Studie kiezen? Volg de Online Open Day op 20 november!

Het tweede en derde jaar staan in het teken van inzicht in de subsystemen van het menselijke lichaam, de bijbehorende technologie en professioneel gedrag. Je leert de essentie van het gezonde en het zieke systeem en de essentie van de technologie te begrijpen. Het gaat om de technologie die wordt gebruikt om diagnoses te stellen en aandoeningen te behandelen. In de projecten en in het onderwijs in professioneel gedrag werk je aan je professionele ontwikkeling.

Hieronder vind je meer informatie over de modules die je in het tweede jaar zult volgen:

Module 5: spijsverteringssysteem

Dit is de eerste module van het tweede jaar van de bacheloropleiding Technische Geneeskunde. Vanaf nu staat iedere module in het teken van een subsysteem van het menselijk lichaam. Je krijgt in deze module meer inzicht in het spijsverteringssysteem.

 • Welke kennis en vaardigheden doe je op?

  Tijdens module 5 leer je de embryologie, anatomie, de fysiologie en de pathofysiologie van het spijsverteringssysteem (o.a. de maag, darm en lever). Verder kijk je vanuit de diagnostiek en therapie naar de medische techniek en daarbij behorende fysica die op dit systeem van toepassing is. In deze module worden de volgende technieken uitgebreid behandeld:

  Ultrasound (geluid)

  Ultrasound is een beeldvormende techniek die veel toegepast wordt bij diagnostische processen van het spijsverteringsysteem (echoscopie). Je leert deze technologie vanuit een wiskundig en natuurkundig perspectief te begrijpen aan de hand van werkcolleges en practica.

  Endoscopie (licht)

  De technische aspecten van een endoscoop worden behandeld, zoals het afbeelden door een lenzenstelsel, vergroting, resolutie en scherptediepte. Dit zodat je na afloop zelf een systeem kan doorrekenen en/of ontwerpen.

 • Het project van module 5

  In het project komen alle verschillende thema’s van module 5 samen. Aan de hand van een patiëntcasus kom je tot een differentiaaldiagnose en ga je aan de hand van je kennis over de beeldvorming en therapie op zoek naar een vernieuwende, veilige technologie die kan helpen bij de diagnose of behandeling van deze patiënt.

Lichamelijk onderzoek en communicatie

Bij iedere module van een bepaald menselijk subsysteem komt ook het lichamelijk onderzoek van de patiënt aan de orde. In module 5 gaat het over de buik en oefen je op jouw studiegenoten. Door dit lichamelijk onderzoek verdiep je je kennis in de anatomie en fysiologie. Dit maakt onderdeel uit van het communicatieonderwijs, waarin je leert hoe je een goed consult voert met bijbehorende lichamelijk onderzoek.

Module 6: Cardiorespiratoir systeem

In deze module staan twee orgaansystemen centraal: het cardiovasculaire systeem (hart en bloedvaten) en het respiratoire systeem (de longen). Je leert de basis van de anatomie, de fysiologie en de pathofysiologie van deze orgaansystemen. Daarbij krijg je inzicht in de belangrijkste ziekten van het cardiovasculaire- en respiratoire systeem. Met deze kennis ontwikkel je inzicht in de moderne diagnostiek en therapie die van toepassing zijn op beide orgaansystemen.

 • Welke technologische kennis doe je op?

  Je doet de volgende relevante technologische kennis op in module 6 van de bachelor Technische Geneeskunde:

  • Electrofysiologie (ECG)
  • X-ray imaging (röntgenstraling)
  • Computer Tomografie (CT)
  • PET/SPECT (nucleaire geneeskunde)

  Je leert deze technieken te doorgronden en te beheersen in practica, zodat je snapt hoe de specifieke beelden tot stand komen en voor welke medische beeldvormende diagnostiek ze kunnen worden ingezet. Deze kennis gebruik je ook om delen van het project aan te pakken.

 • Het project van module 6

  Tijdens het project doorloop je een klinisch relevante patiëntcasus betreffende het cardiorespiratoir systeem, je stelt een (differentiaal) diagnose op en stelt een therapie voor tijdens een intercollegiaal overleg. Ook denk je na over welke verbeteringen je mogelijk lijken in de huidige procedures of technieken. Welke opkomende/experimentele technieken zouden in de nabije toekomst een rol kunnen spelen waardoor de zorg voor patiënten effectiever, veiliger en mogelijk goedkoper kan?

