Bachelor kiezen maar de Online Open Dag gemist?

Je gaat afstuderen! Het derde jaar van de bachelor Electrical Engineering bestaat voor de helft uit keuzeruimte (minor), de andere helft besteed je aan de laatste stap die je moet nemen voordat je jezelf Bachelor of Science mag noemen: je afstudeerproject! De vrije keuzeruimte vul je naar eigen inzicht in. Je baseert je keuze op hoe je jouw toekomst in wilt richten. Je kunt bijvoorbeeld een semester in het buitenland studeren.

 • Jaar 3Jaar 3
 • Vrije keuze
 • Vrije keuze
 • Electronic System Design
 • Bacheloropdracht

Module 9 & 10: Keuzevrijheid

Dit zijn jouw opties:

 • Verdiep jezelf in een onderzoeksproject als Lab-on-a-chip. Cyber Physical Systems of doe mee met één van de studententeams.  
 • Volg een pre-master ter voorbereiding op een andere masteropleiding dan Electrical Engineering.
 • Volg vakken uit, onder andere, de bacheloropleidingen Technische Natuurkunde of Mechanical Engineering.
 • Studeer een half jaar (twee modules oftewel één semester) aan een buitenlandse universiteit.
 • Heb je ambities om leraar te worden? Volg dan de minor Leren Lesgeven en haal een tweedegraads lerarenbevoegdheid. Daarmee kan je aan de slag als docent op een middelbare school.

Bekijk alle minoren

Module 11: Electronic System Design

In deze module pas je al jouw opgebouwde kennis toe op een groot designproject. Samen met een flinke groep medestudenten werk je aan een groot multidisciplinair ontwerpvraagstuk, waarbij het opdelen van een complex probleem in sub-functies en -problemen van belang is. Natuurlijk moet je goed overleggen over de randvoorwaarden, zodat alle deeloplossingen logisch samenkomen in het eindontwerp. Ook besteden we in deze module aandacht aan de niet-technische randvoorwaarden zoals gebruiksgemak en maatschappelijke of ethische aspecten.

Module 12: Afstudeeropdracht

Je sluit het derde jaar af met een afstudeerscriptie die je moet verdedigen voor een onderzoekscommissie. Als je hiervoor slaagt, mag je jezelf Bachelor of Science noemen. Je voert je bacheloropdracht uit onder supervisie van een van de vakgroepen van de faculteit Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS): microsystemen, halfgeleiderfysica, robotica, telecom, Artificial Intelligence, integrated circuit design/architecture, nanoelektronica of biomedische toepassingen. Je kunt bij je onderwerpkeuze al rekening houden met een eventuele masterspecialisatie of -opleiding. Je werkt samen met onderzoekers uit het gekozen vakgebied en onderzoekt en ontwikkelt technische toepassingen. Denk aan een nieuwe verbinding, een nieuwe sensor/nieuw sensorsysteem of een besturingssysteem voor een chirurgische robot.

De afstudeeropdrachten die onze studenten kiezen zijn zeer gevarieerd. Recente afstudeerprojecten zijn:

 • Light detection at low temperatures in silicon photodiodes (IDS): Applications such as aerospace have a strong desire for good functional electric circuits, which could work at cryogenic temperatures. The research focused on the influence of temperature on light detection in silicon photodiodes.
 • Robot platform positioning in a theatre setting (RAM) Mobile robot positioning is normally used in different settings such as factories, homes or outside. Here a positioning system was proposed for a more unique kind of setting, a theatre.
 • Electromagnetic Interference Analysis of Class D amplifiers (ICD) Class D amplifiers provide audio amplification with a very high efficiency as they use uses pulse width modulation instead of linear gain, this modulation is easier to amplify using two MOSFETs.
 • Fixed layer Convolutional Neural Network (DMB): Fully trained convolutional neural networks are being used nowadays in various applications. But, can we get an understanding on how they actually work?
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies