Studieopbouw BSc International Busines Administration

Studiekeuze gemaakt?

Modules International Business Administration

Tijdens deze driejarige bacheloropleiding volg je twaalf modules: vier modules per jaar. In elke module behandel je een thema en komen alle belangrijke aspecten van je studie samen: theorie en praktijk, onderzoek en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie en teamwerk.

Overzicht modules

 • Jaar 1EC
  • Module 1 | Technology, Organisation & People15

   Deze module is gericht op de beschrijving, het ontwerp en de analyse van organisaties, organisatieproblemen en -processen. Je bezoekt bedrijven en interviewt medewerkers van het bedrijf om informatie te verzamelen die je kunt gebruiken om het bedrijf en zijn werkprocessen te beschrijven, waarbij je de organisatietheorie toepast op een echte bedrijfssituatie.

   Op basis van de informatie over de interne en externe context waarin het bedrijf opereert analyseer je de effectiviteit van de organisatie, en kijk je hoe je technologie in kunt zetten.

  • Module 2 | Business Operations Management15

   Deze module geeft een breed overzicht van de bedrijfsvoering in een onderneming. Aan de hand van opdrachten, een simulatiegame (serious gaming) en casestudies leer je de belangrijkste theorieën, instrumenten en technieken die operationeel managers in de praktijk toepassen. Je leert ook hoe je praktische problemen kwantitatief kunt benaderen.

  • Module 3 | Finance, Accounting & Information Systems15

   Financiën, accountancy en informatiesystemen hebben veel raakvlakken met de dagelijkse praktijk. Dit geïntegreerde project is bedoeld om een informatiesysteem te ontwikkelen dat wordt gebruikt om besluiten te kunnen nemen op basis van zowel financiële als niet-financiële informatie. Daarna analyseer je de informatie en bereid je echte (financiële) managementbeslissingen voor op basis van internationaal geaccepteerde concepten en methoden, rekening houdend met de (internationale) context.

  • Module 4 | Human Resources, Organisational Behaviour, Law & Information Management15

   Je werkt in een team en ontwikkelt op basis van academische inzichten zinvolle aanbevelingen waarmee je de situatie bij een bedrijf aanzienlijk kunt verbeteren, met als doel een tevreden klant. Je doorloopt systematisch verschillende stadia, van probleemidentificatie, ontwikkeling van een theoretisch perspectief voor het probleem tot de keuze van de juiste oplossingen, op basis van de vier vakgebieden waar deze module over gaat.

 • Jaar 2EC
  • Module 5 | Strategy, Marketing & Economics15

   Tijdens dit project fungeer je als directielid van een bedrijf en ga je in een simulatiespel de strijd aan met je medestudenten. Je voert een strategische analyse uit van je bedrijf en de markt voor jouw producten. Op basis van deze analyse, je ervaringen tijdens het spel en de theoretische onderbouwing van het project schrijf je een strategisch document voor het bedrijf. Je gaat daarnaast ook aan de slag met een analyse voor een echt bedrijf.

  • Module 6 | Innovation & Entrepreneurship15

   Deze module geeft een breed overzicht van hoe nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld. Tijdens een project doe je ervaring op met ondernemerschap. Via colleges, casestudies en het bespreken van artikelen krijg je aanvullende informatie over innovatie en ondernemerschap, ongeacht de context waarin de organisatie actief is.

  • Module 7 | Keuzemodule15

   A) Digital Marketing for Networked Businesses
   Het marketingvak is voortdurend aan nieuwe krachten en ontwikkelingen onderhevig. Een van de belangrijkste invloeden van de afgelopen twintig jaar is de explosieve groei van het internet als commercieel platform en de ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologie. Organisaties, overheden en het publiek hebben het internet en de nieuwe digitale technologieën omarmd, met als gevolg dat ons leven steeds meer gedigitaliseerd is en er grote digitale sociale en zakelijke netwerken zijn ontstaan. 

   B) Supply Management  
   Met Supply Management borduur je voort op het vak ‘Introduction to Purchasing’ uit de module Business Operations Management. Het onderwerp wordt verder uitgediept met kennis over het werk van een inkoper die verantwoordelijk is voor een bepaalde productgroep. 

   De module bestaat uit een combinatie van colleges, een bedrijfsspel, het schrijven en presenteren van een artikel en kleine opdrachten. Bij elkaar bieden die een degelijke theoretische basis, waarbij ook de praktische toepassingen aan bod komen. De University of Twente is de eerste universiteit waar het onderwijs over ketenbeheer is aangepast aan de nieuwe internationale standaard binnen het hoger onderwijs van de International Federation of Purchasing and Supply Management. 

  • Module 8 | Keuzemodule15

   A) Financing Entrepreneurial Start-ups and Innovative firms
   Als financieel manager moet je slimme beslissingen nemen, waarmee je waarde creëert. Jij communiceert met de kapitaalmarkt en moet de nodige fondsen werven om de vereiste investeringen te kunnen plegen; daarnaast moet je ervoor zorgen dat de onderneming voldoende cash genereert om investeerders die het kapitaal beschikbaar hebben gesteld tevreden te kunnen compenseren. Daarnaast neem je ook allerlei andere beslissingen inzake de financiële planning, financieringsmethoden, dividendbeleid, risicomanagement, fusies, overname en reorganisaties. Met name in het midden- en kleinbedrijf sta je voor de keuze om voor je financiering bij de banken te blijven aankloppen of via een beursintroductie aandelen aan te bieden op de effectenbeurs.

