Prof.Dr.Ir. Bart Koopman

Bart Koopman creëert de beste omgeving voor biomechanical engineering

"Ik wil tastbare resultaten bereiken, in elke zin van het woord. Daarom ben ik biomechanisch ingenieur en dat maakt mijn werk de moeite waard", aldus Bart Koopman, voorzitter van de afdeling Biomechanica van de Universiteit Twente (UT) en lid van het bestuur van TechMed. Koopman is een UT-veteraan, waar hij in 1989 is afgestudeerd en gepromoveerd. Sindsdien is hij nooit meer weggegaan. In 1998 was de wetenschapper een van de vijf personen in de onderzoeksgroep Biomechanica. Deze groep bestaat nog steeds en is uitgegroeid tot meer dan 70 onderzoekers die zich vooral richten op het ontwikkelen van toepassingen op het gebied van revalidatie, orthopedie en neurologie.

Prof. Bart Koopman

De belangrijkste kracht van de UT is altijd het multidisciplinaire werk van onze faculteiten geweest.

Prof. Bart Koopman

"Mijn onderzoek combineerde altijd biomechanische ontwerpen en toepassingen die bewegingen van het menselijk lichaam ondersteunen met de fundamentele mechanica. Exo-skeletten zijn hier een goed voorbeeld van. Tegenwoordig gebruiken we MRI- en CT-scans om gepersonaliseerde ontwerpen te maken voor daadwerkelijk gebruik door patiënten. Maar het begon met het maken van computermodellen van menselijke bewegingen om de gevolgen van verschillende condities te voorspellen. We gebruiken deze modellen nog steeds tot op zekere hoogte, met name wanneer we nog steeds een betrouwbare voorspelling nodig hebben voor de functionele uitkomst van een ingreep bij een patiënt", legt Koopman uit. "Als een patiënt bijvoorbeeld een tumor in zijn been heeft, bevindt deze zich vaak in de buurt van de groeischijven. In de meeste gevallen is dat de plaats waar het weefsel chirurgisch wordt verwijderd. We gebruiken onze modellen om te voorspellen wat dan de consequenties zijn of dat bijvoorbeeld een amputatie een betere optie is. Om deze voorspellingen zo nauwkeurig mogelijk te maken, gebruiken we gegevens uit de MRI- en CT-scans en simulaties van alle mogelijke scenario's."  

De rol van Koopman is in de loop der jaren veranderd. Hij legt uit: "In mijn huidige rol als voorzitter van de onderzoeksgroep ben ik minder betrokken bij de daadwerkelijke onderzoeken die we doen. Mijn belangrijkste verantwoordelijkheid is het creëren van de best mogelijke omgeving en voorwaarden voor excellent onderzoek. Ik was een goede programmeur in mijn tijd, maar de wetenschappers en zelfs de huidige studenten op mijn afdeling zijn veel beter. Ik heb een meer tactische rol waarin ik mijn kennis en ervaring combineer en deel".

Onderzoek en onderwijs

Ook het lesgeven aan studenten is in het verleden een onderdeel geweest van Koopmans' werk. "Ik heb een aantal colleges ontworpen en gegeven, maar het maakt minder deel uit van mijn huidige rol. Voor een beginnend wetenschapper is lesgeven heel belangrijk. Ik zie de ontwikkeling van studenten als een essentieel onderdeel van ons wetenschappelijk werk op de universiteit. Als docent moet je ze enthousiast maken voor je beroep. Onze afdeling trekt veel belangstelling van studenten, zij zien de ontwikkelingen in de biomechanica in onze laboratoria. Het helpt dat we veel prototypes en andere apparaten hebben, zodat studenten de resultaten van ons werk letterlijk kunnen zien en aanraken. We verwachten dat deze interesse de komende jaren exponentieel zal groeien, onze lijn zit nog in het beginstadium. De ontwikkeling van nieuwe producten en toepassingen zal versnellen en dit zal meer middelen en wetenschappers vergen om de groei te faciliteren. Ik ben ervan overtuigd dat het beste nog moet komen voor onze afdeling en ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van de verdere groei van onze afdeling en de universiteit als geheel. De belangrijkste kracht van de UT is altijd het multidisciplinaire werk van onze faculteiten geweest. Het nieuwe TechMed Centre is een uitstekend voorbeeld van de manier waarop we samenwerken en zal ons nieuwe mogelijkheden bieden om te groeien en ons onderzoek te ontwikkelen."

Over Bart Koopman

Professor Bart Koopman studeerde af met een graad in werktuigbouwkunde, gespecialiseerd in vloeistofdynamica, en promoveerde eind 1989 aan de Universiteit Twente op de biomechanica van de beweging. Toen het Laboratorium voor Biomechanica in 1990 werd opgericht, begon hij daar als faculteitslid te werken aan onderwerpen die verband houden met de coördinatie van de beweging. Hoewel zijn onderzoek en publicaties betrekking hadden op uiteenlopende gebieden als biomechatronica, robotica en implantaatmechanica, waren deze voornamelijk gericht op toepassingen in de medische domeinen van revalidatie, orthopedie en neurologie.

Professor Koopman heeft meer dan 300 studenten van het hoger onderwijs in Biomedische Technologie begeleid. Sinds 2005 is hij voorzitter van de afdeling Biomechanica, die zich in deze periode heeft ontwikkeld tot een van de grootste facultaire groepen. Al het onderzoek is ingebed in het Technical Medical (TechMed) Centre van de Universiteit Twente en wordt gefaciliteerd door een sterke samenwerking met diverse technologische en klinische partners.

Persfoto's

Deze persfoto's kunnen zonder copyright restricties worden gebruikt.