Optimization of healthcare processes

Hulp nodig bij het kiezen van je studie?

De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. Oplopende zorgkosten, marktwerking en een toenemende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing zetten de kwaliteit van de zorg onder druk. Om deze kwaliteit te handhaven, of zelfs te verbeteren, moeten zorgprocessen geoptimaliseerd worden. Hoe kun je dit realiseren zonder extra kosten te maken? En wat is de rol van technologie daarbij? In deze specialisatie leer je om door middel van nieuwe methoden processen binnen en tussen zorgorganisaties te verbeteren.

Zorgprocessen optimaliseren

Hoe kunnen we zorgprocessen optimaliseren zonder het budget verder te verhogen? Technologie kan een belangrijke bijdrage leveren, evenals innovaties. Een andere oplossing is het vinden van andere manieren voor het organiseren van de zorg.

Door onderzoek en innovatie verandert het zorglandschap. Er komen innovaties en nieuwe behandelingen. Bij nieuwe technische ontwikkelingen is het van belang dat we de waarde ervan kunnen bepalen. Gedurende deze specialisatie krijg je meer inzicht in methoden en modellen om de kosten en baten van innovaties te analyseren. Je leert om vanuit verschillende perspectieven naar een nieuwe ontwikkeling te kijken. Denk bijvoorbeeld aan juridische, sociale of economische aspecten, bedrijfsvoering, integrale capaciteitsplanning, of ICT. Met deze brede blik kun je vervolgens advies geven over de toegevoegde waarde van zo’n vernieuwing.

Je leert in deze specialisatie ook om zorgprocessen op een efficiënte en effectieve manier te ontwerpen en implementeren. De uitdaging daarbij is om dit zodanig te doen dat de verschillende stappen in het zorgproces voor de patiënt naadloos op elkaar aansluiten.

Jouw toolkit

In deze specialisatie leer je verder om nieuwe methoden op het gebied van ‘Early health technology assessment’ (vroegtijdige evaluatie van zorgtechnologieën) toe te passen met als doel de processen binnen en tussen zorgorganisaties te optimaliseren. Met behulp van (big data-)analysemethoden bepaal je belangrijke verbeterpunten voor processen in de gezondheidszorg. Met behulp van economische modellen voor de gezondheidszorg (gebaseerd op besturingsprincipes uit de operations management) leer je om de waarde van nieuwe innovaties te bepalen. Ook leren we je om de toegevoegde waarde van procesmatige en technische innovaties voor zorginnovaties te beoordelen. Na afronding van deze specialisatie kun je de haalbaarheid en meerwaarde van nieuwe zorgprocessen beoordelen en deze vernieuwingen implementeren.

studieopbouw


Wanneer

Vak

Credits

Q1

Health economic modeling

Stakeholder preference elicitation and decision support

Data science

5 EC

5 EC

5 EC

Q2

Optimizing healthcare processes

Finance and healthcare purchasing

Quality management in healthcare

5 EC

5 EC

5 EC

Q3 en Q4

Master's assignment

30 EC

Past deze opleiding bij mij?

Zet jij je graag in voor het verbeteren van zorgprocessen? Zie je het als een uitdaging om daarbij verschillende mensen en disciplines met elkaar te verbinden? Lijkt het je leuk om data te combineren met technische en inhoudelijke kennis uit verschillende domeinen voor het creëren van innovatieve oplossingen voor de zorg? Dan is deze specialisatie de juiste keuze voor jou.Voor een voorbeeld van waar jij terecht kan komen als jij deze specialisatie aan de UT kiest, kijk het filmpje hieronder:

Meer informatie

Wil je meer weten over de specialisatie Optimization of healthcare processes of over de master Health Sciences in het algemeen? Neem dan contact met ons op. 

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies