Na een stevige basis in het eerste jaar te hebben gelegd, ga je in het tweede jaar dieper in op bepaalde onderwerpen als mens-productinteracties, ergonomie, technisch productmodelleren, wiskunde en vormgeving. Ook maak je kennis met een aantal nieuwe onderwerpen: kunststoffen, statistiek, filosofie en dynamica. Net als in het eerste jaar is het onderwijs een combinatie van theorie (hoorcolleges, zelfstudie) en praktijk (projecten, werkcolleges).

Module 5: Mens-Productrelatie

In deze module onderzoek je de relatie tussen mens en product van alle kanten. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de verschillende rollen van zowel mens als product. Ook is er aandacht voor de verschillende niveaus waarop deze relaties vorm krijgen: individueel niveau, sociaal niveau (in contact met anderen) en maatschappelijk niveau (cultuur, milieu, enzovoort). Ter voorbereiding op module 6 wordt de technische vakkennis van de studenten op het gebied van Productie en Energie- en Warmteleer verdiept.

Module 6: Consumentenproducten

In het multidisciplinaire project van module 6 ontwerp je met je team van studenten uit de opleidingen Werktuigbouwkunde, Technische Bedrijfskunde en Industrial Design Engineering een consumentenproduct. Dat kan een koffiemachine zijn, een scheerapparaat, verpakking voor bier enzovoort. Een bedrijf levert deze opdracht aan en geeft specifieke informatie over het projectonderwerp in gastcolleges. De bijbehorende theorie hiervoor doe je op in colleges als Grafische Vormgeving, Technisch productmodelleren 2 en Product-marktrelaties. Bekijk hieronder het filmpje maar eens over het product dat in opdracht van IKEA is ontworpen


Module 7: Ontwerpen Voor Een Doelgroep

In het derde project van het tweede jaar staat het ontwerpen van een product voor een specifieke doelgroep centraal. Specifieke doelgroepen kunnen bijvoorbeeld mensen met een zwaar lichamelijk beroep zijn (stratenmaker, brandweerman, politieagent), kinderen, ouderen of mensen met een beperking. Hierbij moet je je kunnen verplaatsen in de doelgroep om een goed ontwerp te kunnen maken. Je krijgt colleges over onderwerpen als cognitieve ergonomie, methoden van onderzoek, Design Sketching 3 en Inleiding Statistiek.

Module 8: Multifunctionaliteit

De laatste module van het tweede jaar draait om het leren om te gaan met de grote verscheidenheid aan beschikbare gereedschappen voor een ontwerper. Hierbij ligt de nadruk op het kunnen maken van een onderbouwde keuze tussen de verschillende mogelijkheden, en het kunnen integreren van het gereedschap binnen het project. De focus van de module ligt bij het ontwerpen van een product middels virtuele gereedschappen. Hierbij spelen meerdere ontwerpvarianten en iteraties een grote rol. Een voorbeeld van zo’n project is het ontwerpen van een product-service combinatie in een openbare omgeving, zoals een NS-kaartautomaat. Naast het project zijn de flankerende onderwijseenheden Dynamica en Inleiding Eindige Elementen Methode.

Meer informatie over het derde jaar vind je hier.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies