HomeOrganisatieOrganisatiestructuurFaculteiten, instituten en diensten

Faculteiten, onderzoeksinstituten en diensten

Faculteiten

Het onderwijs en onderzoek van de Universiteit Twente vindt plaats in vijf faculteiten:

Op alle faculteitswebsites vind je onder 'onderwijs' alle opleidingen van de betreffende faculteit. Ben je op zoek naar een lijst van alle opleidingen? Kijk dan hier:

Naast opleidingen binnen bovenstaande faculteiten bieden we University College Twente met de brede honours bacheloropleiding ATLAS en Twente Graduate School voor post-graduate opleidingen (PhD en EngD).

Onderzoeksinstituten

Onze kracht zit in de samenwerking tussen de verschillende disciplines. In de onderzoeksinstituten koppelt de Universiteit Twente technologie (hightech) aan menselijke gedrag en maatschappelijke relevantie (human touch).

MESA+ - INSTITUTE

MESA+ is een wereldwijd leidend onderzoeksinstituut op het gebied van nanostructuren, nanomaterialen, nanosystemen en nano-apparaten. Met een cross-disciplinaire aanpak en profiterend van het NanoLab – infrastructuur die die hoort bij de absolute wereldtop – doen meer dan 500 onderzoekers kwalitatief hoogwaardig, competitief en vaak baanbrekend onderzoek. De resultaten blijken duidelijk uit onze vele publicaties en uitstekende prestaties.

TECHMED CENTRE

TechMed is een leidende innovatiehub in het healthtech-domein met state-of-the-art infrastructuur, variërend van onderzoekslabaratoria, preklinische testbeds en gesimuleerde ziekenhuisomgevingen tot aan het daadwerkelijke gezondheidszorgsysteem. Het TechMed Centre verbetert de gezondheidszorg door research&development, onderwijs en samenwerking in een wereldwijd netwerk.

DIGITAL SOCIETY INSTITUTE

Het Digital Society Institute verricht wetenschappelijk onderzoek naar technologie die essentieel is voor digitalisering, naar methodes en technieken voor het integreren van digitale technologie in onze omgeving, en naar hoe we tot intelligente, goed geïnformeerde beslissingen kunnen komen. Een belangrijk aspect van onze missie is om onderzoek te doen dat impact heeft op de maatschappij.

Ondersteunende diensten

De onderstaande diensten ondersteunen het onderwijs- en onderzoek op de campus. Op termijn zal het informatieaanbod van alle diensten gebundeld worden aangeboden via de UT Service Portal (utwente.nl/serviceportal). CES en SP zijn nog niet naar de Service Portal verhuisd.