   B) Business Innovation through IT project Management
   Succesvolle IT-projecten dragen bij aan de innovatie van bedrijfsfuncties, de transformatie van bedrijven en de succesvolle herpositionering van organisaties. Helaas mislukt ongeveer de helft van alle IT-projecten en daarom is er een dringende noodzaak om dit lastige onderwerp onder de loep te nemen.

   Tijdens deze module leer je hoe organisaties IT-projecten kunnen inzetten om voordeel te halen uit informatietechnologie. Je maakt ook kennis met professionele, internationale standaard projectmanagementmethoden en -technieken. Je richt je op algemene en specifieke projectmanagementmethoden op het gebied van innovatie, transformatie en herpositionering.

 • Jaar 3EC
  • Modules 9&10 | Vrije keuze15

   Het eerste semester van het derde jaar (30 EC's) bestaat uit keuzeruimte, waarin je verschillende opties kunt kiezen. Wij moedigen onze studenten ook aan om deze tijd in het buitenland door te brengen. Hier zijn enkele opties:

   Studeer een half jaar aan een andere universiteit in Nederland of in het buiten land. We moedigen onze derdejaarsstudenten aan om een semester in het buitenland te studeren. De UT werkt samen met partneruniversiteiten in een aantal Europese landen, maar ook verder weg, zoals in Mexico, Australië, Indonesië en Taiwan. We zijn continue met nieuwe partners in gesprek, zodat we je nog meer opties kunnen aanbieden. 

   Volg de module crossing borders, deze module bereidt je voor op het werken en functioneren in een internationale omgeving, zowel in de publieke sector als in het bedrijfsleven. Je kunt in deze module volop internationale ervaring opdoen.

   Volg een High Tech Human Touch (HTHT) minor, deze modules zijn gericht op specifieke maatschappelijke thema’s op het gebied van  High Tech Human Touch. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor de modules, New Technology Business Development, Governance of Innovation and Socio-Technical Change, From prototype to society of Cybercrime & Cybersecurity.

   Volg modules van een andere opleiding aan de UT of doe een International Business Admistration Minor.

  • Module 11 | Change Management, Corporate Governance, Business Ethics & Leadership15

   Je verdiept je in de centrale concepten en inzichten op het gebied van verandermanagement, corporate governance, bedrijfsethiek en leiderschap. Als onderdeel van deze module schrijf je een aanbeveling voor het verbeteren van een bepaald bedrijfsproces waarin al deze aspecten een rol spelen.

   Het doel van deze module is het vergroten van de verbetercapaciteit van de betrokken actoren, inclusief hun vermogen tot innoveren en hun algemene niveau van ondernemerschap, indien relevant. Je sluit de module af met een project/artikel waarin je een actuele situatie bij een organisatie analyseert op het gebied van governance en/of ethiek, verandering en leiderschap.

  • Module 12 | Bacheloropdracht15

   In het laatste onderdeel van de bacheloropleiding International Business Administration aan de Universiteit Twente komt alles wat je in drie jaar hebt geleerd samen. Nu kun je laten zien wat je waard bent, door alles wat je geleerd hebt toe te passen in je afstudeerproject en bachelorscriptie.

   Als je je scriptie met succes hebt afgerond, ontvang je je bachelordiploma en mag je jezelf Bachelor of Science noemen. Dit diploma geeft recht op toegang tot een masteropleiding.

Ontvang digitale brochure
We hebben de brochure opgestuurd. Check je inbox!

[naam], klik op download om de brochure te downloaden.
Beste [naam], wil je ook deze brochure downloaden?

Brochure verstuurd

We hebben je een e-mail gestuurd met een link naar de brochure. Check je inbox!

Business as usual? Niet bij International Business Administration 

Voor het eerst naar de universiteit

Als je eerstejaars student bent, komen er veel nieuwe dingen op je af. We leggen alvast het een en ander uit.

 • Je volgt modules

  Je bachelor duurt drie jaar. Ieder jaar volg je vier modules van tien weken: je rondt tijdens de opleiding dus twaalf modules af. In elke module behandel je een actueel thema uit de samenleving of bedrijfsleven. Binnen dat thema komen alle onderdelen van je studie samen: theorievakken en practica, onderzoek en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie én teamwerk. Vast onderdeel is het teamproject, waarin je de opgedane kennis toepast op een actuele uitdaging en met medestudenten een werkbare oplossing ontwerpt. De thema's draaien vaak om vraagstukken waarop wetenschappers nog geen antwoord hebben gevonden. 

 • Studiepunten, hoe werkt het?

  Op de universiteit krijg je te maken met studiepunten. Ook wel EC(s) genoemd, afgeleid van het European Credit Transfer System (ECTS), waarmee je opleidingen internationaal kunt vergelijken. Eén EC staat voor 28 uur werk; elk jaar moet je 60 punten behalen.

  Voor elke opdracht of tentamen waarvoor je een voldoende haalt, krijg je studiepunten. In het eerste jaar moet je minimaal 45 van de 60 punten halen én voldoen aan de aanvullende eisen die de opleiding stelt, om door te mogen naar het tweede jaar.

 • 45 studiepunten of meer gehaald en voldoe je aan de aanvullende eisen? Dan mag je naar het tweede jaar

  Ons doel is om je zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen, daarom hanteren we het principe van een Bindend Studieadvies (BSA). Alle eerstejaarsstudenten ontvangen hun BSA aan het einde van het jaar. Je krijgt een positief advies als je in het eerste jaar 45 of meer van de 60 EC hebt gehaald en hebt voldaan aan de aanvullende eisen die de opleiding stelt. Een negatief advies is bindend en betekent dat je met de opleiding moet stoppen. 

  Staan persoonlijke omstandigheden zoals ziekte of problemen je studieprestaties in de weg? Neem dan contact op met de studieadviseur.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies