Personalised monitoring and coaching

Hulp nodig bij het kiezen van je studie?

Zet jij je graag in voor het verbeteren van het welzijn van mensen? Wil je leren om mensen te coachen bij het aanleren van gezond gedrag? Ben je benieuwd hoe technologie mensen kan ondersteunen bij het aanleren van een gezonde leefstijl? Of op welke manier je technologie kunt ontwikkelen die het zelfmanagement van mensen met een chronische ziekte ondersteunt? Dan is de specialisatie ‘Personalised monitoring and coaching’ van de master Health Sciences echt iets voor jou. 

De afgelopen decennia is de kwaliteit van de gezondheidszorg sterk verbeterd. De gemiddelde levensverwachting is gestegen, waardoor er meer mensen met een chronische ziekte zijn. Daar komt bij dat ziekenhuisopnames steeds korter worden en zorg vaker thuis geleverd wordt. Dit doet een beroep op vaardigheden op het gebied van zelfmanagement van patiënten en roept de vraag op hoe mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven. Nieuwe technologieën kunnen daar een enorme bijdrage aan leveren en de zorg veel persoonlijker maken. Bijvoorbeeld door mensen te helpen om fysieke klachten te voorkomen, of doordat het mogelijk wordt om de gezondheid van mensen op afstand te monitoren, of om patiënten te faciliteren bij het zelfstandig managen van hun aandoeningen. Maar hoe kun je mensen inspireren en motiveren om de beschikbare techniek ook daadwerkelijk te gebruiken? Hoe trek je conclusies uit data en zet je die vervolgens in voor de begeleiding van een individuele patiënt? Aan dat soort vraagstukken werk je tijdens deze specialisatie.

In deze specialisatie maak je kennis met methoden en modellen voor het monitoren van data en het ontwerpen van persoonlijke coaching strategieën via technologie. Je neemt deel aan lopende onderzoeksprojecten in de zorg en past methodologieën toe om oplossingen voor gepersonaliseerde coaching te ontwerpen. Je doet kennis op over eHealthtoepassingen zoals internethulpverlening en persoonlijke coaching via smartphones en wearables.

Kijken vanuit verschillende perspectieven

Gedurende de opleiding leer je om vanuit verschillende perspectieven naar de rol van technologie in de zorg te kijken. Door gezondheidsleer, technologie en gedragswetenschappen te combineren, kun jij de menselijke maat centraal stellen bij technische toepassingen. Door deze aanpak leer je om vanuit verschillende perspectieven naar de rol van technologie in de zorg te kijken.

Studieopbouw

Je start de masteropleiding Health Sciences met drie algemene vakken: Health economic modeling, Stakeholder preference elicitation and decision support en Data Science.

In het vak ‘eHealth development; a holistic approach’ ga je in op basisprincipes en theorieën over eHealth. Je maakt kennis met methoden en technieken voor gebruikersgerichte inzet van eHealthtechnologieën en leert om de effecten ervan te meten. De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van persuasieve eHealth technologieën komen daarbij uitgebreid aan bod.

Bij ‘Telemedicine and data analysis for monitoring’ ontdek je hoe technologie gebruikt kan worden om informatie over gezondheid en wellness te verzamelen. In dit vak besteed je veel aandacht aan het meten van gegevens en aan de vraag hoe je deze data verwerkt tot relevantie informatie voor de zorgverlener en de patiënt. Een leuke bijkomstigheid is dat je zelf een systeem ontwikkelt voor monitoring en coaching en dit vervolgens voorlegt aan potentiele eindgebruikers. Hun feedback gebruik je voor de verder ontwikkeling van jouw interventie.

In het vak ‘Monitoring and persuasive coaching’ leer je om de informatie die je, in andere vakken, hebt verkregen in te zetten voor coaching en gericht advies aan individuen. Daarbij ga je aan de slag met drie projecten uit de praktijk. Je volgt hierbij een aantal specifieke ontwerpstappen, van het maken van een scenario voor een specifiek doel (bijvoorbeeld stressmanagement) tot aan de technische realisatie en eerste evaluatie. Je maakt gebruik van data en interviews om coachingsmogelijkheden te identificeren voor beweging, je denkt na over hoe je een persuasieve technologie voor agressieve forensisch psychiatrische patiënten kunt vormgeven, en je gebruikt een dataset om het gebruik van een bestaand eHealth platform voor chronische ziekten te evalueren.


Wanneer

Vak

Credits

Q1

Health economic modeling

Stakeholder preference elicitation and decision support

Data science

5 EC

5 EC

5 EC

Q2

eHealth development: a holistic approach

Telemedicine and data analysis for monitoring

Monitoring and persuasive coaching

5 EC

5 EC

5 EC

Q3 + Q4

Master's assignment

30 EC

Past deze opleiding bij mij?

Hou je van innovatie, samenwerking en creativiteit? Ben je nieuwsgierig naar de rol van technologie in de zorg en de mogelijkheden van nieuwe, technische ontwikkelingen, zoals eHealth? In deze opleiding leer je om vraagstukken uit de gezondheidszorg vanuit diverse perspectieven te analyseren, om modellen en methoden te gebruiken en om innovatieve verbeteringen te ontwerpen, implementeren en evalueren.

Meer informatie

Wil je meer weten over de specialisatie Personalised monitoring and coaching of over de master Health Sciences in het algemeen? Neem dan contact met ons op.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies