Studie kiezen? Volg de Online Open Day op 20 november!

In het eerste jaar Technische Geneeskunde leer je de basis die noodzakelijk is om een goed inzicht te krijgen in het functioneren van het menselijk lichaam. Dit gebeurt aan de hand van elementen uit de anatomie, histologie, celbiologie, biochemie, pathologie, interne geneeskunde, farmacologie en immunologie. Daarnaast verdiep je je in de technologie, zoals wiskunde, natuurkunde en elektrotechniek. Al in het eerste jaar volg je een zorgstage in een kliniek en leer je om op een goede manier te communiceren met patiënten. Na afloop van dit jaar weet je wat de opleiding inhoudt en of het niveau van de opleiding bij jou past.

Opbouw eerste jaar Technische Geneeskunde

In module 1 'bouwstenen van de mens' van Technische Geneeskunde ga je met name dieper in op de gezonde werking van het lichaam en in module 2 'pathofysiologie' verdiep je je vooral in ziekte en schade aan het lichaam. In module 3 krijg je meer inzicht in de individuele organen en de onderlinge samenhang, oftewel in de regelsystemen van de mens. Je sluit het eerste jaar af met een stage, theorie over onder andere de werking van het immuunsysteem, ruimtewiskunde en een groepsproject. Lees hieronder verder over de inhoud van elke module.

Module 1: Bouwstenen van de mens

Deze eerste module van de opleiding Technische Geneeskunde heeft een belangrijke introducerende functie. In deze module leg je een deel van de medische en technologische basis die je nodig hebt om de gezonde werking van het menselijk lichaam te begrijpen. Je leert hoe de werking in beeld kan worden gebracht en gemodelleerd kan worden.

 • Welke kennis en vaardigheden doe je op?

  Naast anatomie, celbiologie en biochemie komen tijdens module 1 de beeldvormende technieken (licht, geluid, straling, magnetisme) en wiskunde(calculus) aan de orde. Deze kennis doe je op in hoorcolleges en zelfstudie waarna je deze zelf gaat toepassen in werkcolleges, practica en het overkoepelende project.

  In het bodypaintpracticum maak je kennis met lichamelijk onderzoek en leg je een basis voor een professionele omgang met patiënten. Je checkt daarin aan de hand van beeldvormende technieken, zoals echoscopie, of je de theorie goed hebt begrepen.

 • Het overkoepelende project: patiëntcasus

  In het project van de module 'bouwstenen van de mens' pas je alle theorie die je hebt geleerd toe op een patiëntcasus. Daarin ga je bijvoorbeeld aan de hand van een vraag van de cardioloog bepalen welke stent het best geschikt is voor de aandoening waaraan de patiënt lijdt.

Module 2: pathofysiologie

Module 1 gaat over de gezonde staat van het menselijk lichaam. In deze tweede module 'pathofysiologie' leer je (een deel van) de medische en technologische basis om de afwijkende werking van het menselijk lichaam te begrijpen. Wat houdt ziekte en schade aan het lichaam in? En welke fysiologische processen spelen daarbij een rol? Je leert bijvoorbeeld over histologie, celschade, ontstekingen en wondgenezing.

 • Welke kennis en vaardigheden doe je op?

  Naast de basisintroductie van de pathofysiologie gaat de module 'zicht op ziekte' verder in op de wiskunde uit module 1. Wiskunde heb je nodig om complexe situaties in een model of een systeem te kunnen vatten (modelleren) waardoor je in staat bent de complexe situatie beter te begrijpen en te analyseren.

  Signaalanalyse

  De wiskunde die je in deze module krijgt gaat over signaalanalyse. De signaalanalyse pas je toe op functionele systemen in het lichaam en geeft je inzicht in de complexe interacties in het lichaam. Als voorbeeld behandelen we in deze module het windketelmodel. Het windketelmodel is een dynamisch model van de bloeddruk in de aorta.

 • Het project van module 2

  In het project van de tweede module van de opleiding richt je je op jouw rol als technisch dokter in het multidisciplinaire team van het ziekenhuis. Dit doe je aan de hand van een patiëntvraag.

Proces en zelfreflectie

Bij ieder project is niet alleen de uitkomst belangrijk maar ook het proces dat je hebt gevolgd op weg naar die uitkomst. Dat doe je aan de hand van reflectie op je eigen gedrag.

Module 3: Regelsystemen in de mens

Voor een volledig begrip van het functioneren van het lichaam leer je in module 3 zowel de onderdelen, de afzonderlijke organen, als hun onderlinge interacties begrijpen. Het menselijk lichaam is in feite een groot fysiek en fysiologisch regelsysteem waarin allerlei interacties en terugkoppelingen plaatvinden, waardoor het lichaam goed kan én blijft functioneren. In sommige gevallen is daarin ingrijpen vanuit de buitenwereld nodig door bijvoorbeeld het toedienen van hormonen of medicijnen. Denk daarbij aan het bepalen van de hoeveelheid glucose bij diabetespatiënten of het reguleren van de ademhaling.

 • Welke kennis en vaardigheden doe je op?

  Het grote regelsysteem van het menselijk lichaam kun je vanuit principes van uit de wiskunde en de meet- en regeltechniek benaderen. Je leert in deze module hoe je fysiologisch signalen meet en wiskundig verwerkt en hoe je fysische en fysiologische systemen kunt modelleren, analyseren en simuleren aan de hand van wiskundige modellen. Hierbij gebruik je onder andere de technische softwareomgeving Matlab. In deze module leer je ook de basis van het programmeren in Matlab.  

 • Het project van module 3

  In het project van module 3 'regelsystemen in de mens' benader je de longmechanica en ademhalingsregeling met concepten uit de signaal- en systeemtheorie. Je gaat de longmechanica als een dynamisch systeem modelleren en simuleren.

Je eerste gesprek met een patiënt

In module 3 van Technische Geneeskunde maak je ook een start met het commucatieonderwijs. Je gaat een eerste gesprek voeren met een patiënt. Daarover schrijf je een verslag. In de volgende module krijgt dit een vervolg.

Module 4: Bloedvormend en Immuunsysteem

Je start module 4 met een stage op de verpleegafdeling van een ziekenhuis. Deze stage geeft je inzicht in het perspectief van de patiënt. Je ervaart hoe het is om in een ziekenhuis te werken en je probeert je een voorstelling te maken van jouw rol als Technisch Geneeskundige in het ziekenhuis. Je schrijft over deze stage een verslag waarin je reflecteert op jouw ervaringen. Na de stage volg je onderwijs in verschillende deelgebieden van de Technische Geneeskunde.

 • Welke kennis en vaardigheden doe je op?

  Op medisch gebied staat in module 4 het bloedvormend en immuunsysteem centraal. Je leert op hoofdlijnen hoe het bloedvormend en immuunsysteem op moleculair, cellulair en histologisch niveau werkt en hoe de balans in het lichaam wordt bewaard. Op basis hiervan kun je beredeneren en uitleggen hoe het bloedvormend en immuunsysteem kan worden beïnvloed en gebruikt ten behoeve van therapie en diagnosestelling. In het onderdeel ruimtewiskunde leg je de basis voor de vectoranalyse in de volgende module.

 • Het project van module 4

  In het project van de module 'bloedvormend en immuunsysteem' ga je met de opgedane kennis verder aan de slag. In het project word je uitgedaagd een therapie te bedenken om een actueel probleem op te lossen dat veroorzaakt wordt door een falend immuunsysteem. Je betrekt hierin je kennis uit voorgaande modules en zoekt ook actief naar relevante beeldvormende technieken die een bijdrage kunnen leveren aan de door jou bedachte therapie. Jullie oplossing ga je presenteren in een korte pitch aan de zogeheten project-board.

Werken aan je communicatieve en professionele vaardigheden

In module 3 heb je voor het eerst een gesprek met een patiënt gevoerd. In module 4 werk je verder aan je communicatieve en professionele vaardigheden. Je leert de eerste fase van het medisch consult waarin het accent vooral ligt op het eerste contact tussen hulpverlener en patiënt. Hoe kom ik over, hoe leg ik een eerste contact, hoe laat ik de patiënt zijn verhaal vertellen en hoe is het om patiënt te zijn?

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies