Toelating / Inschrijving

Financiering leraren

Er bestaan verschillende mogelijkheden om in aanmerking te komen voor tegemoetkomingen voor (aankomende) leraren:

Extra studiefinanciering voor leraren in spe

Ben je op dit moment student, sta je ingeschreven voor een masteropleiding en wil je aankomend studiejaar de lerarenopleiding als tweede master doen? Dan heb je nog een jaar recht op extra studiefinanciering voor de lerarenopleiding.

Meer informatie over extra studiefinanciering voor leraren in spe

NIEUWE TEGEMOETKOMING ONDERWIJSMASTERS

Ga je starten met de lerarenopleiding wiskunde, scheikunde of natuurkunde, dan kun je een financiële tegemoetkoming aanvragen. Sinds  2015 is er een nieuwe tegemoetkoming voor leraren bijgekomen, de Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters. Meer informatie of aanvragen

Lerarenbeurs

De lerarenbeurs is een beurs voor leraren in het voortgezet, middelbaar of hoger onderwijs die hun professionele niveau willen verhogen, vakkennis willen verbreden of zich willen specialiseren. Studenten die een lerarenopleiding gaan volgen, komen ook in aanmerking voor deze beurs.

Voor meer informatie over deze mogelijkheden, kun je terecht op de website van de DUO (voormalig IB-Groep).

Chat offline (info)