Planzelf Enterprise geeft UT-medewerkers (gebruikers van Microsoft Outlook / Microsoft Exchange) de mogelijkheid hun agenda tot op zekere hoogte open te stellen voor derden. Derden zijn in dit geval studenten, maar het kunnen ook externe relaties zijn. Deze derden krijgen vervolgens gelimiteerd inzage in de agenda van de medewerker en kunnen een voorstel voor een afspraak doen. Afspraakverzoeken van collega's of van derden zien er identiek uit. Dat geldt ook voor de afhandeling van de afspraken.

Beschrijving

Het product Planzelf is een afsprakensysteem waarin een derde op eenvoudige wijze een afspraak kan maken met een medewerker van de UT. De medewerker die gebruik wil maken van Planzelf, kan zich aanmelden via deze link in de LISA Self Service portal. Vervolgens wordt een accountaanvraag opgestart, die na het indienen wordt beoordeeld door de beheerder van Planzelf. De medewerker dient zijn beschikbaarheid voor derden vast te leggen in Planzelf. Deze beschikbaarheid wordt ontsloten via een link naar een unieke webpagina, die de medewerker bekend kan maken aan de derde. De derde kan zijn afspraakverzoek indienen via de webpagina.

Dit product is bedoeld voor medewerkers UT die veelvuldig contact hebben met studenten en/of externe relaties.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden voor gebruik van dit product.

Levering

De medewerker kan gebruik maken van Planzelf door zich aan te melden via de Selfservice portal van LISA https://selfservice.utwente.nl/modules/planzelf.

 .

Ondersteuning

Voor ondersteuning gebruik je de handleidingen. Neem voor overige vragen en storingen contact op met de Servicedesk ICT.

Handleidingen

Deze zijn te vinden in de Self Service Portal van Planzelf.

Contact
Servicedesk ICT
Library, ICT Services and Archive

Uitsluitend te bereiken via de zijingang van Citadel aan het O&O-plein