Zie Op onderwerp vinden

Sponsoring en sponsoring zoeken

De UT als sponsor

Sponsoring kan ingezet worden als marketingcommunicatie instrument als versterking van het corporate imago. Het verbinden van de Universiteit Twente aan een evenement of team kan de naamsbekendheid vergroten, een platform creëren om met een doelgroep in contact te komen, een marketingcampagne ondersteunen of de betrokkenheid onder doelgroepen vergroten.

De UT voert een terughoudend sponsoring beleid. Behalve toetsing aan corporate doelstellingen wordt bij sponsorverzoeken o.a. gekeken naar de publiciteitswaarde, inpasbaarheid in eigen beleid, raakvlakken met de organisatie en de mogelijkheid tot integratie in de communicatie.

Heb je vragen over sponsoring, neem contact op met de M&C contactpersoon die zich bezig houdt met de beoordeling van sponsoraanvragen.

Andere sponsoren vinden

Tips volgen.