HomeOrganisatieOver de UTOnze missie en visie

Onze missie en visie: Shaping2030

Het tijdperk waarin wij leven verandert, en wij veranderen mee.

We zitten midden in de 4e industriële revolutie. De continue digitalisatie biedt nieuwe kansen en risico's en de samenleving vindt zichzelf opnieuw uit. Als universiteit willen wij een voortrekkersrol nemen, door richting te geven en verantwoordelijkheid te nemen. Met een nieuwe missie, een nieuwe visie en een nieuwe strategie: Shaping2030.

Bij de Universiteit Twente draait het om mensen: people first. Met onze duurzame technologieën maken we de samenleving sterker.

People first

Bij de UT draait het om mensen: People First, in lijn met de High Tech Human Touch-filosofie van onze universiteit. Bij alles wat we doen staan het welzijn en de toekomst van onze studenten en medewerkers voorop. Van onderzoek en onderwijs tot personeelsmanagement, campusbeheer en de inzet van nieuwe technologieën.

Wij zijn een technische universiteit

Als technische universiteit staan we ten dienste van de samenleving. De wereld verandert en het is aan ons om hier een zo positief mogelijke invloed op uit te oefenen. Dit doen we met behulp van wetenschap en technologie.

Wij maken de samenleving sterker

Wij helpen de maatschappij de uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan. We zijn transparant over wat wetenschap en technologie wel en niet kunnen betekenen in het vinden van duurzame oplossingen. En dragen bij aan een vertaling van deze oplossing naar het leven van alledag.

Wij zijn duurzaam

We willen dat onze gemeenschappen floreren en veerkracht tonen en pakken onze kansen op het gebied van innovatie. We zijn deskundig en hebben oog voor wat de samenleving nodig heeft. Onze studenten krijgen alle begeleiding die ze nodig hebben in hun zoektocht naar ecologische, sociale en economische duurzaamheid.

Onze visie: bijdragen aan een eerlijke, duurzame en digitale samenleving

In onze missie staan drie maatschappelijke thema's centraal. Deze uitdagingen willen we aangaan door het antwoord te vinden op de vraag die alles samenvat: hoe kunnen wij tussen nu en 2030 bijdragen aan een eerlijke, duurzame en digitale samenleving?

Rechtvaardig

People First betekent voor ons dat alle mensen welkom zijn. Wij doen er alles aan om inclusief te zijn en actief de kloof tussen mensen te verkleinen. We maken nieuwe technologieën toegankelijk voor iedereen en ondersteunen anderen in hun vaardigheid deze te gebruiken. In samenwerking met de maatschappij ontwikkelen wij nieuwe technologieën op een verantwoorde manier. Technologieën die het leven waardevoller en mensen sterker maken.

Duurzaam

Nu meer dan ooit heeft onze samenleving behoefte aan duurzame, voortvarende maatregelen om onze planeet en haar inwoners te beschermen. Als universiteit willen wij daar onze bijdrage aan leveren. Onze diversiteit maakt ons flexibel en veerkrachtig en duurzaamheid is het uitgangspunt al onze activiteiten. Ecologische, sociale en economische duurzaamheid staat dan ook aan de basis van al ons onderwijs, onderzoek, onze innovaties en onze organisatie.

Digitaal

Onze wetenschappelijke gemeenschap stimuleert de samenleving met grensverleggende digitale innovaties. Hierbij verliezen we nooit uit het oog wat wij, als een People First universiteit, op de lange termijn belangrijk vinden. We ontwikkelen de technologieën die nodig zijn om aan de behoeften van de samenleving te voldoen en helpen de technologische kennis van de verschillende bevolkingsgroepen op te bouwen. Deze digitale innovaties bepalen in grote mate hoe ons onderzoek en onderwijs eruitziet en hoe het zich ontwikkelt.

De houding die van ons verwacht mag worden

Onze strategie is gericht op de samenleving, verbinding en mensen

Wij zijn ambitieus en realistisch. Je kunt niet alles in een keer doen, of in je eentje. We gaan uit van onze sterke punten en willen dat onze studenten elkaar inspireren en motiveren. Om onze visie voor de komende tien jaar waar te kunnen maken, hebben we een stappenplan ontwikkeld met drie strategische doelstellingen:

Alles over Shaping2030 vind je op de Engelstalige website
Lees verder
Shaping 2030-brochure