Sponsoring en sponsoring zoeken

Language:
NL

De UT als sponsor

Sponsoring kan ingezet worden als marketingcommunicatie instrument als versterking van het corporate imago. Het verbinden van de Universiteit Twente aan een evenement of team kan de naamsbekendheid vergroten, een platform creëren om met een doelgroep in contact te komen, een marketingcampagne ondersteunen of de betrokkenheid onder doelgroepen vergroten.

De UT voert een terughoudend sponsoring beleid. Behalve toetsing aan corporate doelstellingen wordt bij sponsorverzoeken o.a. gekeken naar de publiciteitswaarde, inpasbaarheid in eigen beleid, raakvlakken met de organisatie en de mogelijkheid tot integratie in de communicatie.

Heb je vragen over sponsoring, neem contact op met het secretariaat van MC via info@utwente.nl.

Universiteitsfonds Twente

De Stichting Universiteitsfonds Twente biedt studenten en studentenorganisaties, onderzoekers en vakgroepen van de Universiteit Twente de kans om bij de organisatie van of deelname aan activiteiten een beroep te doen op financiële ondersteuning van het fonds in de vorm van een subsidie of garantiesubsidie.

Ga naar utwente.nl/ufonds voor de mogelijkheden.

My favorites

About My Favorites
Use the Bookmark this page button on Service Portal pages to add that page to the My Favorites section. To add web applications, use the star icon in the webapplication list. To add pages outside the Service Portal, use the Add custom bookmark button above. Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...