Het patiëntconsult

In de voorgaande modules heb je veel geleerd over het contact met een patiënt. In deze module toetsen we jouw kennis en vaardigheden van het voeren van een patiëntgesprek. Je doet een assessment waarbij je een gesprek voert met een simulatiepatiënt. Je voert daarbij ook lichamelijk onderzoek uit en doet een overdracht naar je collega’s. Een belangrijk onderdeel hierbij is jouw eigen reflectie op het assessment (wat ging goed en wat kan beter).

Module 7: Neurale systeem

In module 7 van Technische Geneeskunde analyseer je de bouw en werking van het centrale zenuwstelsel. Je leert over de neuroanatomie, de neurofysiologie, veelvoorkomende ziektebeelden en de meest relevante technologie die van toepassing is bij de diagnostiek en therapie van neurologische aandoeningen. Een relevant practicum is het snijzaalpracticum waarbij je een driedimensionaal inzicht krijgt in de hersenen en je op basis van eerder opgedane kennis - plus een grondige voorbereiding - een aantal analyses en vergelijkingen uitvoert.

 • Welke kennis en vaardigheden doe je op?

  Naast inzicht in de werking van het neurale systeem op medisch gebied, doe je in module 7 kennis op van de fysica voor EEG en MRI en werk je aan je onderzoeksvaardigheden.

  EEG (electriciteit) en MRI (magnetisme)

  Je verdiept je in elektrische signalen (EEG) en elektromagnetische velden (MRI). Begrip van de natuurkundige werking is nodig om de beeldvorming te kunnen begrijpen en te verklaren en mogelijk in nieuwe vormen en combinaties toe te passen.  

  Je integreert de technische en medische aspecten rond het centrale zenuwstelsel vooral binnen de opdrachten die je in werkgroepen en practica uitvoert.

  Academische onderzoeksvaardigheden

  In deze module maak je kennis met de epidemiologie en de statistiek (data-analyse). Dit zijn wetenschappelijke onderzoeksmethodieken die je toepast om betrouwbare en valide conclusies en voorspellingen te kunnen doen. Gedurende de module voer je in diverse practica metingen uit die je aan de hand van de kennis van de data-analyse gaat analyseren.

 • Het project van module 7

  In het project van module 7 ga je kijken naar veranderingen in de hersenen en in de hersenactiviteit die optreden bij Epilepsie. In het snijzaalpracticum ga je op zoek naar verschillen in het brein. Aan de hand van verschillende sets EEG-metingen voer je een analyse uit naar de verschillen tussen een gezond en ziek brein. Je analyse en bevindingen geef je weer een wetenschappelijk verantwoord onderzoeksverslag.

Module 8: de bewegende mens

Aan de hand van de projectcasus krijg je in module 8 inzicht in het bewegingsapparaat van de mens. Hoe komen mensen tot bewegen? Je verkrijgt kennis en inzicht in de functionele anatomie, de rol van het centrale zenuwstelsel daarbij, maar ook inzicht in de (bio)mechanische krachten en de spierdynamica die hierin een belangrijke rol spelen.

 • De projectcasus van module 8

  Om de casus te adresseren gebruik je je verworven kennis van de anatomie, fysiologie en pathologie om tot een diagnose te komen. Deze kennis krijg je via hoorcolleges, practica en zelfstudie. De verworven kennis vormt ook de basis voor het klinisch redeneren wat je vervolgens toepast in het lichamelijk onderzoek van een patiënt met klachten.

  Aan de hand van de verkregen gegevens, ga je aan slag met het opstellen en valideren van een mechanisch model. Daarbij gebruik je verschillende beeldvormende technieken. Door zelf modellen op te stellen krijg je een beter begrip van de achterliggende theorieën die bijvoorbeeld in Simulink (MATLAB) gebruikt worden bij het simuleren van menselijke bewegingen. Hierbij maak je veel gebruik van de eerder verworven wiskunde kennis.

  In de verschillende practica werk je aan een bewegingsexperiment. In deze module ga je ook weer naar de snijzaal.

 • Gezondheidsrecht

  In deze module hebben we ook aandacht voor Gezondheidsrecht. In dit thema wordt ingegaan op de manier waarop de gezondheidszorg juridisch is geregeld. De betekenis van het gezondheidsrecht in de dagelijkse praktijk van de hulpverlener staat hierin centraal. Welke rechten en plichten heeft een hulpverlener? Ook gaan we in op het klacht- en tuchtrecht. Je brengt daarbij een bezoek aan een zitting van het tuchtcollege.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies