Dr.Ir. Anouk Bomers

voorspellen van rivieroverstromingen 

Anouk Bomers is universitair docent bij de vakgroep Marine and Fluvial Systems van de faculty of Engineering Technology (ET). Ze houdt zich bezig met rivieren en het modeleren van hoogwater. Daarvoor gebruikt ze zwaar gedetailleerde numerieke modellen. Enig nadeel, zo zegt ze zelf, de rekentijden zijn heel lang.

‘Voor het doorrekenen van een overstroming in de IJssel heb ik tien uur nodig’, licht Bomers toe.En dat mag best sneller gaan, vindt de universitair docent. ‘Ik wil eigenlijk snel een overzicht hebben. Waar het bijvoorbeeld kan misgaan bij een regenfront of waar dijken verhoogd of versterkt moeten worden, of waar mens en dier geëvacueerd moeten worden.’ Omdat zoiets nu nog niet mogelijk is, probeert Bomers dat proces met machine learning te versnellen.

Dat doet ze door bovenstroomse afvoermetingen te gebruiken, stromingen in rivieren te vergelijken en waterstanden te berekenen, waarmee ze de zwaktepunten van rivieren en dijken opzoekt. Uiteindelijk wil ze een dashboard ontwikkelen voor Rijkswaterstaat met real-time metingen. ‘Zodat instanties zien waar geëvacueerd moet worden en dat daar bijvoorbeeld nog drie uur de tijd voor is. Hoe reëel zo’n dashboard is? Dat is lastig in te schatten. We praten hier over een meerjarenplan waarbij we beginnen met kleine stappen.’

Anouk Bomers

Klimaatverandering laat de extremen naar voren komen, waardoor mijn onderzoekswerk zeker impact heeft

Anouk Bomers

Het onderzoek van Bomers werd in juli 2021 heel actueel toen Duitsland, België en het Nederlandse Limburg plots werden geteisterd door enorme overstromingen. ‘Op basis van regenvoorspellingen waren die overstromingen van te voren al te verwachten, maar het doorrekenen van de exacte gevolgen, duurde te lang. Dat komt ook omdat die overstromingen extreem uitzonderlijk waren. In Nederland gaan we alleen uit van overstromingen in de winter, maar toen zaten we middenin de zomer, met hoog gras in de uiterwaarden. Dat zorgt weer voor hogere waterstanden door een hogere ruwheid, dus de voorspellingen klopten daardoor niet.’

Bomers twijfelt er niet aan dat haar werk actueel blijft door klimaatverandering al ziet ze ook een bijzondere paradox. ‘We hebben meerdere droge zomers gehad. In 2018 bijvoorbeeld zagen we lagere afvoeren, waardoor schepen op de Waal minder vracht konden meenemen, wat economisch gevolgen heeft. Toen was het thema droogte vooral interessant, maar sinds vorig jaar gaat het opeens net zo veel over overstromingen. Klimaatverandering laat de extremen naar voren komen, waardoor mijn onderzoekswerk zeker impact heeft.’

Onderwijs

Als docent is Bomers verbonden aan de bacheloropleiding Civil Engineering en de masteropleiding Civil Engineering and Management. Ze geeft les in het vak Hydraulic modelling en ze begeleidt met regelmaat bachelor- en masterafstudeeropdrachten. Bomers vindt het belangrijk dat studenten de ruimte krijgen om te onderzoeken wat ze zelf interessant vinden en dat motiveert ze ook. Bomers hoopt dat die ruimte hen helpt bij het maken van een goede baankeuze.

Over Anouk Bomers

Anouk Bomers is UT-alumnus en universitair docent bij de groep Marine and Fluvial Systems van de faculteit Engineering & Technology. Voordat ze bij ET in dienst kwam, rondde ze haar bachelor Civil Engineering af aan de UT. Aan de Zweedse Lund University volgde ze een minor Physical Geography. In Twente rondde ze ook een master Civil Engineering and Management af. Dat deed ze met haar onderzoek ‘Road impact on erosion development during overtopping flood events’, waarna ze ook promoveerde aan de UT met haar proefschrift ‘Hydraulic modelling approaches to decrease uncertainty in flood frequency relations.’ In 2021 ontving ze de Professor De Winterprijs voor een publicatie in een relatief nieuw tijdschrift, genaamd Hydrology.

Persfoto's

Deze persfoto's kunnen zonder copyright restricties worden gebruikt.