Psychology

Veelgestelde vragen

voertaal opleiding

De opleiding Psychology is Engelstalig, wat betekent dat voor mij?

Academisch onderzoek en kennisuitwisseling vinden grotendeels in het Engels plaats. In de bacheloropleiding wordt daarom al langere tijd Engelstalig studiemateriaal gebruikt. Sinds september 2016  is de opleiding volledig Engelstalig, wat wil zeggen dat ook de colleges, werkgroepen, tentamens en opdrachten in het Engels zijn.  Buitenlandse studenten kunnen de bacheloropleiding op die manier volledig Engelstalig volgen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waarom is de opleiding sinds 2016 Engelstalig?

Door studenten een internationale opleidingscontext te bieden wil de opleiding Psychology studenten beter voorbereiden op een arbeidsmarkt waarin contact met andere landen en culturen steeds meer vanzelfsprekend wordt. De invoering van Engelstaligheid biedt de opleiding daarnaast de mogelijkheid om een meer internationale context te creëren en daarbij in te zetten op werving van buitenlandse studenten. Verder biedt een Engelstalige bachelor meer mogelijkheden voor samenwerking met buitenlandse universiteiten (uitwisseling/studeren in buitenland) en bereidt een Engelstalige bachelor goed voor de Engelstalige masteropleiding Psychology aan de Universiteit Twente.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is het benodigde Engels niveau? 

Omdat de opleiding Engelstalig is, moet je het Engels goed beheersen. Als je een Nederlands middelbareschooldiploma hebt, is je Engels in principe voldoende. 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Biedt de opleiding / Universiteit Twente mogelijkheden om een Engelse cursus te volgen?

De Universiteit Twente biedt studenten (via het taal coördinatiepunt) cursussen aan om het Engels verder te verbeteren. De ervaring leert echter dat de verdere ontwikkeling van de Engelse taalvaardigheid meestal al goed wordt ondersteund door het volgen van Engelstalig onderwijs.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Zijn er internationale studenten en docenten in de opleiding?

Ja, de meeste internationale studenten komen uit Duitsland, maar er zijn ook (uitwisselings/bachelor/master) studenten uit andere Europese landen (zoals Engeland en Zweden), Azië en Zuid-Amerika. En de meeste Nederlandse docenten werken voor hun onderzoek ook in een internationale context (binnen en/of buiten Europa).

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat zijn de mogelijkheden voor stages of onderwijs volgen in het buitenland?

In het derde jaar is een keuzeruimte opgenomen. Studenten die dat graag willen, hebben de mogelijkheid om te gaan studeren in het buitenland. Stage lopen kun je in de masteropleiding doen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe liggen mijn kansen op de (internationale) arbeidsmarkt met een diploma Psychology op zak?

Studenten die verder willen in de individuele hulpverlening kunnen na de Master voldoen aan de eisen van de Nederlandse opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. De eisen hiervoor kunnen in andere landen anders zijn, maar verschillende studenten zijn toegelaten tot therapie-opleidingen in Duitsland. Studenten die richting beleid, advies of onderzoek willen, zijn door de internationale context van de opleiding goed voorbereid op de internationale arbeidsmarkt. Met name het unieke technologische profiel van de opleiding maakt hen hiervoor aantrekkelijk. 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Over de opleiding Psychology

Hoeveel eerstejaarsstudenten heeft deze opleiding? 

De opleiding heeft tussen de 200 en 350 studenten per jaar. 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is het verschil tussen deze opleiding hier en elders?

In Nederland kun je verschillende universitaire opleidingen Psychology volgen. In Twente focussen we ons op de toepassing van kennis en vaardigheden. Daarnaast is ons onderwijs ingericht in projecten. De opleiding heeft daardoor een toegepast karakter: je leert niet alleen de theorie, maar past deze ook toe in de praktijk. Wil je meer weten, kijk dan bij Redenen om Psychology aan de Universiteit Twente te studeren

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de Universiteit Twente en een psychologieopleiding op hbo-niveau?

De opleiding Psychology aan een universiteit bestaat uit een grondige basis in theorie en onderzoeksvaardigheden, een academische opleiding. Een opleiding op hbo-niveau is vooral praktisch opgezet, waarbij je wordt opgeleid voor een uitvoerend beroep. Anders dan bij andere universiteiten richten we ons in Twente wel op de praktische toepassing van deze kennis in psychologievraagstukken. Dus je leert niet alleen de theorie, maar past deze ook toe in bijvoorbeeld problemen van organisaties of instellingen. 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waar vind ik informatie over vakken die ik straks krijg?

De opleiding Psychology is opgebouwd volgens de bachelor-masterstructuur. De bacheloropleiding duurt drie jaar en na afronding ontvang je het bachelordiploma (Bachelor of Science). Elk studiejaar bestaat uit vier modules. Bekijk hier het studieprogramma

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Zijn er nog andere kosten aan de opleiding naast collegegeld en studieboeken?

Naast collegegeld en studieboeken zijn er andere kosten die je moet maken om te gaan studeren. Je hebt bijvoorbeeld een laptop nodig. Verder heb je misschien reiskosten, en als je op kamers gaat moet je ook denken aan onkosten als huur en boodschappen. Op deze website kun je een financieel studieplan maken. En hier lees je meer over wonen en leven op onze campus

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Heb ik een laptop nodig?

Ja. Voor, voor de practica en projecten heb je een laptop nodig. We hebben een aantrekkelijke regeling voor studenten die via de Universiteit Twente een laptop aanschaffen. Meer informatie.  

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Toelating en inschrijving

Wat is het benodigde wiskundenieau?

Je hebt wiskunde op vwo -niveau nodig. Het werkt in je voordeel als je wiskunde met statistiek hebt gevolgd. Heb je dit niet, dan raden wij een wiskundecursus aan om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de opleiding. 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat zijn de toelatingseisen?

Alle profielen van het VWO zijn toelaatbaar tot de bacheloropleiding Psychologie. Ook een HBO-diploma of een HBO-propedeuse geeft je toegang tot de bacheloropleiding Psychology. Toelating gaat via een centrale loting en/of decentrale selectie. Meer informatie.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is een bindend studieadvies?

De opleiding Psychology kent een bindend studieadvies (BSA) in het eerste jaar van de bachelor. Je krijgt een positief advies als je minimaal 45 van de 60 studiepunten hebt gehaald uit het eerste jaar. 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Kennismaken

Wanneer zijn de open dagen?

In maart en november zijn de open dagen op de Universiteit Twente. Daar kun je al je vragen stellen aan de medewerkers en studenten van de opleiding. Meld je van tevoren aan via de website

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Kan ik een meeloopdag doen?

Je kunt een meeloopdag doen met een eerstejaarsstudent. Je ervaart dan hoe is het is om echt student te zijn en colleges te volgen. Meeloopdagen zijn mogelijk tijdens collegeweken van oktober t/m juni. Aanmelden kan via de website.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe kan ik op de hoogte blijven?

Volg de opleiding op Facebook en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van de opleiding Psychology.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Chat offline (info)