International Business Administration

Studieprogramma BSc International Business Administration

De opleiding International Business Administration duurt drie jaar en is volledig Engelstalig. Als je alle vakken en je afstudeerscriptie met succes hebt afgerond, mag je je Bachelor of Science noemen. Elk studiejaar bestaat uit vier modules, die elk een ander, internationaal onderwerp behandelen. 

Eerste jaar
Tijdens het eerste jaar krijg je inzicht in alle belangrijke functies binnen een modern bedrijf.

Tweede jaar
Tijdens het tweede jaar ga je dieper in op de verschillende onderwerpen en werk je aan projecten en opdrachten voor bedrijven in Nederland en in het buitenland. Je kunt verschillende keuzevakken kiezen, al naar gelang je persoonlijke interesses.

Derde jaar
In het derde jaar kun je een semester in het buitenland studeren aan een van onze vele partneruniversiteiten of een minor doen aan de Universiteit Twente. Ten slotte schrijf je een scriptie over je afstudeerproject.

Tijdens alle drie de studiejaren krijg je les van docenten van de Universiteit Twente of van gastdocenten uit het bedrijfsleven. Bij deze opleiding hechten we veel waarde aan de expertise van mensen uit de sector. Daarom organiseren wij dat je regelmatig door bijvoorbeeld casestudies of bedrijfsbezoek in contact komt met bedrijven.

De onderstaande afbeelding is een schematische weergave van het studieprogramma:

Internationale benadering in het studieprogramma

Onze docenten zijn allemaal internationaal georiënteerd en voor onze studenten geldt hetzelfde. Daardoor is een kosmopolitische en multiculturele omgeving ontstaan, waarin je je Engels perfectioneert en tegelijkertijd je zakelijke kwaliteiten aanscherpt. Bij deze opleiding hechten we veel waarde aan de expertise van mensen uit de sector.

Lesmethodes

Het onderwijs binnen de opleiding International Business Administration is opgezet volgens het Twents Onderwijsmodel (TOM). Elke module van tien weken (15 studiepunten per module) richt zich op één bepaald thema. Alle colleges, practica en projecten zijn gewijd aan dit thema.

Modules tijdens het eerste jaar:

 • Technology, Organizations and People
 • Business Operations Management
 • Finance, Accounting and Information Systems
 • Human Resources, Organizational Behaviour, Law and Information Management

De modules zijn zo opgezet dat je samen met medestudenten aan projecten werkt. Je zit dus niet de hele dag met je neus in de boeken! We willen actief leren stimuleren en je laten ontdekken waar je goed in bent, zodat je je sterke punten kunt gebruiken om te slagen in het bedrijfsleven. Per week heb je ongeveer 18 contacturen. Met je projecten en zelfstudie erbij opgeteld kom je aan een studielast van ongeveer 40 uur per week.

Tijdens de hele opleiding word je begeleid en gecoacht door een groep jonge, enthousiaste docenten. We hanteren verschillende toetsmethoden, van individuele schriftelijke examens tot groepsopdrachten en van mondelinge tentamens tot presentaties. Je speelt ook een actieve rol in de beoordeling van je medestudenten (peer review), en leert daardoor te reflecteren op je eigen werk en dat van anderen.

Onderzoeksmethoden en professionele vaardigheden

Tijdens de opleiding ontwikkel je je analytische en academische vaardigheden, die essentieel zijn als je hierna een masteropleiding wilt gaan doen of aan je professionele carrière wilt gaan beginnen. Tijdens de hele opleiding (en in alle modules) wordt aandacht besteed aan:

 • Methoden en technieken waarmee je data-analyses uitvoert: dataverzameling, statistiek, theorie, operationalisering, meting, opvragen van literatuur, onderzoeksopzet;
 • Vaardigheden op het gebied van internationaal zakendoen en internationalisering, onderwerpen die nauw samenhangen met het runnen van een bedrijf in een internationale setting, inclusief interculturele gevoeligheden;
 • Zakelijke vaardigheden op het gebied van projectmanagement: rapporten en artikelen schrijven, presentaties geven en computervaardigheden;
 • Interactie met bedrijven, waarbij onze studenten bedrijven leren kennen via onderzoek op locatie en via colleges door gastdocenten uit het bedrijfsleven.
 • Professionele en academische vaardigheden.

Tijdens de opleiding ontwikkel je ook je academische en professionele vaardigheden, zoals schrijven, presenteren, debatteren en onderhandelen, en leer je in teamverband te werken, samen te werken, leer je open te staan voor feedback of opbouwende feedback te geven en nog veel meer. De opleiding is volledig Engelstalig, dus je leert de taal perfect.


Tessa: ‘Na verloop van tijd merkte ik dat het makkelijker werd om in het Engels te studeren, en mijn Engels werd steeds beter.’ Lees Tessa’s ervaringsverhaal.

Activiteiten buiten het studieprogramma

Studeren is eigenlijk een fulltime baan. Er wordt van je verwacht dat je als student heel gemotiveerd bent en bereid bent tijd en energie in je studie te steken. Dit wil niet zeggen dat je geen weekendbaantje kunt hebben en geen tijd hebt voor je hobby of sport, maar deze activiteiten mogen het studeren nooit in de weg staan. Projectgericht onderwijs is een intensieve manier van leren en er wordt veel van je verwacht. Maar als je er veel in investeert, kun je later terugkijken op een fantastische en gedenkwaardige studietijd.

Ter verbreding van je kennis worden talloze studiegerelateerde activiteiten aangeboden:

 • International Business Administration heeft een excellentieprogramma voor zeer gemotiveerde en getalenteerde studenten;
 • Gastcolleges binnen de modules;
 • Bedrijfsbezoeken, banenmarkten en gastcolleges, georganiseerd door studievereniging STRESS;
 • UT honoursprogramma: een excellentieprogramma als aanvulling op de opleiding IBA;
 • Student Union Skills Certificate.

Bindend studie advies

Aan het einde van het eerste jaar van de opleiding International Business Administration ontvang je van ons een Bindend Studie Advies (BSA). Dit advies is gebaseerd op je resultaten in het eerste jaar. Je krijgt een positief advies als je minimaal 45 van de 60 ECTS uit het eerste jaar behaald hebt. Lees meer over het BSA

Lees meer

Lees meer over het eerste jaar van de opleiding International Business Administration.

Chat offline (info)