De Raad van Toezicht heeft als taken het toezicht houden op het bestuur en beheer van de universiteit in haar geheel, het toezien op naleving van de geldende wettelijke voorschriften en het adviseren van het College van Bestuur. 

De Raad van Toezicht van de Universiteit Twente bestaat uit de volgende personen:

  • Mw. ir. S. Butzke (Voorzitter)
  • Mw. ir. N. Boersma
  • Ir. J. van Beurden
  • Mr. J. de Haas
  • Prof. dr.-ing. M. Wessling

De leden van de Raad van Toezicht zijn te bereiken via de Secretaris van Universiteit, mw. Susanne Wichman, tel. (053) 489 6976, email: s.c.p.a.wichman@utwente.nl.