Promotieplaats in een industriële context

Met PhD’s en EngD-trainees brengen we wetenschappelijk onderzoek in het bedrijfsleven.

PhD

Voor het in samenwerking met industrie benutten van kansen is het als universiteit van belang te bouwen op een – in internationaal perspectief - onderscheidende positie van wetenschappelijke kwaliteit. Investeringen in onderzoek met concrete industriële interesse liggen dan ook in lijn met de wetenschappelijke strategie van de universiteit.

Een industriële promotieplaats is een PhD die onderzoek doet op dit raakvlak van toegepast onderzoek en wetenschappelijk onderzoek. Deze PhD is meestal in dienst van de UT.

Meer informatie: Leontien Kalverda (Strategic Business Development), tel. +31 53 489 6369.

EngD

EngD-trainees (Engineering Doctorate, vroeger PDEng) volgen een tweejarige postmaster ontwerpersopleiding aan de Universiteit Twente. De opleiding wordt in samenspraak met het bedrijfsleven ingericht. Er zijn vijf verschillende EngD-programma’s: Business & IT, Civiele Techniek, Energy & Process Technologie, Maintenance en Robotica.

De programma’s combineren wetenschappelijk onderzoek met een industriële context, zodat de trainees in staat zijn om voor een opdrachtgever hoogwaardige vernieuwende ontwerpen te maken bij complexe vraagstukken met een multidisciplinair karakter. Voor meer informatie, bezoek de EngD webpagina voor bedrijven.