University College Twente (ATLAS)

University College Twente (ATLAS)

Bachelor Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS)

Op deze pagina kan je meer achtergrondinformatie over studentenpopulatie, studenttevredenheid en vergelijking met landelijke gemiddelen vinden.

Een kleurrijke, internationale studentenpopulatie

De University College Twente – voorheen bekend als Academy of Technology and Liberal Arts & Sciences – werd opgericht in 2012. De eerste lichting begon hier te studeren in september 2013. In onze eerste drie jaren hebben we aan de University College Twente een kleurrijke gemeenschap zien ontstaan met studenten van vele achtergronden: 65% uit Nederland, 23% uit andere EU/EER-landen en 12% van buiten de EU/EER. Onze huidige studenten vertegenwoordigen de volgende landen: Nederland, Duitsland, België, Roemenië, Noorwegen, Italië, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Thailand en China.

Hoge studenttevredenheid

Volgens de Nationale Studenten Enquête 2015 is de studenttevredenheid over het ATLAS–bachelorprogramma in 2015 enorm gestegen ten opzichte van 2014. Daaruit blijkt dat de verschillende opstartproblemen die studenten in het onderzoek van 2014 benadrukten inmiddels zijn opgelost, of op z’n minst stevig aangepakt. Het ging om zaken als de beschikbaarheid van studiefaciliteiten, de interne communicatie over het studieprogramma en de helderheid van de evaluatiecriteria. Studenten geven de unieke eigenschappen van ons bachelorprogramma, zoals de kwaliteit van onze en onze nadruk op groepswerk, een zeer hoge waardering. Gemiddeld scoorde het ATLAS-programma bij onze studenten een 4,46 op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden).

In de Keuzegids 16 werd deze opleiding erg goed beoordeeld; de bachelor Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS) mag zich daarom 'Topopleiding 2016' noemen.

Vergelijking met landelijke gemiddelden


Lees ook hoe de studiebijsluiter tot stand komt.

Chat offline (info)