Modules 9 en 10: keuzevakken

Je verbreedt je horizon door een vak uit een andere discipline te kiezen (technologie, filosofie of geesteswetenschappen) of je gaat dieper in op een specifiek aspect van de elektrotechniek. Aan jou de keus. Wat je ook kiest, je kunt deze twee modules ook gebruiken om een half jaar in het buitenland te studeren. Verder kun je deze twintig weken gebruiken om vakken te volgen die je nodig hebt als je hierna een bepaalde masteropleiding wilt gaan doen.

Modules 11: design

In deze module pas je de kennis die je hebt opgedaan in voorgaande modules toe op een groot designproject. In dit project werk je samen met een flinke groep medestudenten aan een ontwerpvraagstuk, waarbij het opdelen van een complex probleem in sub-functies en -problemen van belang is. Natuurlijk moet je goed overleggen over de randvoorwaarden, zodat alle deeloplossingen samen weer tot een eindontwerp gecombineerd kunnen worden. Ook besteden we in deze module aandacht aan de niet-technische randvoorwaarden die voortkomen uit de te ontwerpen toepassing, zoals bijvoorbeeld gebruiksgemak en maatschappelijke of ethische aspecten.

Module 12: eindopdracht

Je voert je bacheloropdracht uit onder supervisie van een van de vakgroepen van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI): microsystemen, robotica, telecom, integrated circuit design/architecture of biomedische toepassingen. Je kunt bij je onderwerpkeuze al rekening houden met een eventuele masteropleiding. Je werkt samen met onderzoekers uit het gekozen vakgebied en onderzoekt en ontwikkelt technische toepassingen (bijvoorbeeld een nieuwe verbinding, een nieuwe sensor/nieuw sensorsysteem of een besturingssysteem voor een chirurgische robot).

Je sluit het derde jaar af met een afstudeerscriptie die je moet verdedigen voor een onderzoekscommissie. Als je hiervoor slaagt, mag je jezelf Bachelor of Science noemen.

NA JE BACHELOROPLEIDING

Lees meer over de mogelijkheden voor een masteropleiding na je bachelor Electrical Engineering.  

Chat offline (info)