HomeBusiness

Business & Innovatie

De Universiteit Twente staat middenin de maatschappij en richt haar blik naar buiten. Strategic Business Development ondersteunt de UT-gemeenschap bij het verbinden van ons uitstekende onderzoek aan externe partners.

Samenwerken met bedrijven is daarbij essentieel. De student van vandaag is immers de professional van de toekomst. Naast contacten met (semi-)overheden, alumni en andere universiteiten, onderhouden we intensief contact met onze industriële partners, zowel nationaal als internationaal.

Natuurlijk gebeurt er al veel op dit vlak en werken we volop samen met onze zakelijke partners. Wij zorgen ervoor dat ontwikkelde kennis op de Universiteit Twente een effectieve vertaling krijgt in economische bedrijvigheid, ook wel valorisatie genoemd. Het NovelT Business Development Team ondersteunt onderzoekers bij het naar de markt brengen van de resultaten van het onderzoek. Als ondernemende universiteit vinden we het erg belangrijk dat op elk niveau het ondernemerschap wordt uitgedragen en ondersteund. Onze spin-offs en studentondernemingen groeien regelmatig uit tot succesvolle bedrijven. Verder bieden we bedrijven de mogelijkheid onze high tech (kennis)faciliteiten te gebruiken en de UT op andere vlakken in te zetten als onderwijs- en onderzoekspartner.