Prof.Dr. Stefan Kuhlmann

Stefan Kuhlmann bestudeert de co-evolutie van technologieën, kennis en samenlevingen.

Stefan Kuhlmann is hoogleraar science, technology and society (STS) aan de Universiteit Twente, sectie Science, Technology, and Policy Studies (STePS) aan de faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS). Hij is tevens Academisch Directeur van WTMC, de Nederlandse Graduate Research School Science, Technology, and Modern Culture, een samenwerkingsverband van Nederlandse universiteiten. Kuhlmann: "Technologische innovatie is een echt maatschappelijk proces. Mensen zijn belangrijk. Technologieën, kennis en samenlevingen evolueren mee. Ons onderzoek en ons onderwijs zijn gericht op een beter begrip van deze co-evolutie".

Prof. Stefan Kuhlmann

Ik combineer theorie, kritische analyse en actieve interventie om methodes te ontwikkelen voor articulatie, onderhandeling en beleidsvorming

Prof. Stefan Kuhlmann

Zijn werk gaat uit van de veronderstelling dat wetenschap, technologische ontwikkeling en innovatie locaties genereren voor articulatie, betwisting, navigatie, onderhandeling en verandering in moderne samenlevingen. Kuhlmann en zijn collega's van STePS combineren theorie, kritische analyse en actieve interventie om methodes te ontwikkelen voor articulatie en beleidsvorming.

Kuhlmann gebruikt zijn brede ervaring ook om op te treden als adviseur voor onderzoek en innovatiebeleid voor overheden, academische organisaties wereldwijd en de Europese Commissie.

Onderzoek en onderwijs

Kuhlmann analyseert al meer dan 30 jaar wetenschap, onderzoeks- en innovatiesystemen en overheidsbeleid en richt zich daarbij op de dynamiek van het bestuur. Hij heeft een leidende rol gespeeld in vele internationale onderzoeksprojecten en netwerken, gefinancierd door nationale onderzoeksorganisaties, overheden en de Europese Commissie. Recente onderzoeksprojecten omvatten "S4D4C - Wetenschap gebruiken voor/in de diplomatie voor het aanpakken van mondiale uitdagingen" (gefinancierd door EU H2020); "Res-AGorA - Verantwoordelijk onderzoek en innovatie in een anticiperend bestuurskader" (gefinancierd door EU KP7); "Governance of Discontinuation of Sociotechnical Systems" (DiscGo, gefinancierd door NWO); "Onderzoeks- en Innovatiefutures 2030: Van verkennende naar transformatieve scenario's" (RIF, gefinancierd door EU KP7). Hij is ook supervisor van een breed scala aan PhD-projecten.

Kuhlmann doceert de masteropleidingen 'Management en governance van innovatie en creativiteit'; 'Bronnen van innovatie' en 'Beleidsanalyse in publieke en technologische domeinen'. Samen met collega’s leidt hij al jaren de internationale vakopleiding ‘Research Evaluation Course. Methods, Experiences and New Approaches’.

Over Stefan Kuhlmann

Professor Kuhlmann is politicoloog en studeerde geschiedenis aan de universiteit van Marburg, Duitsland, waar hij in 1978 afstudeerde. In 1986 promoveerde hij in de politieke wetenschappen aan de universiteit van Kassel, Duitsland. In 1998 behaalde hij aan deze universiteit een 'habilitatie' (2de doctoraat) in de politieke wetenschappen. Voordat hij in 2006 bij de Universiteit Twente in dienst trad, bekleedde Kuhlmann leidende posities aan het Fraunhofer Instituut voor Systeem- en Innovatieonderzoek, Duitsland (1988-2006) en was hij hoogleraar Innovatiebeleid aan het Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht (2001-2006). In de jaren tachtig was hij onderzoeker aan de Universiteit van Kassel, met een focus op de digitalisering van het openbaar bestuur (1979-1988).  

Kuhlmann was redacteur van het toonaangevende tijdschrift Research Policy (2005-2020), is adjunct-hoofdredacteur van het International  Journal of Foresight and Innovation Policy en lid van de besturen van verschillende andere internationale tijdschriften. Enkele van zijn boeken zijn: Theory and Practice of Innovation Policy (2010); Research Handbook on Innovation Governance for Emerging Economies (2017); Handbook on Science and Public Policy (2019).

 Persfoto's

Deze persfoto's kunnen zonder copyright restricties worden gebruikt.