Dr. Diana Reckien

Diana Reckien streeft naar een milieuvriendelijk en rechtvaardig klimaatveranderingsbeleid.

Het onderzoek van Diana Reckiens richt zich op vraagstukken op het raakvlak van klimaatveranderingsgovernance en stedelijk onderzoek, met als doel een bijdrage te leveren aan de inspanningen op het gebied van justitie. Een van haar huidige onderzoeksvragen is hoe het mitigatie- en adaptatiebeleid inzake klimaatverandering invloed heeft op en in wisselwerking staat met rechtvaardigheid en rechtvaardigheid, en hoe een adaptatie- en mitigatiebeleid kan worden opgezet om negatieve neveneffecten te vermijden. Dit houdt in dat de nadruk wordt gelegd op stedelijke uitdagingen zoals de verschillende effecten van klimaatverandering en het aanpassingsvermogen, sociale kwetsbaarheid en de migratie van het klimaat.

Dr. Diana Reckien

Mijn doel in het onderwijs is het stimuleren van zelfstandig en kritisch denken bij mijn studenten, zodat zij kunnen bijdragen aan een beter milieubeleid in de toekomst.

Dr. Diana Reckien

Haar onderzoeksinteresses omvatten ook de ontwikkeling van methoden voor de beoordeling van impact en adaptatie, modelleringsbenaderingen en rangschikking, in het bijzonder door gebruik te maken van niet-monetaire, niet-structurele, vaak psychologische schade-indicatoren, door gebruik te maken van grote vergelijkende studies met behulp van sociaal-wetenschappelijke methoden, Geografische Informatiesystemen (GIS) en Fuzzy Cognitive Mapping (FCM). Diana's onderzoek draagt bij tot de evaluatie van succesfactoren van adaptatie (plannen) in steden, van monitoring en mainstreaming van adaptatie, en tot het voorkomen van aanpassingsmaatregelen met ongewenste effecten.

Onderzoek en onderwijs

De meeste Reckiens cursussen zijn onderzoek en praktijkgericht - een combinatie die in haar vakgebied niet moeilijk te combineren is, verklaart de wetenschapper. "Ik vind het leuk om lezingen te geven over internationale en nationale milieubeleidskaders (bijv. UNFCCC, IPCCC, Protocol van Montreal, Akkoord van Parijs); projectseminars over recente urgente milieuproblemen in lokale beleidsomgevingen (bijv. de gevolgen van klimaatverandering, mitigatie en aanpassing ter plaatse); en tutorials of seminars over methodologische benaderingen van milieubeleidsevaluatie (bijv. het berekenen en in kaart brengen van de sociale kwetsbaarheid, het uitvoeren van beleidsevaluaties, effectstudies over de klimaatverandering met een netwerkbenadering, milieueffectrapportages, planning van de lokale aanpassing aan het klimaat en lokale planning van klimaatmitigatie). Dit laatste omvat niet alleen onderwijs over hoe, wanneer en met wie het milieubeleid tot stand is gekomen of moet worden gebracht, maar ook over de gevolgen en effecten van het milieubeleid, meestal voor kansarme groepen in de samenleving. Het uiteindelijke doel van mijn onderzoek en onderwijs is om te werken aan een milieuvriendelijker en rechtvaardiger klimaatveranderingsbeleid".   

Zij vindt het van vitaal belang om een interactieve onderwijsstijl te ontwikkelen en toe te passen, die de betrokkenheid van studenten in de klas bevordert. "Ik probeer alle studenten in de klas te betrekken, in het bijzonder rustige studenten en/of de minderheden (vrouwen, etnische en culturele minderheden). Vaak echter, in het bijzonder wanneer zeer omstreden onderwerpen worden besproken (bijvoorbeeld gendervraagstukken in verschillende culturen en gerelateerde beleidspraktijken), stellen studenten al snel een eigen discussiemethode vast, die relatief evenwichtig is tussen mannen en vrouwen, geslacht en culturen.

Reckien wil dat studenten een breed inzicht krijgen in eerdere internationale milieuontwikkelingen en beleidskaders, kritisch nadenken over de (oude en nieuwe) manieren om milieuproblemen op te lossen en een open oog op te richten of te trainen voor de impact van milieubeleid, vooral op kansarme groepen in de samenleving. "Mijn doel is het stimuleren van zelfstandig en kritisch denken binnen mijn studenten om hen de ruimte te geven om hun eigen ideeën en persoonlijkheden te ontwikkelen, zodat zij hun professionele passie en hun eigen leven kunnen ontwikkelen en (hopelijk) een bijdrage kunnen leveren aan een betere beleidsvorming op milieugebied in de toekomst.”

Over Diana Reckien

Dr. Diana Reckien is universitair hoofddocent Klimaatverandering en Stedelijke Ongelijkheid aan de Faculteit Geo-Informatiewetenschappen en Aardobservatie, Universiteit Twente, Nederland.

Voordat zij bij de Universiteit Twente in dienst trad, werkte Dr. Reckien als Senior Climate Impact Scientist aan Climate Analytics Berlin (Duitsland), als Adjunct Associate Research Scientist aan het Center for Research on Environmental Decisions (CRED) van het Columbia University's Earth Institute in de stad New York (VS), en als MSc, PHD en postdoctoraal student en onderzoeker aan het Potsdam Institute for Climate Impact Research (Duitsland). Ze werkte ook als Social Development Specialist voor de Aziatische Ontwikkelingsbank. Dr. Reckien promoveerde in 2007 (magna cum laude) in de geografie aan de Universiteit van Marburg, Duitsland, in samenwerking met de John-Moores-University Liverpool, VK. Haar doctoraat richtte zich op "Intraregionale migratie in voormalige geïndustrialiseerde regio's": Kwalitatieve Modellering van beslissingen over de locatie van huishoudens als input voor beleid en planning in Leipzig/Duitsland en Wirral/Liverpool/UK".

Dr. Reckien is momenteel coördinerend hoofdauteur van de ‘Working Group II Contribution to the IPCC Sixth Assessment Report’. Zij is onlangs betrokken geweest bij het tweede evaluatierapport voor klimaatverandering in steden (ARC3.2; Eds: Rosenzweig, Solecki et al.; Cambridge University Press), waarvoor zij het werk op het gebied van rechtvaardigheid en milieurechtvaardigheid leidde. Zij maakt ook deel uit van de redactieraad van "Renewable and Sustainable Energy Reviews" (IF 9.184). Haar wetenschappelijk dossier bestaat uit 70 publicaties, waaronder 25 peer-reviewed tijdschriftartikelen, plus meerdere hoofdstukken in gepubliceerde boeken en drie speciale uitgaven.

Persfoto's

Deze persfoto's kunnen zonder copyright restricties worden gebruikt.