Zie Over de UT

Onze missie en visie: Shaping2030

Eind 2019 is Shaping2030, de nieuwe Missie, Visie en Strategie van de Universiteit Twente vastgesteld.

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Maar hoe kunnen we, in een wereld met zoveel dynamiek om ons heen, met zekerheid stellen hoe de wereld er in 2030 uitziet? De vierde industriële revolutie komt met ongekende nieuwe mogelijkheden, maar tegelijkertijd vinden nieuwe uitdagingen het licht. Ongeacht onze positie moeten we goed nadenken over ons leven, en nadenken over hoe we onze samenleving willen vormgeven. Voor ons betekent dat het herontdekken van onze universiteit. 

De vergelijking met eerdere industriële revoluties is gauw gemaakt: een storm aan veranderingen die onze samenleving fundamenteel verandert, en waarvan we ook de minder florissante kanten zien, in het bijzonder in de balans tussen mens en technologie. Een dergelijke transformatie is nu ook gaande. Daarbij hoeven we niet alleen passieve toekijkers te zijn, maar kunnen we de wereld mede vormgeven. We zoeken de verbinding met anderen om uit te vinden hoe we 2030 kunnen vormgeven.

ONZE MISSIE

De missie van de UT luidt: "De Universiteit Twente is de ultieme people-first technische universiteit. We brengen de samenleving in stelling met duurzame oplossingen." Die missie weerspiegelt onze identiteit: we kiezen ervoor de mens centraal te stellen, omdat we er zijn om de mens te dienen. We zijn bewust van de onderlinge afhankelijkheden tussen de mens en de planeet, en zijn er op gericht dat de mens altijd op ons kan rekenen. We zijn een technische universiteit en stellen de samenleving in staat om de doelen te bereiken die zij zichzelf stelt door een uitgekiende inzet van wetenschap en technologie. We dragen bij aan een beter begrip van wetenschapelijke en technologische ontwikkelingen, alsook hun impact op de samenleving en de omgeving. We bieden duurzame oplossingen, die bijdragen aan bloeiende en veerkrachtige gemeenschappen.

Onze visie

De Universiteit Twente gelooft dat een scherpe ambitie bijdraagt aan duidelijke prioriteiten voor onderwijs, onderzoek en innovatie op het scheidsvlak van deze uitdagingen en onze eigen identiteit. Gegeven onze missie, richten we ons op drie maatschappelijke thema's en de uitdagingen die daaruit voortvloeien. Deze zijn te vatten in een enkele vraag: hoe kunnen we bijdragen aan een eerlijke, duurzame en digitale samenleving tussen nu en 2030? Daar hoort een specifieke mindset bij: ondernemend, open en inclusief.

Alles over Shaping2030 vind je op de Engelstalige website
Lees verder