). Op deze vakgebieden gaan wij samenwerkingsverbanden aan met het bedrijfsleven (kennisintensief MKB of hoger). 

MESA+ Institute

MESA+ is een wereldwijd leidend onderzoeksinstituut op het gebied van nanostructuren, nanomaterialen, nanosystemen en nano-apparaten. Met een cross-disciplinaire aanpak en profiterend van het NanoLab – infrastructuur die die hoort bij de absolute wereldtop – doen meer dan 500 onderzoekers kwalitatief hoogwaardig, competitief en vaak baanbrekend onderzoek. De resultaten blijken duidelijk uit onze vele publicaties en uitstekende prestaties.

Techmed Centre

Het TechMed Centre is een leidende innovatiehub in het healthtech-domein met state-of-the-art infrastructuur, variërend van onderzoekslabaratoria, preklinische testbeds en gesimuleerde ziekenhuisomgevingen tot aan het daadwerkelijke gezondheidszorgsysteem. Het TechMed Centre verbetert de gezondheidszorg door research&development, onderwijs en samenwerking in een wereldwijd netwerk.

Digital Society Institute

Het Digital Society Institute verricht wetenschappelijk onderzoek naar technologie die essentieel is voor digitalisering, naar methodes en technieken voor het integreren van digitale technologie in onze omgeving, en naar hoe we tot intelligente, goed geïnformeerde beslissingen kunnen komen. Een belangrijk aspect van onze missie is om onderzoek te doen dat impact heeft op de maatschappij.