Dr. Ruchi Bansal

"Er is behoefte aan nieuwe behandeling van Leverziekten"

Ruchi Bansal is Assistant Professor bij de afdeling Medical Cell BioPhysics. Haar onderzoek richt zich op het begrijpen en behandelen van leverziekten. "Wereldwijd lijdt 25% van de mensen aan alcoholische en niet-alcoholische vette leverziekten. Dat is een op de vier mensen", benadrukt Bansal. "Ik wil mensen hiervan bewust maken."

"Ik wil mensen waarschuwen dat ze voor hun lever moeten zorgen", zegt Bansal. Ze heeft de media bereikt en verschillende publieke optredens gemaakt om het probleem onder de aandacht te brengen, voorlopige voorspellende tests aan te bieden aan de bezoekers en hen te voorzien van advies over hoe ze hun lever gezond kunnen houden. "Het gaat allemaal om de levensstijl. De lever is een zelfgenezend orgaan, maar wordt vaak beschadigd door een ongezonde levensstijl: vette voeding, overmatige alcoholconsumptie en gebrek aan beweging. Door een verandering van levensstijl kan de lever zich herstellen." Ze legt uit: "De lever is het grootste orgaan in ons lichaam en vervult een reeks belangrijke lichaamsfuncties: het ontgiften van het bloed, het synthetiseren en produceren van eiwitten, het metaboliseren van drugs en het afscheiden van de gal die nodig is voor de spijsvertering. Het reguleert de suiker-, vet- en eiwit-hoeveelheden die in onze bloedbaan terechtkomen. Bovendien zijn leveraandoeningen een uitgangspunt voor veel andere gezondheidskwesties, zoals diabetes of hart- en vaatproblemen. Helaas zijn veel mensen zich hier niet van bewust, omdat leveraandoeningen stille ziekten zijn.”

Ruchi Bansal

Alles draait om de levensstijl, de lever is een zelfgenezend, maar vaak beschadigd orgaan

Ruchi Bansal

Bansal is zich echter zeer bewust van het probleem en ziet een enorme behoefte aan een nieuwe behandeling van leverziekten. Ze ontwikkelt nieuwe gerichte therapieën, waarvan sommige al op dieren zijn getest - met veelbelovende resultaten. Deze therapeutische benaderingen stoppen en keren het ziekteproces om met behulp van geneesmiddelen die zijn ingekapseld in nanodragers die alleen specifieke cellen bereiken."Mijn onderzoeksdoel is het ontwerpen en ontwikkelen van gerichte nanotherapeutica voor het oplossen van inflammatoire en fibrotische ziekten, waaronder fibrose of door ontstekingen veroorzaakte tumoren. Mijn onderzoek richt zich vooral op verschillende belangrijke celtypes, zoals myofibroblasten en macrofagen. Ik ben ook actief bezig met het identificeren van nieuwe biomarkers en therapeutische markers voor de diagnose/behandeling.”

Om precies te zijn, hebben Bansal en haar team liposomen ontworpen die specifiek gericht zijn op ontstekingsmacrofagen en daarmee de leverontsteking en -fibrose reguleren. "Deze technologie is gepatenteerd en de artsen zijn erg enthousiast over het vooruitzicht van het gebruik ervan. Het biedt veel grote mogelijkheden", zegt de onderzoeker. "Deze technologie kan worden toegepast bij andere ontstekings- en fibrotische aandoeningen, bijvoorbeeld longfibrose, nierfibrose, darmziekten en door ontstekingen veroorzaakte kankers."

Na aanvullende preklinische studies is Bansal van plan een bedrijf te starten om deze therapieën voor klinische toepassing te ontwikkelen. "Deze therapieën zijn zeer innovatief en er is niets soortgelijks op de markt. Er is een enorm potentieel en een grote markt voor deze therapieën, maar wat voor mij het belangrijkste is, is de behandeling van patiënten die lijden aan deze verwoestende ziekten", zegt ze. Het zal echter nog een paar jaar duren voordat deze behandeling de klinische praktijk kan bereiken. 

onderwijs

De onderzoeksgroep van Bansal bestaat uit bachelor-, master- en doctoraatsstudenten. Een bewuste keuze, legt de assistent-professor uit: "Ik wil jonge onderzoekers in alle stadia van hun ontwikkeling stimuleren. Ik gebruik ze niet om mijn onderzoek specifiek uit te voeren, ze zijn vrij om hun eigen gebied te kiezen, zolang het maar gericht is op behandeling en analyse van leverziekten. Ik gebruik mijn onderzoek wel in mijn masteropleidingen, waarin ik mijn werk toelicht om de kwaliteit te laten zien en de studenten te enthousiasmeren".

Wanneer studenten in haar onderzoeksgroep werken, stimuleert Bansal hen om samen te werken en te streven naar publicatie van hun resultaten. "Dit versterkt hun vertrouwen en motivatie. Als ze vertrekken, hebben ze de kennis en het begrip van de criteria voor goede publicaties. Hierdoor zijn ze goed voorbereid op hun scriptie. Het doorgeven van kennis en het ontwikkelen van nieuwe professionals is het meest bevredigende deel van het werken met de studenten. Vooral als ze slagen en het goed doen", lacht Bansal.

Over Ruchi Bansal

Ruchi Bansal is Assistant Professor aan de Universiteit Twente. Ze behaalde haar Bachelor en Master in Biochemie aan de Universiteit van Delhi, India. In 2012 promoveerde ze op Farmacokinetiek, Toxicologie en Targeting aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar doctoraatsproject was gericht op het ontwerpen van nieuwe strategieën om het interferon-gamma en zijn signaleringsdomein te richten op de doelpathogene cellen in de chronische ziekten (leverfibrose en kanker). Tijdens de laatste fasen van haar doctoraat ontving ze twee prestigieuze beurzen; de Sheila Sherlock onderzoeksbeurs (van de Europese vereniging voor de studie van leverziekten, EASL) en The Ruth en Richard Julin's Stichting Zweedse onderzoeksbeurs voor postdoctoraal onderzoek/bezoekende wetenschapper aan het Karolinska Instituut, Stockholm, Zweden. Haar onderzoeksproject was gericht op "Pathogenese van Hepatitis C virus (HCV)-geïnduceerde en alcohol-geïnduceerde leverziekten."

In oktober 2012 is ze begonnen als senior postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling Biomaterialenwetenschap en -technologie van de Universiteit Twente. In 2014 ontving ze een prestigieuze VENI-subsidie (van NWO, ZonMw) om haar onderzoek naar "Ontwikkeling van nieuwe gerichte nano-therapeutica voor de behandeling van leverziekten" voort te zetten. Ze heeft verschillende prijzen/honoraria ontvangen voor haar pionierswerk en verschillende onderzoeksbeurzen voor het voortzetten van haar onderzoek. Ruchi heeft haar onafhankelijke onderzoeksteam "Translational Liver Research" aan de Universiteit Twente opgericht, gericht op leverziekten: van pathogenese tot nanotherapeutica. Ze is ook lid van de faculteitsraad en lid van de Jonge Akademie van de Universiteit Twente. De onderzoeker streeft ernaar om de basiswetenschap te vertalen naar klinische vooruitgang door het ontwikkelen van nieuwe diagnostiek en gerichte therapieën tegen leverziekten.

Persfoto's

Deze persfoto’s mogen zonder copyrightrestricties gebruikt worden onder vermelding van fotograaf Fokke Eenhoorn.