Faculteit Behavioural, management and Social Sciences (BMS)

De Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences (BMS) streeft ernaar een centrale rol te spelen in het begrijpen, co-engineeren en evalueren van innovatie in de samenleving. Innovatie wordt gedreven door de vooruitgang in de technologie. Door middel van 'social engineering' zijn deze technologische ontwikkelingen ingebed in de maatschappij binnen publieke en private management- en bedrijfsstructuren, passend bij de behoeften en het gedrag van de mens. De BMS-faculteit beschikt daartoe over academische disciplinaire kennis op het gebied van psychologie, bedrijfskunde, bestuurskunde, communicatiewetenschappen, filosofie en onderwijswetenschappen, met een focus op het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen.

Actueel