De ervaringen van Tessa en Carlijn

Eerstejaars studenten over hun eerste module

"Hallo allemaal! Wij zijn Tessa en Carlijn en we zijn twee studenten IBA. De eerste module van ons eerste jaar ging over Technology Organization and People (TOP). In deze module woonden we colleges bij over onderzoeksmethoden en organisatietheorie. Alles wat we tijdens de colleges leerden, konden we in de praktijk brengen tijdens het project waar we bij een bedrijf aan werkten. We bezochten het bedrijf in de tweede week, en tijdens dit bezoek ontmoetten we niet alleen de belangrijke mensen, maar bezochten we ook de werkvloer om de grote machines en het magazijn te zien. Het vroege bezoek aan het bedrijf was heel handig voor ons project omdat het ons inzicht gaf in het soort bedrijf dat we voor ons project gingen analyseren."

Nieuwe kennis toepassen

"Omdat de Universiteit Twente een technisch georiënteerde universiteit is, was het projectbedrijf een productiebedrijf. En vanwege de internationale focus van de opleiding, waren de bedrijven multinationals. Om internationale ervaring op te doen, werkten we samen met studiegenoten met verschillende nationaliteiten. We hadden de opdracht te analyseren of de strategie van het bedrijf aansloot bij de activiteiten. We pasten de kennis toe die we tijdens de module hadden opgedaan. Na onze analyse konden we het bedrijf advies geven over wat ze anders zouden kunnen doen."

In contact met managers

"Een paar weken na het bezoek aan het bedrijf namen we twee interviews af met topmanagers. Tijdens deze interviews konden we ontbrekende informatie verzamelen en ons begrip over bepaalde beslissingen van het bedrijf vergroten. Tot slot organiseerden we een postermarkt met korte presentaties. Studenten, leraren en vertegenwoordigers van de verscheidene bedrijven woonden de postermarkt bij. Dit was een fantastische afronding van de module, en een goed moment om te netwerken met mogelijke toekomstige collega’s!"

“Een fantastische ervaring!”

"Het leukste aspect van het project was dat onze aanbevelingen omtrent de strategie van het bedrijf bleken te kloppen, ondanks het feit dat we maar tien weken les hadden gehad! Dat was erg bemoedigend omdat het liet zien wat we in zo’n korte tijd al hadden bereikt. Het uiteindelijke resultaat van tien weken werk was een zeer relevant verslag, een zeer geslaagde posterpresentatie en een fantastische ervaring!"

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies